B2 LEVEL WORD LIST – NUMBER 1 LIST

B2 LEVEL WORD LIST (TRUSTRED SOURCE) kelime listesi intermediate ve upper-intermediate bir kelime listesidir.

 1. account                                 hesap
 2. accounts payable              ödenecek hesaplar
 3. accounts receivable           alacak hesaplar
 4. accuse                                suçlamak
 5. achievement                      başarı
 6. adjust                                 ayarlamak
 7. admit                                 kabul etmek
 8. advertise                             Reklam yapmak
 9. advocate desteklemek
 10. affair                                             Iş,mesele,ilişki
 11. agreement                          anlaşma
 12. agriculture tarım
 13. aim                                     Amaç
 14. aisle                                    koridor
 15. allowance                           Düzenli sağlanan para,harçlık
 16. ambassador                         büyükelçi
 17. amusement                         eğlence
 18. ancient Eski
 19. anticipate beklemek, ummak
 20. apparent                             Apaçık,belirgin
 21. appearance görünüş
 22. appreciate takdir etmek
 23. appropriate                        Uygun
 24. approve                              Onaylamak
 25. argument tartışma
 26. arrest                                            Tutuklamak
 27. audience seyirci
 28. avoid                                   Kaçınmak
 29. baggage-claim                    bagaj teslim yeri
 30. balance sheet bilanço
 31. bank-account                      banka hesabı
 32. bankrupt                             iflas
 33. bargain                               Pazarlık
 34. beg                                      Yalvarmak
 35. beggar dilenci
 36. blame                                 suçlamak
 37. board of directors yönetim kurulu
 38. breath nefes
 39. bribe                                   rüşvet
 40. budget Bütçe
 41. candidate Aday
 42. capital başkent
 43. cash flow nakit akışı
 44. cemetery mezarlık
 45. Chamber of Commerce Ticaret Odası
 46. charge Suçlamak
 47. charming Çekici
 48. Chief Executive başkan
 49. circumstances koşullar
 50. claim İddia etmek
 51. clerk katip
 52. client müşteri
 53. coal taş kömürü
 54. comment Yorum
 55. commerce ticaret
 56. commercial Ticari
 57. community topluluk
 58. competition Yarışma
 59. complaint şikayet
 60. concentrate konsantre olmak
 61. condition Durum
 62. confess İtiraf etmek
 63. congratulate tebrik etmek
 64. congress kongre
 65. consider dikkate almak
 66. construction inşaat, yapım
 67. consult danışmak
 68. contest yarışma
 69. contribute katkıda bulunmak
 70. convert Dönüştürmek
 71. court Mahkeme
 72. crossword bulmaca
 73. cruel zalim
 74. customs gümrük
 75. dashboard Gösterge paneli
 76. deadline son teslim tarihi
 77. deceive kandırmak, Aldatmak
 78. declare bildirmek, ilan etmek, beyan etmek
 79. define tanımlamak
 80. deflation para darlığı, deflasyon

