The Blog

[lingua_accordion id=”lingua_9″ multiselectable=”true” style=”accordion2″ ][lingua_accordion_item title=”7th Grade Unit 3″ id=”0″ accordion_id=”lingua_9″ style=”accordion2″ ]7th Grade Unite 3 kelimeleri ve Türkçe anlamları[/lingua_accordion_item][/lingua_accordion]

7th Grade  Unit 3

Golf                                                                     golf                                                       golf

Table tennis                                                     masa tenisi                                       teybıl tenis

Car racing                                                          araba yarışı                                 ka: reysing

 

Windsurfing                                                     rüzgar sörfü                                      vindsö:fing

Baseball                                                             beyzbol                                              beysbo:l

Football                                                             futbol                                                  fu:tbo:l

Bungee jumping                                             ———-                                                              bangi camping

Scuba diving                                                     aletle  dalış                                       sıkubı dayving

Always                                                                her zaman                                         olveyz

Sometimes                                                       bazen                                                  samtaymz

Often                                                                  sık sık                                                  ofın

Usually                                                               genellikle                                          yu:jıli

Rarely                                                         nadiren                                                        re:li/reyırli

Seldom                                                                              nadiren                                                              seldım

Never                                                                  asla                                                       nevı:

Healthy                                                              sağlıklı                                                helthi

Ride a bicycle                                                  bisiklete binmek                            rayd e baysikıl

Exercise                                                             egzersiz-antrenman yapmak     eksisayz

Want                                                                   istemek                                              vant

Keep                                                                    tutmak                                                ki:p

Keep fit                                                              formda kalmak                                ki:p fit

Fit                                                                         uymak,formda                                 fit

Bike                                                                     bisiklet                                               bayk

Run                                                                      koşmak                                                               ran

Weekday                                                           hafta içi                                              vi:kdey

Weekend                                                          hafta sonu                                         vi:kend

Race                                                                     yarış                                                     reys

Free                                                                     serbest,bedava,özgür                  fıri:

Style                                                                    tarz,sitil                                              sıtayıl

Contestant                                                        yarışmacı                                           kıntestınt

Pool                                                                     havuz                                                   pu:l

Try                                                                        denemk,çalışmak                           tıray

Hard                                                                    çok,zor                                                ha:d

See                                                                       görmek                                                               si:

Come out                                                          dışarı çıkmak                                    kam a:t

Ball                                                                       top                                                        bo:l

Lift                                                                        kaldırmak                                           lift

Breath                                                                 nefes                                                   bıreth

Centre                                                                merkez                                               sentı:

Field                                                                    alan,saha,tarla                                 fiyıld

Player                                                                 oyuncu                                                pıleyı:

Ready                                                                  hazır                                                     redi

Forward                                                             fo:vıd                                                   ileri,forvet

Stand                                                                   durmak                                                               sıtend

Line                                                                      sıra,çizgi                                             layn

Goal                                                                     kale,amaç,gol                                  go:l

Direction                                                           yön                                                       dayrekşın/direkşın

Push                                                                    itmek                                                   puş

Towards                                                             -e karşı,-e doğru                             tıvo:ds

Bounce                                                               zıplamak,sektirmek                      ba:ns

Other                                                                  başka                                                   a:dı:

Block                                                                   engellemek                                      bılok

Shot                                                                     şut                                                        şa:t

Rebound                                                            ribaund,geri tepmek                    riba:nd                               

Athletics                                                            atletizm                                              ethlitiks

Basketball                                                         basketbol                                          ba:skitbo:l

Swimming                                                         yüzme                                                 sıviming

Cycling                                                                bisiklet sürme                                 saykıling

Rafting                                                                rafting                                                 ra:fting

Pilates                                                                pilates

Running                                                             koşu                                                     raning

Volleyball                                                         voleybol                                             volibo:l

Skiing                                                                  kayak                                                   sıkiying

Skateboarding                                                 kaykay                                                 sıkeytbo:ding

Yoga                                                                    yoga                                                     yogı

Handball                                                            hentbol                                              hendbo:l

Climbing                                                            tırmanış                                              kılayming

Boxing                                                                boks                                                     boksing

Surfing                                                                sörf                                                       sö:fing

Karate                                                                 karate                                                  kıra:ti

Gymnastics                                                       cimnastik                                           cimne:stiks

Judo                                                                     judo                                                     cudo:

Dancing                                                              dans                                                     da:nsing

Hiking                                                                 doğa yürüyüşü                                 hayking

Sailing                                                                 denize açılma,yelkencilik           seyıling                                             

Bowling                                                              bowling                                              bovling

Roller-skating                                                  patenle kayma                                rolısıkeyting

Take place                                                         meydana gelmek                           teyk pıleys

Begin                                                                   başlamak                                           bigin

Take part in                                                      katılmak                                             teyk pa:t in

Athlete                                                                              atlet                                                     ethli:t

Jogging                                                               tempolu koşu                                  coging                 

Fitness centre                                                 spor salonu                                       fitnıs sentı:                       

Voice                                                                   ses                                                        voys

Turn up                                                               sesini açmak                                    tö:n ap

Win                                                                      kazanmak                                          vin

Point                                                                   puan,nokta                                       poynt

Hear                                                                    duymak                                              hiyı:

Spectator                                                           seyirci                                                 sıpekteytı

Support                                                              desteklemek                                    sıpo:t

Cheer                                                                  neşelendrmk,tezahürat yap.     Çiyı:

Busy                                                                     meşgul,yoğun                                  bizi

Of course                                                           elbette,tabii ki                                of ko:s

Beat                                                                     yenmek                                              bi:t

Hit                                                                        vurmak,çarpmak                             hit

Draw                                                                    berabere,çekmek,resim çizmek    dıro:

Score                                                                   sayı(yapmak),puan                        sıko:

Even                                                                    eşit,hatta                                           ivın

Typical                                                                tipik,normal                                     tipikıl

Interview                                                          röpörtaj,görüşmek                        intıviyu:

Argentina                                                          arjantin                                               a:cintinı

Cornflakes                                                        mısır gevreği                                    ko:nfıleyks

Smoke                                                                sigara içmek,duman                      sımo:k

Cigarette                                                           sigara                                                   sigıret

Pasta                                                                   makarna                                             pasta

Rice                                                                      pirinç,pilav                                        rays

Rugby                                                                 ragbi                                                    ragbi

Soccer                                                                 futbol                                                  sokı:/sa:kır

Train                                                                    antrenman yap.,eğitmek,tren  tıreyn

Practise                                                              uygulamak,antrenman yapmak  pırektis

Shoot                                                                  şut çekmek                                       şu:t

Serve                                                                   servis atmak,hizmet etmek       sö:v

Dive                                                                     dalmak                                                dayv

Sail                                                                       denize açılmak                                seyıl

 

 

 

 

admin

İngilizce Öğretmeni

Leave a Comment

Your email address will not be published.