The Blogs

So that – In case

 So that - In case So that - In case “So that” kendisinden sonra gelen cümlenin, temel cümlede yapılan eylemin amacını belirten bir belirteçtir. ...
VIEW MORE

Going to Future tense (Past) KULLANIMI

Going to Future tense (Past)   Kullanımı Aldığımız ve yapacak olduğumuz ama yapmadığımız gelecekle ilgili kararlarımızda kullanılır. Kesin yapılacak olan ama yapılmayan ...
VIEW MORE

The Present Continuous Tense

The Present Continuous Tense   Olumlu Cümle  (+)   Özne +am,is are+ Fiil(ing)+ Nesne + Zaman İfadesi   Subject +am,is,are+Verb(ing)+ Object + Time Expression   I        am          ...
VIEW MORE

a/an – the

a/an - the   A ve An nerelerde kullanılır? her sıradan tekil isim önüne, I bought a new house. To be fiilinden ...
VIEW MORE

So – Such

So - Such   So sıfat ve zarfla birlikte ama isim olmadan kullanılır.   Zeynep is so clever. You drive so fast. He is so ...
VIEW MORE

Too – Enough

Too - Enough   Too sıfat ve zamirlerden önce gelerek doğru olan miktarın üzerini ifade eder. too+sıfat/zamir ( for somebody ) to ...
VIEW MORE

ADVERBS

ADVERBS   Sıfatlar isimlerin nitelik ve niceliklerini açıklarken, zarflar ise fiillerin durumunu açıklar. Regular adverbs - (Düzenli zarflar) Adjective                                             Adverb Slow                ...
VIEW MORE

Comparison of Adjectives

Comparison of Adjectives Regular adjectives- Tek heceli sıfatlar   Positive                       Comparative              Superlative Tall                              taller               ...
VIEW MORE

Prepositions

Prepositions In                     =  içinde, -de da                           ...
VIEW MORE

QUANTIFIERS

Quantifiers Like articles, quantifiers are words that precede and modify nouns. They tell us how many or how much. Selecting the correct ...
VIEW MORE

PASSIVE VOICE

PASSIVE VOICE TENSE/VERB FORM ACTIVE VOICE PASSIVE VOICE Simple present keeps is kept Present continuous is keeping is being kept Simple past kept was kept Past continuous was keeping was being kept Present perfect has/have kept has/have ...
VIEW MORE

Passive Voice Exercises

Passive Voice Exercises   The following sentences are written in either passive or active voice. Identify whether or not they are ...
VIEW MORE

PAST CONTINUES TENSE TEST -WITH ANSWER KEY-

     Past Continuous Tense (QUIZ)  (ANSWER KEY IS AT THE END OF THE TEST) 1)Yesterday morning at 8 o’clock,I………………..breakfast. a)was                                  b)am ...
VIEW MORE

TOO , SO, EITHER, NEITHER

TOO , SO, EITHER, NEITHER When we use –so—instead of –too—we change the word order. 1)My Mother hasn’t eaten Japanese food ...
VIEW MORE

SHOULD

SHOULD (ADVICE) We use should to give advice   Does   and don’ts --please fill in the blanks with should and shouldn’t 1)You…………………………………..stay under the ...
VIEW MORE