The Blog

[lingua_accordion id=”lingua_8″ multiselectable=”true” style=”accordion2″ ][lingua_accordion_item title=”7. SINIF 2.ÜNİTE KELİMELERİ” id=”0″ accordion_id=”lingua_8″ style=”accordion2″ ]7. SINIF 2. ÜNİTE KELİMELERİ VE TÜRKÇE ANLAMLARI[/lingua_accordion_item][/lingua_accordion]

  1. 7.SINIF 2. ÜNİTE KELİMELERİ    

Biography                                                          biyografi                                             bayıgrıfi

Autobiography                                                öz geçmiş                                           otobayıgrıfi

Surrealist                                                           gerçek üstücü                                  sırılist

Sculptor                                                             heykeltıraş                                        sıkalptı:

Painter                                                               ressam                                                peyntı:

Well-known                                                     ünlü                                                      vel no:n

Occupation                                                       meslek                                                okipeyşın

Job                                                                       meslek                                                cob

Know                                                                   bilmek                                                 nov

Born                                                                     doğmak                                       bo:n

Die                                                                       ölmek                                                  day

Famous Works                                                   ünlü eserleri                                     feymıs vö:ks

Style                                                                    stil,şekil,tarz                                      sıtayıl

Period                                                                 dönem                                                pi:riıd

Grow up                                                             büyümek                                           gırov ap

Entertain                                                           eğlendirmek                                     entı:teyn

Have a great effect on                                 etkili olmak                                       hev e gıreyt ifekt on

Encourage                                                         cesaretlendirmek                           inka:ric

Draw                                                                    çizmek                                                 dıro:

Move                                                                  taşınmak                                            mu:v

Marry                                                                  evlenmek                                          me:ri

Believe                                                               inanmak                                             bıli:v

Cultural movement                                      kültürel akım                                    kalçırıl mu:vmınt

Admire                                                               hayran olmak                                   ıdma:yı

Scientist                                                             bilim adamı                                        sayntist

Make contribution                                        katkıda bulunmak                           meyk kontribiyu:şın

Ability                                                               yetenek                                              ıbiliti

Achievement                                                   başarı                                                   ıçi:vmınt

Receive                                                              almak                                                   risi:v

Reward                                                               ödül                                                      rivo:d

Award                                                                 ödül                                                      ıvo:d

Have an accident                                           kaza yapmak                                     hev en eksidınt

Want                                                                   istemek                                                              vant

Research                                                            araştırma yapmak                           risö:ç

Terrible                                                              korkunç                                              teribıl

Sound                                                                 ses                                                        sa:nd

Luckily                                                                şans eseri                                           lakili

Guess                                                                  tahmin etmek                                  ges

Free entrance                                                  ücretsiz giriş                                      fıri: entrıns

Have a rest                                                       dinlenmek                                         hev e rest

İnjure                                                                  incitmek                                             incı:

Towel                                                                  havlu                                                    tavıl

Plaster                                                                alçı                                                        pıla:stı

Study                                                çalışmak,okumak                   stadi                           

Get                                                     almak,elde etmek                  get

Prize                                                   ödül                                        pırayz

Discover                                            keşfetmek                              diska:vı

Fan                                                     hayran                                    fe:n

Anything                                           hiçbirşey                                enithing        

Activity                                              etkinlik                                  ektiviti                                   

Strange                                              tuhaf,acayip                          sıtreync

Wonderful                                        vandıfıl                                  muhteşem

Poland                                                           polonya                                 polınd

Polish                                                 polonyalı                               poliş

Physicist                                            fizikçi                                     fizisist

Chemist                                             kimyacı,eczacı                       kemist

Extraordinary                                  olağanüstü                             ekstrıo:dinıri

Win                                                    kazanmak                              vin

Once                                                  birkez                                     vans

Twice                                                 iki kez                                     tıvays

Professor                                           profesör                                 pırıfesı

Physics                                               fizik                                        fiziks

Chemistry                                          kimya                                     kemistri

Mathematics                                     matematik                             methıme:tiks

Both                                                   her ikisi                                  both

Eager                                                 razı                                         i:gı:

Laboratory                                        laboratuvar                           lıborıtri

Own                                                   kendi,sahip olmk                  o:n

Get married                                      evli                                         me:rid

Radiation                                          ışın,radyasyon                       reydieyşın

Element                                             element,ünsur,öğe               elımınt

Radium                                              radyum                                  reydiyım

Polonium                                          polonyum                              pıloniyım

Brilliant                                             parlak,dahi,muhteşem         bırilyınt

Actor                                                 aktör                                      ektı:

Actress                                               aktris                                      ektris

Alone                                                 yalnız                                     ılo:n                           

Invitation                                          davet                                     inviteyşın

Invite                                                 davet etmk                            invayt

Get dressed                                       giyinmek                                get dıresd

Petrol                                                petrol                                     petrıl

Telephone booth                             telefon kulübesi                    telıfo:n bu:th

Hit                                                      vurmak,çarpmak                  hit

Say                                                     söylemek                               sey

Arrive                                                varmak                                  ırayv

Leave                                                 ayrılmk                                  li:v

Graduate                                           mezun olmak                        gırecueyt

Ordinary                                            sıradan                                   o:dinıri

Event                                                 olay                                        ivent

Abroad                                              yurt dışı                                 ıbro:d

Travel                                                seyahat etmek                      tırevıl 

Engaged                                            nişanlı,meşgul                       ingeycd

Language                                           dil                                           lenguiç

Describe                                            diskırayb                                tanımlamak,tasvir etmk

Description                                       diskıripşın                              tanım,tasvir

Kid                                                     çocuk,şaka yapmak              kid

Specific                                              özgü,belirli                            sıpisifik

Important                                         önemli                                               impo:tınt

Word                                                 kelime                                    vö:d

Sentence                                           cümle                                     sentıns

Person                                                kişi                                           pö:sın

List                                                     liste                                        list

Theoretical                                        kuramsal,teorik                    thiıretikıl

Birth                                                  doğum                                               bö:th

Free                                                    özgür,serbest,boş,bedava    fıri:

Work                                                 çalışmak,eser                         vö:k

Wizard                                              büyücü,sihirbaz                    vizıd

During                                               boyunca                                during

Earn                                                   kazanmak                              ö:n

Print                                                  yazmak,basmak                    pırint

Printing                                             baskı,yazım                            pırinting

Copy                                                  nüsha,kopya                         kopi

Rap                                                    rep                                         rep

Rapper                                               repçi                                       repı:

Singer                                                şarkıcı                                    singı:

Writer                                                yazar                                      raytı:

Genre                                                 tür                                          canrı

Real                                                    gerçek                                    riyıl

Married                                             evli                                         me:rrid

Mistake                                             hata                                       misteyk

Spend                                                harcamak                              sıpend

Poor                                                   fakir                                       pu:

Rich                                                    zengin                                    riç

Find                                                    bulmak                                  faynd

Happiness                                          mutluluk                                hepinıs

Passion                                              hırs,tutku                              pe:şın

 

 

admin

İngilizce Öğretmeni

Leave a Comment

Your email address will not be published.