The Blog

COULD

Could is an auxiliary verb

(Could bir yardımcı fiildir.)

a modal auxiliary verb. We use it to talk about (Kip görevi gören bir yardımcı fiildir.)

  • talk about past possibility or ability (Geçmişteki olasılık ve yeteneklerden bahsederken)
  • make requests (Ricada bulunurken) kullanırız.

Structure (Yapı)

subject + could + main verb (Özne + could + asıl fiil)

The main verb is always the bare infinitive (infinitive without “to”).

Asıl fiil her zaman yalın (infinitive) şekildedir ve önüne “to” almaz.

subject auxiliary verb main verb

+

My grandmother could swim.

She could not walk.
couldn’t

?

Could your grandmother swim?

Notice that:

  • The main verb is always the bare infinitive.
The main verb is always the bare infinitive. We cannot say:

I could to play tennis

Bu konuyu çalıştıktan sonra “must”  modal kip konusunu çalışmanızı öneririz.

Modal obligation–must

 

Modallar konusunda bunun haricinde “can”-“may”-“might”-“must”-“have to-has to”-“should” konularınada çalışmanızı öneririz.

can=-ebilmek (daha çok yetenek belirtirken)

may=ebilmek (Daha çok kibar ricalarda)

might=belki

must=-meli -malı (zorunluluk)

have to /has to=-meli -malı (zorunluluk)

should= -meli -malı (tavsiye anlamı taşır)

Examples

-I can play tennis (Ben tenis oynayabilirim.)

-May I come in? (İçeri girebilir miyim?)

-She might come join us (O belki bize katılabilir)

-We must study hard. (Biz çok çalışmalıyız.)

-There have to be some obligations. (Bazı zorunluluklar olmalı.)

-You should listen to teacher. (Öğretmeni dinlemelisin.)

Modallar konusunu iyice çalışabilmeniz için “modallar” kategorisi yakında açılacaktır.

admin

İngilizce Öğretmeni

Leave a Comment

Your email address will not be published.