SENTENCES CONNECTORS/CÜMLE BAĞLAÇLARI

SENTENCES CONNECTORS/CÜMLE BAĞLAÇLARI

SENTENCES CONNECTORS/CÜMLE BAĞLAÇLARI SENTENCES CONNECTORS/CÜMLE BAĞLAÇLARI ve TÜRKÇE ANLAMLARI SENTENCES CONNECTORS/CÜMLE BAĞLAÇLARI konusunu bilmeniz akademic çeviriler yapabilmenizi kolaylaştırdığı gibi, akademik makaleler yazmanızdada size yardımcı olacaktır. Ayrıca gramer bilginizi pekiştirirken, soru çözme kapasitenizi yükseltebilir. 1 in view of the fact that …den dolayı, çünkü 2 in as much as …den dolayı, çünkü 3 on the ground […]

Continue Reading
Defining Relative Clause exercise

Relative Clause ( Sıfat Cümleciği)

Relative Clause  ( Adjective Clause)   (Sıfat Cümleciği)             Clause: İçinde bir özne ve bir yüklem barındıran şey bir clause’dır. Bu clause ya bir bağımsız cümle (independent clause) olur veya yan cümle (dependent clause) olur. Bağımsız cümleler ana cümlelerdir (main clause). Yan cümleler ana cümlede gördükleri fonksiyona göre isimlendirilirler: The people who came to my party […]

Continue Reading
THE QUANTIFIERS (Miktar Belirticiler)

THE QUANTIFIERS (Miktar Belirticiler)

THE QUANTIFIERS (Miktar Belirticiler) 1) İsimden once gelirler. 2) Geldikleri ismin çoğul, tekil yada sayılamayan olmasına göre yüklem alırlar. 3) Bazı niceleyiciler her zaman “of” ile kullanılırlar.[1] a couple of  books (bir çift/bir-kaç kitap) a majority of (the/my/these) books (Bu kitapların bir çoğunluğu) a number of books (bir sürü kitap) plural a lot of  / […]

Continue Reading
THE SIMPLE PRESENT TENSE

THE SIMPLE PRESENT TENSE

THE SIMPLE PRESENT TENSE I get up early.                                    I don’t get up early                 Do I get up early? You go on holiday every year./You don’t go on holiday           /Do you go on holiday every year? He studies hard.         He  doesn’t study hard                                   Does he study hard? She cleans the house herself. She doesn’t clean […]

Continue Reading
SENTENCE STRUCTURE –CÜMLE YAPISI

SENTENCE STRUCTURE –CÜMLE YAPISI

SENTENCE STRUCTURE –CÜMLE YAPISI İngilizce cümle beş ana öğeden oluşur : Subject: özne   Verb:fiil     Object:nesne   Complement: tümleç    Adverbial:zarf tümleci İngilizce cümleleri beş farklı şekilde oluşturabiliriz. Özne ve nesne her zaman isim görevi gören kelimelerden oluşur;isimler,zamirler ve bir ismi gösteren kelime grupları. Her cümle mutlaka bir özne ile başlamalı ve bir fiile sahip olmalıdır. Subject+verb Birds        […]

Continue Reading