View Post

Modal Verbs (HAVE TO / HAS TO)

In 7th Class, 8th Class, BEGINNER, ENGLISH KNOWLEDGE, grammar, Kolay İngilizce Ders Notları (Easy Englısh lesson notes), PRIMARY SCHOOL EFL SUBJECTS, SECONDARY SCHOOL ENGLISH SUBJECTS, Teog by İlhan Türkoğlu1 Comment

Bir ŞEYİN YAPILMASININ ZORUNLU, GEREKLİ, MECBURİ OLDUĞUNU anlatırken have to kullanılır. Genel olarak have to, KİŞİSEL OLMAYAN ZORUNLULUKLARI anlatırken kullanılır. Özne Olumlu Şekil I you we they have to clean get pick up have eat go work I have to clean my room. You have to get a new book. We have to pick up the laundry. They have to …

View Post

So that – In case

In 7th Class, 8th Class, ENGLISH KNOWLEDGE, grammar, GRAMMAR AND VOCABULARY, GRAMMAR EXERCISES, GRAMMAR POINTS, PRE-INTERMEDIATE (A2), School English, SECONDARY SCHOOL ENGLISH SUBJECTS, Teog by idealist0 Comments

 So that – In case So that – In case “So that” kendisinden sonra gelen cümlenin, temel cümlede yapılan eylemin amacını belirten bir belirteçtir. Sonrasında gelen cümle daima bir amaç belirtir. “olsun diye, olması için” anlamında kendisinden sonra gelen amaç cümlesini belirtir. I opened the window so that the wind could come in (Rüzgar içeri girebilsin diye pencereyi açtım) Pencereyi …

View Post

COMPARISON OF ADJECTIVES

In 10TH GRADERS, 7th Class, 8th Class, 9th Class, ENGLISH KNOWLEDGE, grammar, HIGH SCHOOL ENGLISH, SECONDARY SCHOOL ENGLISH SUBJECTS, TEACHER RESOURCES, Teog by idealist0 Comments

COMPARISON OF ADJECTIVES FORMING THE COMPARATIVE AND SUPERLATIVE Number of syllables Comparative Superlative one syllable + -er + -est tall taller tallest one syllable with the spelling consonant + single vowel + consonant: double the final consonant: fat fatter fattest big bigger biggest sad sadder saddest     Number of syllables Comparative Superlative two syllables + -er OR more + …

KOLAY İNGİLİZCE DERS NOTLARI (ALL IN ONE LINK)

In 2nd Class, 3rd Class, 4th Class, 5th Class, 6th Class, 7th Class, 8th Class, 9th Class, ENGLISH KNOWLEDGE, grammar, İTEC POSTS, KOLAY iNGİLİZCE DERS NOTLARI, Kolay İngilizce Ders Notları (Easy Englısh lesson notes), PRE-INTERMEDIATE (A2), PRIMARY SCHOOL EFL SUBJECTS, School English, SECONDARY SCHOOL ENGLISH SUBJECTS, TEACHER RESOURCES by idealist0 Comments

KOLAY İNGİLİZCE DERS NOTLARI (ALL IN ONE LINK) İNGİLİZCE DERS NOTLARI ALL IN ONE LINK-TIKLAYIN İNDİRİN İNGİLİZCE DERS NOTLARI ALL IN ONE LINK -TIKLAYIP-İNDİRİNİZ CONTENT IS LIKE THE FOLLOWING//İÇERİK AŞAĞIDAKİ GİBİDİR. İNGİLİZCE BASİT DÜZEYDE TÜM KONULARI İÇEREN 47 ADET WORD DOSYASINDAN OLUŞMAKTADIR. Referans olarak, kullanabileceğiniz gibi, istediğiniz zamanda istediğinizi çalışabilirsiniz. Ayrıca, İngilizce öğretmenleri için her konuyu içerdiğinden derslerde kullanılabilir. Blogger …

The Present Perfect Tense

In 7th Class, 8th Class, 9th Class, ENGLISH KNOWLEDGE, grammar, HIGH SCHOOL ENGLISH, İNGİLİZCE DERS NOTLARI/ENGLISH LESSON NOTES, İTEC POSTS, KOLAY iNGİLİZCE DERS NOTLARI, Kolay İngilizce Ders Notları (Easy Englısh lesson notes), Present Perfect Tense, PRESENT TENSES, School English, SECONDARY SCHOOL ENGLISH SUBJECTS, TEACHER RESOURCES, Teog by idealist0 Comments

