Answer Key Reading  Studies Parts 1,2,3,4

Answer Key Reading  Studies Parts 1,2,3,4 PRACTICE 1 Culture:  para.1 Culture shock : par.3 How to avoid culture shock : para.4 Cultural differences  : para.2 They shouldn’t judge people quickly, and they should’t think that their cultural habit is right and other people’s are wrong They should try to understand people by looking at things […]

Continue Reading
Conjunctions Summary

Conjunctions Summary

Without conjunctions, you’d be forced to express every complex idea in a series of short, simplistic sentences: I like cooking. I like eating. I don’t like washing dishes afterward. What Are Conjunctions? Conjunctions are words that link other words, phrases, or clauses together. I like cooking and eating, but I don’t like washing dishes afterward. Sophie is clearly exhausted, yet she […]

Continue Reading
SENTENCES CONNECTORS/CÜMLE BAĞLAÇLARI

SENTENCES CONNECTORS/CÜMLE BAĞLAÇLARI

SENTENCES CONNECTORS/CÜMLE BAĞLAÇLARI SENTENCES CONNECTORS/CÜMLE BAĞLAÇLARI ve TÜRKÇE ANLAMLARI SENTENCES CONNECTORS/CÜMLE BAĞLAÇLARI konusunu bilmeniz akademic çeviriler yapabilmenizi kolaylaştırdığı gibi, akademik makaleler yazmanızdada size yardımcı olacaktır. Ayrıca gramer bilginizi pekiştirirken, soru çözme kapasitenizi yükseltebilir. 1 in view of the fact that …den dolayı, çünkü 2 in as much as …den dolayı, çünkü 3 on the ground […]

Continue Reading
Adjectives

Adjectives (Sıfatlar)

Adjectives (Sıfatlar) ADJECTIVES (Sıfatlar) FORM, FUNCTION and POSITION (Biçim, İşlev ve Konum) FORM Cinsiyet veya çoğulluk-tekillik durumuna göre biçimleri değişmez. İşaret sıfatları hariç. A hot potato three hot potatoes This girl these girls 2) Genel olarak isimden veya link verb’ten sonra gelmeleri ve çoğul olamamaları özellikleri ile ayırt edilebilirler. Bunun yanısıra türetilmiş olan bazıları eklerinden […]

Continue Reading