The Blogs

Modals (MAY-MIGHT)

MAY-MIGHT MAY Mum ! My friends are having a party tonight; may I go please? May, şu andaki ya da gelecekteki ihtimalleri ...
VIEW MORE

Modal Verbs – WOULD

Modal Verbs - WOULD Excuse me sir, would you please tell me where the railway station is? GEÇMİŞTEN BAHSEDERKEN, Geçmiş bir ...
VIEW MORE

The Simple Past Tense

The Simple Past Tense Olumlu Cümle (+) Özne + Eylem 2 + Nesne + Zaman İfadesi Subject +   Verb 2 + Object ...
VIEW MORE

The present perfect continuous tense

[lingua_accordion id="lingua_3" multiselectable="true" style="accordion2" ][lingua_accordion_item title="OLUMLU CÜMLE (+)" id="0" accordion_id="lingua_3" style="accordion2" ]Özne +have/has been + Fiil(ing)+ Nesne[/lingua_accordion_item][lingua_accordion_item title="OLUMSUZ CÜMLE ...
VIEW MORE

The Present Perfect Tense

The  Present Perfect  Tense Olumlu Cümle  (+)   Özne +have/has+ Fiil(3)+ Nesne + Zaman İfadesi   Subject +have/has+Verb(3)+ Object + Time Expression   I        have       worked ...
VIEW MORE

ADVERBS

ADVERBS   Sıfatlar isimlerin nitelik ve niceliklerini açıklarken, zarflar ise fiillerin durumunu açıklar. Regular adverbs - (Düzenli zarflar) Adjective                                             Adverb Slow                ...
VIEW MORE

adverbs-zarflar

[text_output]ADVERBS   Sıfatlar isimlerin nitelik ve niceliklerini açıklarken, zarflar ise fiillerin durumunu açıklar. Regular adverbs - (Düzenli zarflar) Adjective                                           Adverb Slow ...
VIEW MORE

COMPARATION OF ADJECTIVES – COMPARATIVES – SUPERLATIVES

[text_output]Comparison of Adjectives   Regular adjectives- Tek heceli sıfatlar Positive                      Comparative             Superlative Tall                             taller                           the tallest Small                          smaller            the smallest Short                   ...
VIEW MORE

prepositions

[text_output]Prepositions In                     =  içinde, -de da                                  in Marmaris On                   = Üstünde, -de, -da                           on the table At ...
VIEW MORE

HAVE GOT / HAS GOT

    HAVE GOT / HAS GOT   The Past The Present The Future + I had got a car I have got a car I will have ...
VIEW MORE

İngilizce Saatler

What time is it?     Easy It is 2 o’clock. It is 2.15. A.M. It is 2.15. P.M. It is 3.30. P.M. It is 4.45. ...
VIEW MORE

İNGİLİZCE SAYILAR

[text_output]Rakam ve Sayılar   One Two Three Four Five Six Seven Eight Nine Ten   Eleven ( ilevın) Twelve (tvelf) Thir teen Four teen Fif teen Six teen Seven teen Eigh teen Nine teen                             En çok karıştırılanlar sonu teen ...
VIEW MORE

İNGİLİZCE ALFABESİ VE TELAFFUZLARI

[text_output]İngiliz Alfabesi 26 harften oluşur.. Aslında alfabe de 45 harf olmalıdır…   A.B.C.D.E.F.G.H.I.J.K.L.M.N.O.P.Q.R.S.T.U.V.W.X.Y.Z Ç, Ö,  η(NG),  θ(TH),  HARFLERİ ALFABEDE YOKTUR AMA TELAFFUZDA VARDIR.   C-a.o.u.l.c=K ...
VIEW MORE