FUTURE PERFECT TENSE

FUTURE PERFECT TENSE FUTURE PERFECT TENSE GELECEKTE BELİRLİ BİR ZAMANDAN ÖNCE YAPILMIŞ OLACAK EYLEMLER İÇİN KULLAINIRIZ   subject+will+have+V3+object+adverb özne+will+have+Fiilin üçün hali(V3)+Nesne+zarf FORM (YAPI) POSITIVES:)   I WILL HAVE PREPARED FOR THE ...
VIEW MORE

FUTURE CONTINUES TENSE

POSITIVE FORM SUBJECT  WILL  BE  V+ing  OBJECT  adverb  I   will   be   doing  my homework  tomorrow  She    will  be  reading  a book  on thebeach  He    will   be   writing  his thesis  nextmonth  It    will  be  running  on thestreet    We    will  be   preparing  fortheexam  tomorrow  You     will   be   studying  -  at school  They    will   be   building  bricks  at school   NEGATIVE FORM SUBJECT  WILL NOT  WON'T  BE  V+ing  OBJECT  adverb  I   will not  won't  be   doing  my homework  tomorrow  She    will not  won't  be  reading  a book  on thebeach  He    will not  won't  be   writing  his thesis  nextmonth  It    will not  won't  be  running  on thestreet    We    will not  won't  be   preparing  fortheexam  tomorrow  You     will not  won't  be   studying  -  at school  They    will not  won't  be   building  bricks  at school    QUESTION FORM   WILL SUBJECT  BE  V+ing  OBJECT  adverb  Will  I  be   doing  my homework  tomorrow ? Will    she  be  reading  a book  on thebeach ? Will     he  be   writing  his thesis  nextmonth ? Will    it  be  running  on thestreet ?   Will    we  be   preparing  fortheexam  tomorrow?   Will    you  be   studying  -  at school ? Will    they  be   building  bricks  at school ?  
VIEW MORE

COMPARISON OF ADJECTIVES

COMPARISON OF ADJECTIVES FORMING THE COMPARATIVE AND SUPERLATIVE Number of syllables Comparative Superlative one syllable + -er + -est tall taller tallest one syllable with the spelling consonant + single ...
VIEW MORE

Going to Future tense (Past) KULLANIMI

Going to Future tense (Past)   Kullanımı Aldığımız ve yapacak olduğumuz ama yapmadığımız gelecekle ilgili kararlarımızda kullanılır. Kesin yapılacak olan ama yapılmayan ...
VIEW MORE

The past perfect continuous tense

The  past perfect  continuous tense Kullanımı Türkçe ye kip olarak –maktaydı, -mekteydi olarak çevrilir. Anlam olarak geçmişteki sürekliliği ifade eder. ...
VIEW MORE

The past continuous tense

The  past continuous  tense   Olumlu Cümle  (+) Özne +was,were+ Fiil(ing)+ Nesne + Zaman İfadesi Subject +was,were+Verb(ing)+ Object + Time Expression (more…)
VIEW MORE