The Blog

CAUSATIVE FORM IN ENGLISH-İNGİLİZCE’DE ETTİRGEN YAPI

Get something done by somebody Micheal will get his bicycle reparied by Joe.
Get somebody to do something Micheal will get Joe to repair his bicycle.
Have something done by somebody Micheal will have his bicycle repaired by Joe.
Have somebody do something Micheal will have Joe repair his bicycle.
Make somebody do something Micheal will make Joe repair his bicycle.
Let somebody do something Micheal will let Joe repair his bicycle
Help somebody (to) do something Micheal will help Joe (to) repair his bicycle.

 

 

Micheal will get his bicycle reparied by Joe.—>Micheal Joe’ya bisikletini tamir ettirecek.
Micheal will get Joe to repair his bicycle.->Micheal Joe’yu bisikletini tamir etmeye ikna edecek
Micheal will have his bicycle repaired by Joe.->Micheal Joe’dan bisikletini tamir etmesini isteyecek
Micheal will have Joe repair his bicycle.—>Micheal Joe’dan bisikletini tamir etmesini isteyecek.
Micheal will make Joe repair his bicycle.–>Micheal Joe’nun bisikletini tamir etmesine emredecek.
Micheal will let Joe repair his bicycle–>Micheal Joe’nun bisikletini tamir etmesine izin verecek
Micheal will help Joe (to) repair his bicycle.—>Micheal Joe’nun (kendi) bisikletine tamir etmesine yardım edecek.

 

EXAMPLE CAUSATIVE SENTENCES:

 1. Sue got his table cleaned by his little sister. (Sue masasını küçük kardeşine temizlettir di.)
 2. Mike gets his works done by his father. (Mike işlerini babasına yaptırır.)
 3. My brother tried to get his bills paid by me. (Erkek kardeşim faturalarını bana ödetmeye çalıştı.)
 4. Sue get his little sister to clean his table. (Sue Kız kardeşine masasını temizlettirir.)
 5. Mike got his father to do his works. ( Mike babasına işlerini yaptırttı.)
 6. My brother tried to get me to pay his bills.(Erkek kardeşim faturalarını bana ödetmeye çalıştı.)
 7. I have my pen sharpened by my classmate. (Kalemi mi sınıf arkadaşıma yüvlemesi için rica ederim.)
 8. I have my classmate sharpen my pen. (Sınıf arkadaşıma kalemi mi yüvlemesi için rica ederim.)
 9. She wanted to make me help him to carry her suitcases.( O bavullarını bana taşıtmaya zorlamak istedi.)
 10. I let my son do his own homework. (Ben oğlumun kendi ödevini kendi yapmasına izin veririm.)
 11. Mary helped Joe to save money. (Mary Joe ya para biriktirmesine yardım etti.)

 

 

admin

İngilizce Öğretmeni

Leave a Comment

Your email address will not be published.