MOST COMMONLY USED PHRASAL VERBS

[lingua_accordion id="lingua_T" multiselectable="true" style="accordion2" ][lingua_accordion_item title="MOST COMMONLY USED PHRASAL VERBS" id="0" accordion_id="lingua_T" style="accordion2" ]This is a list of about ...
VIEW MORE

C1 LEVEL WORD LIST (TRUSTED SOURCE)

C1 LEVEL VOCABULARY (AMERICAN CULTURE)   Study online at quizlet.com/_20iozs     1. abstract Soyut 2. abuse kötüye kullanmak, istismar etmek 3. accordance uyum, ahenk 4. accurate doğru 5. acknowledge Kabul etmek 6. acquire Elde etmek 7. acquisition Edinim 8. adequate Yeterli 9. adjacent bitişik 10. allocate pay etmek, bölüştürmek 11. ally müttefik 12. antibody antikor 13. arch Kemer 14. arrangement Düzenleme 15. array bir dizi-sıra 16. artificial Yapay 17. assess Değerlendirmek 18. asset varlık 19. associate İlişkilendirmek 20. assume varsaymak 21. assure Garanti etmek 22. attribute (bir ...
VIEW MORE

B1 LEVEL WORD LIST (TRUSTED SOURCE)

AMERICAN CULTURE B1 WORD LIST WITH MEANINGS   Study online at quizlet.com/_1vrsat     1. accommodation Konaklama 2. addition Toplama 3. admire Hayran olmak 4. adopt Benimsemek evlat edinmek 5. adult yetişkin 6. advertisement reklam 7. advice tavsiye 8. affection Şefkat 9. afford Parası yetmek 10. allow izin vermek 11. amount miktar 12. annual yıllık 13. anxious endişeli 14. apologize özür dilemek 15. appear görünmek 16. application Başvuru 17. apply başvurmak 18. appointment randevu 19. army ordu 20. arrange Düzenlemek 21. art sanat 22. ashamed utanmış 23. ashtray Küllük 24. attack saldırmak 25. attend katılmak 26. attention dikkat 27. attract Cezbetmek 28. average Ortalama 29. behave Davranmak 30. belief inanç 31. belong Ait olmak 32. benefit fayda 33. bet iddiaya girmek 34. bleed kanamak 35. blood kan 36. boarding-card biniş kartı 37. boarding ...
VIEW MORE