The Blog

UNIT 4 COMMUNICATION

Communicate:iletişim kurmak

Communication:iletişim

Text a message: mesaj yazmak

Leave a voicemail:sesli mesaj göndermek

Make a phonecall: telefon görüşmesi yapmak

Send an email: elektronik posta gondermek

Leave a message note:mesaj bırakmak

Use social Networks: sosyal paylaşım sitelerine üye olma/kullanma

Speak face to face:yüz yüze konuşmak

Send a fax:faks göndermek

Keep in touch with someone: biri ile iletişime geçmek

Formal: resmi

informal: gayrı resmi/resmi olmayan

hang on:hatta kalmak/hatta beklemek

available:uygun/müsait/geçerli

excuse: mazeret

invitation: davet

call someone at mobile: birini cep telefonundan aramak

call back: geri aramak

hold on: beklemek

caller: arayan kişi

reviever: aranan kişi

write about:birsey hakkında yazmak

exhibit:sergilemek

exhibition: sergi

science museum: bilim müzesi

work on a Project: Proje üzerinde çalışmak

important:önemli

interested in: ilgisi olmak

drive someone: birini araba ile götürmek

take care: kendine iyi bak

suppose: farz etmek /zannetmek

pretend: gibi davranmak /yalandan yapmak/yapar gibi görünmek

Express: tarif etmek /açıklamak

Concern: ilgi

sorry to hear : duyduğuna üzülmek.

I hope you feel better soon.:umarım yakında iyileşirsin

That’s so bad.: bu çok kötü

meet up later :daha sonra buluşmak

See you later: görüşmek üzere

Join: katılmak

I Guess: sanırım

Barbeque: barbekü/ mangal

Movie theater: sinema

Clothes store: giyim mağazası

Accessory store: aksesuar mağazası

Together: birlikte

Abbreviation:kısaltma

Become popular: popüler olma

Approximate: yaklaşık

Approximately: yaklaşık olarak

Teenager: genç

Over. Üzeri

Exciting: heyecan verici

combination: birleştirme

even: bile

worry about: endişelenmek

effect:etki

text language: metin dili

correct: doğru

according to:-e göre

mostly: tümüyle/çoğunlukla

nearly:yaklaşık

half: yarım

secret: gizli

messaging: mesajlaşma

record: kayıt etmek

mock:alaycı

conversation: sohbet

dial:telefon numarasını tuşlamak/çevirmek

line:hat

hang up phone:telefonu kapatmak

alley:bowling oyununa ait dar yol

describe: tanıtmak

clarify:açıklığa kavuşturmak

brochure: broşür

technical:teknik

specification:tanımlama/belirleme

storage:depo

translate:dil çevirisi yapmak

contain: içermek

pronounce:telaffuz etmek

fit:uymak

display: göstermek

screen: ekran

phrase:deyim/ kelime öbeği

experience: deneyim

pocket:cep

translater: çevirmen

product: ürün

socialize:sosyalleşmek

landline: sabithat

dominate: hakim olmak

teen:genç

point to:işaret etmek/göstermek

dominant:baskın

among: arasında

basis:esas/temel

Exchange:değiştirmek

Missing: eksik

Sign language:işaret dili

Originally: orijinal olarak/ aslen

Clue:ipucu

 

 

 

 

 

 

admin

İngilizce Öğretmeni

Leave a Comment

Your email address will not be published.