B2 LEVEL WORD LIST  -Part -II-

81. depend Bağlı olmak 122. government hükümet
82. desire arzu 123. grateful Minnettar
83. devaluation devalüasyon 124. growth rate büyüme oranı
84. diagnose teşhis etmek 125. hair-dryer saç kurutma makinesi
85. disappear Ortadan kaybolmak 126. harvest hasat etmek
86. disappoint Hayal kırıklığına uğratmak 127. hesitate tereddüt etmek
87. distance Mesafe 128. hire Kiralamak
88. distribution dağıtım 129. hitch-hike otostop yapmak
89. dreadful korkunç 130. homesick sıla hasreti
90. eager istekli 131. identification Kimlik
91. election seçim 132. in advance önceden, peşin
92. embassy Elçilik 133. include içermek
93. encourage cesaretlendirmek 134. income gelir
94. enemy düşman 135. increase artmak, artırmak
95. enterprise Girişim 136. independent bağımsız
96. entrepreneur girişimci 137. inflation enflasyon
97. envy kıskanmak 138. innocent masum
98. essay deneme 139. inspection Muayene
99. establish kurmak 140. inspector müfettiş
100. estimate tahmin etmek 141. insurance sigorta
101. evaluate değerlendirmek 142. interest-rate faiz oranı
102. evidence Kanıt 143. invoice fatura
103. exaggerate Abartmak 144. judge yargıç
104. examine incelemek 145. justice adalet
105. Exchange-rate döviz kuru 146. kidnapping Adam kaçırma
106. exhibition sergi 147. knowledge bilgi
107. experiment deney 148. labor force işgücü
108. fame ün 149. landlord ev sahibi
109. fence çit 150. licence-plate plaka
110. fix Tamir etmek 151. life-vest can yeleği
111. fluent akıcı 152. loan borç
112. foolish aptalca 153. loan agreement kredi anlaşması
113. forecast Tahmin etmek 154. magnificent muhteşem
114. fragile kırılgan 155. maintain sürdürmek
115. frame çerçeve 156. marketing research pazarlama araştırması
116. franchise İmtiyaz, ayrıcalık 157. market share pazar payı
117. frequent Sık 158. marvellous ŞAHANE, HARİKA
118. fundraising para toplama 159. massive kocaman
119. gamble Kumar 160. member of parliament milletvekili
120. gear/transmission yükseltmek 161. mention bahsetmek
121. globalization küreselleşme 162. merchandise mal

B2 Level Word List – Part -III-

163. nation ulus, millet 204. resolution çözülme, erme, dağılma
164. net capital net sermaye 205. resource kaynak
165. objective nesnel 206. respect Saygı
166. observe gözlemlemek 207. respond yanıtlamak
167. obvious Açık 208. revenue Gelir
168. opportunity fırsat 209. revise gözden geçirmek
169. participate katılmak 210. rub ovmak, sürtmek
170. patience sabır 211. sand kum
171. percentage Yüzde 212. schedule program
172. persuade ikna etmek 213. science bilim
173. pollution Kirlilik 214. seek Aramak
174. postpone ertelemek 215. sense duyu
175. president başkan 216. shake sallamak
176. price control fiyat kontrolü 217. share paylaşmak
177. prison Hapishane 218. sink lavabo, batmak
178. process süreç 219. skyscraper Gökdelen
179. profit kar 220. steering-wheel direksiyon
180. prohibit yasaklamak 221. strike Grev, çarpmak
181. promotion terfi 222. substitute yerine geçmek
182. property özellik 223. supplier Tedarikçi
183. proposal Öneri 224. suppose farz etmek
184. prove kanıtlamak 225. swear yemin etmek,küfür etmek
185. publicity tanıtım 226. take action harekete geçmek
186. punctual Dakik 227. take advantage avantaj elde etmek
187. punishment ceza 228. task görev
188. quantity Miktar 229. tax vergi
189. quarrel kavga 230. throat boğaz
190. queue sıra, kuyruk 231. to book rezervasyon yaptırmak
191. receipt Fiş 232. torture işkence
192. receive almak 233. trademark Marka
193. recognise Tanımak 234. transmit iletmek
194. recommend tavsiye etmek 235. treat davranmak
195. reduce azaltmak 236. treatment tedavi
196. regret Pişman olmak 237. trick hile
197. reject reddetmek 238. underline vurgulamak
198. release Serbest bırakmak 239. unemployment işsizlik
199. religion Din 240. urgent Acil
200. reluctant isteksiz, Gönülsüz 241. VAT(Value Added Tax) Katma DEğer Vergisi (KDV)
201. rely Güvenmek 242. violent şiddetli
202. represent Temsil etmek 243. volunteer Gönüllü
203. request rica etmek 244. warehouse Depo, büyük mağaza

B2 Level Word List – Part -IV-

245. wealthy zengin
246. weapon silah
247. whistle ıslık
248. wholesale toptan
249. witness şahit
250. zip fermuar, fermuarını çekmek

This is the end of B2 Level Word List. Study or revise other word lists below

A1 Kelime listesi

A2 Kelime listesi

B1 Kelime listesi

C1 Kelime listesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir