The Blogs

9. sınıf theme 1 İngilizce kelimeler Türkçe anlamları

sınıf theme 1 İngilizce kelimeler Türkçe anlamları   Study online at quizlet.com/_3sfw1q     1. actor (n) aktör 2. architect (n) mimar 3. aunt (n) hala 4. Australia (n) Avustralya 5. Australian (n) Avustralyalı 6. Britain (n) İngiltere 7. British (n) İngiliz 8. brother (n) Erkek ...
VIEW MORE

FUTURE PERFECT TENSE

FUTURE PERFECT TENSE FUTURE PERFECT TENSE GELECEKTE BELİRLİ BİR ZAMANDAN ÖNCE YAPILMIŞ OLACAK EYLEMLER İÇİN KULLAINIRIZ   subject+will+have+V3+object+adverb özne+will+have+Fiilin üçün hali(V3)+Nesne+zarf FORM (YAPI) POSITIVES:)   I WILL HAVE PREPARED FOR THE ...
VIEW MORE

FUTURE CONTINUES TENSE

POSITIVE FORM SUBJECT  WILL  BE  V+ing  OBJECT  adverb  I   will   be   doing  my homework  tomorrow  She    will  be  reading  a book  on thebeach  He    will   be   writing  his thesis  nextmonth  It    will  be  running  on thestreet    We    will  be   preparing  fortheexam  tomorrow  You     will   be   studying  -  at school  They    will   be   building  bricks  at school   NEGATIVE FORM SUBJECT  WILL NOT  WON'T  BE  V+ing  OBJECT  adverb  I   will not  won't  be   doing  my homework  tomorrow  She    will not  won't  be  reading  a book  on thebeach  He    will not  won't  be   writing  his thesis  nextmonth  It    will not  won't  be  running  on thestreet    We    will not  won't  be   preparing  fortheexam  tomorrow  You     will not  won't  be   studying  -  at school  They    will not  won't  be   building  bricks  at school    QUESTION FORM   WILL SUBJECT  BE  V+ing  OBJECT  adverb  Will  I  be   doing  my homework  tomorrow ? Will    she  be  reading  a book  on thebeach ? Will     he  be   writing  his thesis  nextmonth ? Will    it  be  running  on thestreet ?   Will    we  be   preparing  fortheexam  tomorrow?   Will    you  be   studying  -  at school ? Will    they  be   building  bricks  at school ?  
VIEW MORE

COMPARISON OF ADJECTIVES

COMPARISON OF ADJECTIVES FORMING THE COMPARATIVE AND SUPERLATIVE Number of syllables Comparative Superlative one syllable + -er + -est tall taller tallest one syllable with the spelling consonant + single ...
VIEW MORE

Going to Future tense (Past) KULLANIMI

Going to Future tense (Past)   Kullanımı Aldığımız ve yapacak olduğumuz ama yapmadığımız gelecekle ilgili kararlarımızda kullanılır. Kesin yapılacak olan ama yapılmayan ...
VIEW MORE

The past perfect continuous tense

The  past perfect  continuous tense Kullanımı Türkçe ye kip olarak –maktaydı, -mekteydi olarak çevrilir. Anlam olarak geçmişteki sürekliliği ifade eder. ...
VIEW MORE

The past continuous tense

The  past continuous  tense   Olumlu Cümle  (+) Özne +was,were+ Fiil(ing)+ Nesne + Zaman İfadesi Subject +was,were+Verb(ing)+ Object + Time Expression (more…)
VIEW MORE

The present perfect continuous tense

[lingua_accordion id="lingua_3" multiselectable="true" style="accordion2" ][lingua_accordion_item title="OLUMLU CÜMLE (+)" id="0" accordion_id="lingua_3" style="accordion2" ]Özne +have/has been + Fiil(ing)+ Nesne[/lingua_accordion_item][lingua_accordion_item title="OLUMSUZ CÜMLE ...
VIEW MORE

The Present Perfect Tense

The  Present Perfect  Tense Olumlu Cümle  (+)   Özne +have/has+ Fiil(3)+ Nesne + Zaman İfadesi   Subject +have/has+Verb(3)+ Object + Time Expression   I        have       worked ...
VIEW MORE

a/an – the

a/an - the   A ve An nerelerde kullanılır? her sıradan tekil isim önüne, I bought a new house. To be fiilinden ...
VIEW MORE

So – Such

So - Such   So sıfat ve zarfla birlikte ama isim olmadan kullanılır.   Zeynep is so clever. You drive so fast. He is so ...
VIEW MORE

ADVERBS

ADVERBS   Sıfatlar isimlerin nitelik ve niceliklerini açıklarken, zarflar ise fiillerin durumunu açıklar. Regular adverbs - (Düzenli zarflar) Adjective                                             Adverb Slow                ...
VIEW MORE

SINGULAR AND PLURAL NOUNS

SINGULAR AND PLURAL NOUNS REGULAR NOUNS Most singular nouns form the plural by adding -s. EXAMPLES Singular Plural boat boats house houses cat cats river rivers A singular noun ending in s, x, z, ch, ...
VIEW MORE

C1 LEVEL WORD LIST (TRUSTED SOURCE)

C1 LEVEL VOCABULARY (AMERICAN CULTURE)   Study online at quizlet.com/_20iozs     1. abstract Soyut 2. abuse kötüye kullanmak, istismar etmek 3. accordance uyum, ahenk 4. accurate doğru 5. acknowledge Kabul etmek 6. acquire Elde etmek 7. acquisition Edinim 8. adequate Yeterli 9. adjacent bitişik 10. allocate pay etmek, bölüştürmek 11. ally müttefik 12. antibody antikor 13. arch Kemer 14. arrangement Düzenleme 15. array bir dizi-sıra 16. artificial Yapay 17. assess Değerlendirmek 18. asset varlık 19. associate İlişkilendirmek 20. assume varsaymak 21. assure Garanti etmek 22. attribute (bir ...
VIEW MORE

QUANTIFIERS

Quantifiers Like articles, quantifiers are words that precede and modify nouns. They tell us how many or how much. Selecting the correct ...
VIEW MORE

PAST CONTINUES TENSE

PAST CONTINUES TENSE USAGE:   We use "Past Continues Tense" for the events that began in the past and continues for a ...
VIEW MORE