The  Present Perfect  Tense Olumlu Cümle  (+)   Özne +have/has+ Fiil(3)+ Nesne + Zaman İfadesi   Subject +have/has+Verb(3)+ Object + Time Expression   I        have       worked            30 hours                      this week You   have       studied             hard                 this year We    have       worked            well                 today They have        talked               carefully                      today He     …

The Present Continuous Tense

In 5th Class, 6th Class, 7th Class, ENGLISH KNOWLEDGE, grammar, GRAMMAR POINTS, İTEC POSTS, PRE-INTERMEDIATE (A2), SECONDARY SCHOOL ENGLISH SUBJECTS by idealist0 Comments

The Present Continuous Tense   Olumlu Cümle  (+)   Özne +am,is are+ Fiil(ing)+ Nesne + Zaman İfadesi   Subject +am,is,are+Verb(ing)+ Object + Time Expression   I        am          work ing          in Marmaris     now You  are          study ing         hard                 at the moment. We   are           read ing           regularly          tomorrow They are          work ing          …

View Post

So – Such

In 7th Class, 8th Class, 9th Class, ENGLISH KNOWLEDGE, grammar, GRAMMAR POINTS, HIGH SCHOOL ENGLISH, İTEC POSTS, PRE-INTERMEDIATE (A2), School English, SECONDARY SCHOOL ENGLISH SUBJECTS, Teog by idealist0 Comments

So – Such   So sıfat ve zarfla birlikte ama isim olmadan kullanılır.   Zeynep is so clever. You drive so fast. He is so silly. She is so beautiful. They are so rich.       Such a/ an  bir sıfat ve tekil olan isimin önüne gelir. Such bir sıfat ve çoğul olan sayılan isimin ve sayılamayan isimin önüne …

Too – Enough

In 6th Class, 7th Class, 8th Class, ENGLISH KNOWLEDGE, grammar, GRAMMAR POINTS, İTEC POSTS, PRE-INTERMEDIATE (A2), School English, SECONDARY SCHOOL ENGLISH SUBJECTS, Teog by idealist0 Comments

Too – Enough   Too sıfat ve zamirlerden önce gelerek doğru olan miktarın üzerini ifade eder. too+sıfat/zamir ( for somebody ) to do something The water is too cold to drink. The car is too expensive to buy. The house is too old to live in.       Enough sıfat ve zamirlerden sonra gelerek doğru olan miktarı ifade eder. …

View Post

ADVERBS

In 7th Class, 8th Class, 9th Class, ENGLISH KNOWLEDGE, grammar, GRAMMAR POINTS, Homeworks, İNGİLİZCE DERS NOTLARI/ENGLISH LESSON NOTES, İTEC POSTS, KOLAY iNGİLİZCE DERS NOTLARI, Kolay İngilizce Ders Notları (Easy Englısh lesson notes), PRE-INTERMEDIATE (A2), School English, SECONDARY SCHOOL ENGLISH SUBJECTS, TEACHER RESOURCES, Teog by idealist0 Comments

ADVERBS   Sıfatlar isimlerin nitelik ve niceliklerini açıklarken, zarflar ise fiillerin durumunu açıklar. Regular adverbs – (Düzenli zarflar) Adjective                                             Adverb Slow                My car is slow.           slowly             I drive slowly. Careful                                                carefully Beautiful                                              beautifully Careless                                               carelessly Noisy                                                  noisily Regular                                                regularly Irregular adverbs – (Düzensiz zarflar) Adjective                                             Adverb Hard                                                    …

Comparison of Adjectives

In 6th Class, 7th Class, ENGLISH KNOWLEDGE, grammar, GRAMMAR POINTS, PRE-INTERMEDIATE (A2), SECONDARY SCHOOL ENGLISH SUBJECTS by idealist0 Comments

Comparison of Adjectives Regular adjectives- Tek heceli sıfatlar   Positive                       Comparative              Superlative Tall                              taller                          the tallest Small                           smaller                      the smallest Short                           shorter                         the shortest High                            higher                          the highest Fat                               fatter                            the …