December

A2 LEVEL WORD LIST

1. abroad yurtdışı 40. cool serin 2. accept Kabul etmek 41. cost maliyet 3. accident kaza 42. cotton pamuk 4. adventure macera 43. couch kanepe 5. agree aynı fikirde olmak 44. cough öksürmek 6. anniversary yıldönümü 45. crazy deli 7. ant karınca 46. curious meraklı 8. area alan 47. customer müşteri 9. argue tartışmak 48. cut kesmek 10. arm kol 49. cute sevimli 11. backgammon tavla 50. damage zarar vermek 12. begin başlamak 51. dangerous tehlikeli 13. believe inanmak 52. dead ölü 14. bell Zil 53. decide karar vermek 15. bite ısırmak 54. deep derin 16. blanket battaniye 55. delete silmek 17. brain beyin 56. delicious lezzetli 18. bring Getirmek 57. describe tanımlamak 19. business iş 58. diamond elmas 20. busy Meşgül 59. die ölmek 21. cable kabolu yayın 60. direction yön 22. can -ebilmek 61. discover keşfetmek 23. cap kapak, başlık 62. discuss tartışmak 24. cash nakit para 63. disturb rahatsız etmek 25. catch yakalamak 64. drawer çekmece 26. chance şans 65. dream hayal 27. changing room soyunma odası 66. ear-ring küpe 28. chess satranç 67. elbow dirsek 29. chewing gum Sakız 68. elevator asansör 30. chin çene 69. enjoy Eğlenmek 31. choose seçmek 70. entertainment eğlence 32. climb tırmanmak 71. equal eşit 33. cloth Kumaş 72. escape kaçmak 34. collect toplamak 73. excellent mükemmel 35. complete tamamlamak 74. exhausted Bitkin 36. confused kafası karışık 75. expensive pahalı 37. connect bağlamak (i) (a) 76. experience deneyim 38. contact temas 77. explain açıklamak 39. cookies kurabiye 78. eyebrow kaş Bisküvi                                 79. eyelash kirpik   80. eyelid göz kapağı 121. intelligent akıllı 81. face yüz 122. introduce tanıştırmak 82. factory fabrika 123. invite davet etmek 83. fail başarısız ...
VIEW MORE

A1 LEVELED VOCABULARY with Turkish Meanings

A1 LEVELED VOCABULARY with Turkish Meanings   1. accountant muhasebeci 41. cheap ucuz 2. afraid korkmuş 42. cheese peynir 3. age yaş 43. cherry kiraz 4. airplane uçak 44. chicken tavuk 5. alone yalnız 45. church kilise 6. angry kızgın 46. clean temiz 7. animal hayvan 47. clear açık,net 8. answer cevap 48. clever zeki 9. architect mimar 49. clock saat 10. arrive varmak 50. cloud bulut 11. aunt teyze 51. coat palto 12. bag çanta 52. cold soğuk 13. ball top 53. company şirket 14. bath Banyo 54. continue devam etmek 15. beautiful güzel 55. correct doğru 16. bill hesap 56. country ülke 17. body vücut 57. cow inek 18. boil kaynatmak 58. cry ağlamak 19. bookstore kitapçı 59. daily günlük 20. boring sıkıcı 60. dark karanlık 21. borrow ödünç almak 61. dentist dişçi 22. boss patron 62. difficult zor 23. bottle şişe 63. dirty kirli 24. box kutu 64. divorced Boşanmış 25. brave cesur 65. draw çizmek 26. bread ekmek 66. early erken 27. break kırmak 67. earn kazanmak 28. bridge köprü 68. elephant fil 29. brush fırça 69. emergency acil 30. build inşa etmek 70. empty boş 31. butter tereyağı 71. engaged nişanlı 32. calculator ... 72. engineer mühendis 33. calendar takvim 73. enough yeterli 34. call aramak 74. eraser silgi 35. capital başkent 75. error Hata 36. carpenter marangoz 76. fall Düşmek 37. carpet halı 77. far uzak, uzakta 38. carry taşımak 78. farm çiftlik 39. cartoon çizgi film 79. fat şişman 40. chair sandalye 80. finger parmak   81. fire yangın 122. map harita 82. flight uçuş 123. married evli 83. floor Zemin 124. meal yemek 84. fork çatal 125. meet buluşmak 85. friendly cana yakın 126. meeting toplantı 86. fruit meyve 127. melon kavun 87. funny komik 128. minute dakika 88. garden bahçe 129. mirror ayna 89. glass bardak 130. miss özlemek 90. grape üzüm 131. mistake hata 91. gun Silah 132. month ay 92. habit alışkanlık 133. need ihtiyaç 93. half yarım 134. neighbour komşu 94. hand el 135. news haber 95. handsome yakışıklı 136. nice hoş 96. hate Nefret etmek 137. nose burun 97. health sağlık 138. nurse hemşire 98. hear duymak 139. object itiraz etmek 99. heart kalp 140. opposite Karşısında 100. heavy ağır 141. oven fırın 101. high yüksek 142. page sayfa 102. history tarih 143. paint boya 103. horror korku 144. parent ebeveyn 104. hungry aç 145. pass geçmek 105. ill hasta 146. pay ödemek 106. interested ilgili 147. pepper biber 107. job iş 148. personal kişisel 108. journalist gazeteci 149. pet evcil hayvan 109. kill öldürmek 150. place yer 110. large geniş 151. plane uçak 111. laugh gülmek 152. pocket cep 112. lawyer avukat 153. polite kibar 113. leave ayrılmak 154. pool havuz 114. left sol 155. poor fakir 115. lend ödünç vermek 156. possible mümkün 116. letter mektup 157. push itmek 117. library kütüphane 158. quick çabuk 118. light hafif 159. quiet ... 119. lunch Öglen yemeği 160. railway demiryolu 120. main başlıca 161. ready hazır 121. manager müdür 162. refrigerator buzdolabı   163. remember hatırlamak 204. stay kalmak 164. rent kira 205. story hikaye 165. repair tamir etmek 206. strawberry çilek 166. repeat tekrar etmek 207. strong güçlü 167. restroom tuvalet, ...
VIEW MORE

WRITING an INFORMAL LETTER

  Writing informal letters and emails     Introduction Writing informal letters and emails involves writing letters or emails to friends or relatives. When ...
VIEW MORE