VOCABULARY

WORD BUILDING in ENGLISH

Prepostions and Phrasel Verbs Tests (LYS-5-YDS)

Prepostions and Phrasel Verbs Tests (LYS-5-YDS)

ENGLISH KNOWLEDGE, VOCABULARY, VOCABULARY TESTS with answer keys, YDS
  Prepostions ve Phrasel Verb'lerle ilgi Cevap Anahtarlarıyla birlikte tam 30 adet test, tek tıklamayla indirin. Zip Dosyadan çıkarın. İsterseniz yazdırın. İsterseniz bilgisayar ekranında çözün. TIKLAYIN VE İNDİRİN HEPSİ SİZİN lys-5 VE yds İÇİN HARİKA KELİME VE GRAMMAR KAYNAĞI BOŞLUK DOLDURMA Related articles Theresa May: 'Police have now identified all three of the attackers' Best Western in triple win
AB TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

AB TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

ENGLISH KNOWLEDGE, VOCABULARY, VOCABULARY TESTS with answer keys, YDS, YDS (YABANCI DİL SINAVI) DOWNLOAD PAGE, YDS YABANCI DİL SINAVI
  Ankara, Ekim 2003 AB TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ-İNDİR-DOWNLOAD AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ A to abolish kaldırmak, lağvetmek abolition of obstacles to freedom of dolaşım özgürlüğünü/serbestisini movement kısıtlayan engellerin kaldırılması abolition of restrictions kısıtlamaların kaldırılması to abolish customs duties gümrük vergilerini kaldırmak abolish: lağvetmek, kaldırmak (bir sistemi veya uygulamayı) amend: tadil etmek (bir şeyi iyileştirmek, ıslah etmek veya daha doğru ve eksiksiz hale getirmek amacıyla) annul: iptal etmek (seçim), feshetmek (sözleşme)
CONFUSING WORDS IN ENGLISH

CONFUSING WORDS IN ENGLISH

ENGLISH KNOWLEDGE, HIGH SCHOOL ENGLISH, VOCABULARY
CONFUSING WORDS IN ENGLISH Advice/Advise Advice is a noun: Chester gave Posey good advice. Advise is a verb: Chester advised Posey to avoid the questionable chicken salad. Affect/Effect Affect is usually a verb: Chester’s humming affected Posey’s ability to concentrate. Effect is usually a noun: Chester was sorry for the effect his humming had. If you find yourself stumped about which one to use in a sentence, try substituting the word “alter” or “result.” If “alter” fits (Chester’s humming altered Posey’s ability to concentrate), use affect. If “result” fits (Chester was sorry for the result his humming had), use effect. Among/Amongst Among is the preferred and most common variant of this word in American English. Amongst is more common in British English. Neither version is wrong,