Conjunctions Summary

Conjunctions Summary

Without conjunctions, you’d be forced to express every complex idea in a series of short, simplistic sentences: I like cooking. I like eating. I don’t like washing dishes afterward. What Are Conjunctions? Conjunctions are words that link other words, phrases, or clauses together. I like cooking and eating, but I don’t like washing dishes afterward. Sophie is clearly exhausted, yet she […]

Continue Reading
Adjectives

Adjectives (Sıfatlar)

Adjectives (Sıfatlar) ADJECTIVES (Sıfatlar) FORM, FUNCTION and POSITION (Biçim, İşlev ve Konum) FORM Cinsiyet veya çoğulluk-tekillik durumuna göre biçimleri değişmez. İşaret sıfatları hariç. A hot potato three hot potatoes This girl these girls 2) Genel olarak isimden veya link verb’ten sonra gelmeleri ve çoğul olamamaları özellikleri ile ayırt edilebilirler. Bunun yanısıra türetilmiş olan bazıları eklerinden […]

Continue Reading
Defining Relative Clause exercise

Relative Clause ( Sıfat Cümleciği)

Relative Clause  ( Adjective Clause)   (Sıfat Cümleciği)             Clause: İçinde bir özne ve bir yüklem barındıran şey bir clause’dır. Bu clause ya bir bağımsız cümle (independent clause) olur veya yan cümle (dependent clause) olur. Bağımsız cümleler ana cümlelerdir (main clause). Yan cümleler ana cümlede gördükleri fonksiyona göre isimlendirilirler: The people who came to my party […]

Continue Reading
THE QUANTIFIERS (Miktar Belirticiler)

THE QUANTIFIERS (Miktar Belirticiler)

THE QUANTIFIERS (Miktar Belirticiler) 1) İsimden once gelirler. 2) Geldikleri ismin çoğul, tekil yada sayılamayan olmasına göre yüklem alırlar. 3) Bazı niceleyiciler her zaman “of” ile kullanılırlar.[1] a couple of  books (bir çift/bir-kaç kitap) a majority of (the/my/these) books (Bu kitapların bir çoğunluğu) a number of books (bir sürü kitap) plural a lot of  / […]

Continue Reading
ARTICLES a/an

ARTICLES a/an

  ARTICLES A/AN(Indefinite article) ( tekil ve sayılabilen isimleri belirtir) 1.     a ve an okunuşa göre belirlenir. Araya sıfat girerse onun okunuşu esas alınır. a baby, a university, a European an apple, an hour, an MP, an old man 2.     just for singular and countable a milk (Yanlış) ð eğer  a bottle of milk kastetilmediyse […]

Continue Reading
THE SIMPLE PRESENT TENSE

THE SIMPLE PRESENT TENSE

THE SIMPLE PRESENT TENSE I get up early.                                    I don’t get up early                 Do I get up early? You go on holiday every year./You don’t go on holiday           /Do you go on holiday every year? He studies hard.         He  doesn’t study hard                                   Does he study hard? She cleans the house herself. She doesn’t clean […]

Continue Reading