The Blogs

6. SINIF 3. ÜNİTE KELİMELER (Okunuşlarıyla)

6. SINIF 3. ÜNİTE KELİMELER (Okunuşlarıyla) 3.Ünite City                                                       şehir                                                    siti Country                                              ülke,köy,kırsal                                 ka:ntri Environment                                    çevre                                                   invayrımınt Somewhere                                      bir yer                                                 samve: Different                                            farklı                                                    difrınt Small                                                   küçük                                                   sımo:l Live                                                      ...
VIEW MORE

The Present Continuous Tense

The Present Continuous Tense   Olumlu Cümle  (+)   Özne +am,is are+ Fiil(ing)+ Nesne + Zaman İfadesi   Subject +am,is,are+Verb(ing)+ Object + Time Expression   I        am          ...
VIEW MORE

Too – Enough

Too - Enough   Too sıfat ve zamirlerden önce gelerek doğru olan miktarın üzerini ifade eder. too+sıfat/zamir ( for somebody ) to ...
VIEW MORE

Comparison of Adjectives

Comparison of Adjectives Regular adjectives- Tek heceli sıfatlar   Positive                       Comparative              Superlative Tall                              taller               ...
VIEW MORE

Prepositions

Prepositions In                     =  içinde, -de da                           ...
VIEW MORE

There is / There are //some,any//

There is / There are //some,any//   1.THERE  IS-ARE Mevcudiyeti belirtir……. THERE IS + Sayılamayan İsimler/Sayılan Tekiller ÖRNEK There is milk in the bottle. There ...
VIEW MORE

HAVE GOT / HAS GOT

  HAVE GOT / HAS GOT   The Past The Present The Future + I had got a car I have got a car I will have ...
VIEW MORE

PAST CONTINUES TENSE

PAST CONTINUES TENSE USAGE:   We use "Past Continues Tense" for the events that began in the past and continues for a ...
VIEW MORE

IRREGULAR VERBS LIST (DÜZENSİZ FİİL LİSTESİ TÜRKÇE ANLAMLARIYLA)

1. Hali Base Form 2. Hali Past Simple 3. Hali Past Participle Türkçe Anlamı awake awoke awoken uyanmak be was, were been olmak beat beat beaten vurmak become became become olmak begin began begun başlamak bend bent bent bükmek bet bet bet bahse girmek bid bid bid emretmek bite bit bitten ısırmak blow blew blown esmek break broke broken kırmak bring brought brought getirmek broadcast broadcast broadcast yayımlamak build built built inşa etmek burst burst burst patlamak burn burned/burnt burned/burnt yakmak buy bought bought satın almak catch caught caught yakalamak choose chose chosen seçmek come came come gelmek cost cost cost değer biçmek creep crept crept emeklemek cut cut cut kesmek deal dealt dealt anlaşmak dig dug dug kazmak do did done yapmak draw drew drawn çekmek dream dreamed/dreamt dreamed/dreamt rüya görmek drive drove driven sürmek drink drank drunk içmek eat ate eaten yemek yemek fall fell fallen düşmek feed fed fed beslemek feel felt felt hissetmek fight fought fought dövüşmek find found found bulmak flee fled fled firar etmek fly flew flown uçmak forbid forbade forbidden yasaklamak forget forgot forgotten unutmak forgive forgave forgiven affetmek freeze froze frozen donmak get got gotten elde etmek give gave given vermek go went gone gitmek grow grew grown büyümek hang hung hung asmak have had had sahip olmak hear heard heard duymak hide hid hidden saklamak hit hit hit vurmak hold held held tutmak hurt hurt hurt yaralanmak keep kept kept saklamak know knew known bilmek lay laid laid yaymak lead led led rehberlik etmek learn learned/learnt learned/learnt öğretmek leave left left ayrılmak lend lent lent ödünç vermek let let let izin ...
VIEW MORE

FUTURE TENSES (WILL AND GOING TO)

  FUTURE TENSES FUTURE TENSES (WILL AND GOING TO) Future Tense Türkçe'deki gelecek zamanın ifadesidir. Türkçe'de olmayan "will" ve "going to" farkları ilk öğrenirken biraz ...
VIEW MORE

future tense -will-

  FUTURE TENSE     FUTURE TENSE (GELECEK ZAMAN) Will  =  -ecek  -acak  Olumlu cümleler yaparken kullanırız. Will not = Won’t   =  - meyecek –mayacak   ...
VIEW MORE