7. sınıf 2 ünite kelimeler

7. SINIF 2. ÜNİTE KELİMELERİ

In 7th Class, İTEC POSTS, School English, SECONDARY SCHOOL ENGLISH SUBJECTS by idealist0 Comments

7. SINIF 2. ÜNİTE KELİMELERİ VE TÜRKÇE ANLAMLARI

  1. 7.SINIF 2. ÜNİTE KELİMELERİ    

Biography                                                          biyografi                                             bayıgrıfi

Autobiography                                                öz geçmiş                                           otobayıgrıfi

Surrealist                                                           gerçek üstücü                                  sırılist

Sculptor                                                             heykeltıraş                                        sıkalptı:

Painter                                                               ressam                                                peyntı:

Well-known                                                     ünlü                                                      vel no:n

Occupation                                                       meslek                                                okipeyşın

Job                                                                       meslek                                                cob

Know                                                                   bilmek                                                 nov

Born                                                                     doğmak                                       bo:n

Die                                                                       ölmek                                                  day

Famous Works                                                   ünlü eserleri                                     feymıs vö:ks

Style                                                                    stil,şekil,tarz                                      sıtayıl

Period                                                                 dönem                                                pi:riıd

Grow up                                                             büyümek                                           gırov ap

Entertain                                                           eğlendirmek                                     entı:teyn

Have a great effect on                                 etkili olmak                                       hev e gıreyt ifekt on

Encourage                                                         cesaretlendirmek                           inka:ric

Draw                                                                    çizmek                                                 dıro:

Move                                                                  taşınmak                                            mu:v

Marry                                                                  evlenmek                                          me:ri

Believe                                                               inanmak                                             bıli:v

Cultural movement                                      kültürel akım                                    kalçırıl mu:vmınt

Admire                                                               hayran olmak                                   ıdma:yı

Scientist                                                             bilim adamı                                        sayntist

Make contribution                                        katkıda bulunmak                           meyk kontribiyu:şın

Ability                                                               yetenek                                              ıbiliti

Achievement                                                   başarı                                                   ıçi:vmınt

Receive                                                              almak                                                   risi:v

Reward                                                               ödül                                                      rivo:d

Award                                                                 ödül                                                      ıvo:d

Have an accident                                           kaza yapmak                                     hev en eksidınt

Want                                                                   istemek                                                              vant

Research                                                            araştırma yapmak                           risö:ç

Terrible                                                              korkunç                                              teribıl

Sound                                                                 ses                                                        sa:nd

Luckily                                                                şans eseri                                           lakili

Guess                                                                  tahmin etmek                                  ges

Free entrance                                                  ücretsiz giriş                                      fıri: entrıns

Have a rest                                                       dinlenmek                                         hev e rest

İnjure                                                                  incitmek                                             incı:

Towel                                                                  havlu                                                    tavıl

Plaster                                                                alçı                                                        pıla:stı

Study                                                çalışmak,okumak                   stadi                           

Get                                                     almak,elde etmek                  get

Prize                                                   ödül                                        pırayz

Discover                                            keşfetmek                              diska:vı

Fan                                                     hayran                                    fe:n

Anything                                           hiçbirşey                                enithing        

Activity                                              etkinlik                                  ektiviti                                   

Strange                                              tuhaf,acayip                          sıtreync

Wonderful                                        vandıfıl                                  muhteşem

Poland                                                           polonya                                 polınd

Polish                                                 polonyalı                               poliş

Physicist                                            fizikçi                                     fizisist

Chemist                                             kimyacı,eczacı                       kemist

Extraordinary                                  olağanüstü                             ekstrıo:dinıri

Win                                                    kazanmak                              vin

Once                                                  birkez                                     vans

Twice                                                 iki kez                                     tıvays

Professor                                           profesör                                 pırıfesı

Physics                                               fizik                                        fiziks

Chemistry                                          kimya                                     kemistri

Mathematics                                     matematik                             methıme:tiks

Both                                                   her ikisi                                  both

Eager                                                 razı                                         i:gı:

Laboratory                                        laboratuvar                           lıborıtri

Own                                                   kendi,sahip olmk                  o:n

Get married                                      evli                                         me:rid

Radiation                                          ışın,radyasyon                       reydieyşın

Element                                             element,ünsur,öğe               elımınt

Radium                                              radyum                                  reydiyım

Polonium                                          polonyum                              pıloniyım

Brilliant                                             parlak,dahi,muhteşem         bırilyınt

Actor                                                 aktör                                      ektı:

Actress                                               aktris                                      ektris

Alone                                                 yalnız                                     ılo:n                           

Invitation                                          davet                                     inviteyşın

Invite                                                 davet etmk                            invayt

Get dressed                                       giyinmek                                get dıresd

Petrol                                                petrol                                     petrıl

Telephone booth                             telefon kulübesi                    telıfo:n bu:th

Hit                                                      vurmak,çarpmak                  hit

Say                                                     söylemek                               sey

Arrive                                                varmak                                  ırayv

Leave                                                 ayrılmk                                  li:v

Graduate                                           mezun olmak                        gırecueyt

Ordinary                                            sıradan                                   o:dinıri

Event                                                 olay                                        ivent

Abroad                                              yurt dışı                                 ıbro:d

Travel                                                seyahat etmek                      tırevıl 

Engaged                                            nişanlı,meşgul                       ingeycd

Language                                           dil                                           lenguiç

Describe                                            diskırayb                                tanımlamak,tasvir etmk

Description                                       diskıripşın                              tanım,tasvir

Kid                                                     çocuk,şaka yapmak              kid

Specific                                              özgü,belirli                            sıpisifik

Important                                         önemli                                               impo:tınt

Word                                                 kelime                                    vö:d

Sentence                                           cümle                                     sentıns

Person                                                kişi                                           pö:sın

List                                                     liste                                        list

Theoretical                                        kuramsal,teorik                    thiıretikıl

Birth                                                  doğum                                               bö:th

Free                                                    özgür,serbest,boş,bedava    fıri:

Work                                                 çalışmak,eser                         vö:k

Wizard                                              büyücü,sihirbaz                    vizıd

During                                               boyunca                                during

Earn                                                   kazanmak                              ö:n

Print                                                  yazmak,basmak                    pırint

Printing                                             baskı,yazım                            pırinting

Copy                                                  nüsha,kopya                         kopi

Rap                                                    rep                                         rep

Rapper                                               repçi                                       repı:

Singer                                                şarkıcı                                    singı:

Writer                                                yazar                                      raytı:

Genre                                                 tür                                          canrı

Real                                                    gerçek                                    riyıl

Married                                             evli                                         me:rrid

Mistake                                             hata                                       misteyk

Spend                                                harcamak                              sıpend

Poor                                                   fakir                                       pu:

Rich                                                    zengin                                    riç

Find                                                    bulmak                                  faynd

Happiness                                          mutluluk                                hepinıs

Passion                                              hırs,tutku                              pe:şın

 

 

Leave a Comment