Would rather

Would rather   Olumlu Cümle  (+) Özne Would rather Fiil + Nesne Subject Would rather Verb + Object   I       would rather stay at home ...
VIEW MORE

Had to

Özne+Had to +Verb I had to study German harder. You had to talk to them. He had to visit his mother. - - ...
VIEW MORE

Modal obligation–must

Modal obligation   Olumlu Cümle  (+) Özne     +  must  Fiil + Nesne Subject  + must  Verb + Object I   must    work    hard You ...
VIEW MORE

The Simple Future Tense

The Simple Future Tense Kullanımı *Gelecekte yapılacak eylem için, *Bir şey teklif ederken *Söz verirken *Ön görüde bulunurken, Olumlu Cümle  (+) Özne + will + ...
VIEW MORE

Going to Future tense Kullanımı

Going to Future tense Kullanımı Aldığımız ve yapacağımız gelecekle ilgili kararlarımızda kullanılır. Kesin yapılacak gelecekle ilgili niyetlerde. Olumlu Cümle  (+) Özne +am,is are going ...
VIEW MORE

Going to Future tense (Past)

Going to Future tense (Past) Kullanımı Aldığımız ve yapacak olduğumuz ama yapmadığımız gelecekle ilgili kararlarımızda kullanılır. Kesin yapılacak olan ama yapılmayan gelecekle ilgili ...
VIEW MORE

The past perfect continuous tense

        The  past perfect  continuous tense Kullanımı Türkçe ye kip olarak –maktaydı, -mekteydi olarak çevrilir. Anlam olarak geçmişteki sürekliliği ifade eder. Not: Özellikle Aktarma cümlelerinde, ...
VIEW MORE

The past perfect tense

The  past perfect  tense Nerede Kullanılır? The Past Perfect tense bir olay olmadan önce, daha önce olan bir olayı anlatırken kullanılır. Türkçe ...
VIEW MORE

The past continuous tense

The  past continuous  tense Olumlu Cümle  (+) Özne +was,were+ Fiil(ing)+ Nesne + Zaman İfadesi Subject +was,were+Verb(ing)+ Object + Time Expression I        was        work ...
VIEW MORE

The Simple Past Tense

The Simple Past Tense Olumlu Cümle (+) Özne + Eylem 2 + Nesne + Zaman İfadesi Subject +   Verb 2 + Object ...
VIEW MORE