Adjectives (Sıfatlar)

Adjectives (Sıfatlar) ADJECTIVES (Sıfatlar) FORM, FUNCTION and POSITION (Biçim, İşlev ve Konum) FORM Cinsiyet veya çoğulluk-tekillik durumuna göre biçimleri değişmez. İşaret sıfatları ...
VIEW MORE

ARTICLES a/an

  ARTICLES A/AN(Indefinite article) ( tekil ve sayılabilen isimleri belirtir) 1.     a ve an okunuşa göre belirlenir. Araya sıfat girerse onun okunuşu ...
VIEW MORE

THE SIMPLE PRESENT TENSE

THE SIMPLE PRESENT TENSE I get up early.                                    I don’t get up early                 Do I get up early? You go ...
VIEW MORE

SENTENCE STRUCTURE –CÜMLE YAPISI

SENTENCE STRUCTURE –CÜMLE YAPISI İngilizce cümle beş ana öğeden oluşur : Subject: özne   Verb:fiil     Object:nesne   Complement: tümleç    Adverbial:zarf tümleci İngilizce cümleleri beş ...
VIEW MORE