The Blog

-ed and -ing worksheet

 

fascinating (büyüleyici)                       fascinated (büyülenmiş)


exciting(heyecan verici)                      excited (heyecanlı)


amusing (eğlenceli)                              amused ( eğlenmiş)


amazing (şaşırtıcı)                             amazed (şaşırmış)


astonishing (şaşırtıcı)                         astonished (şaşkın)


shocking (şok edici)                            shocked(şaşkına dönmüş)


disgusting(iğrenç,berbat)                   disgusted (bıkkın,bezgin)


embarrassing(utandırıcı)                     embarrassed(mahçup,utangaç)


confusing (kafa karıştırıcı)                 confused (kafası karışmış,şaşkın)

ADJECTIVES ENDING IN -ED AND –ING

(Sonu –ed ve –ing ile Biten Sıfatlar)


fascinating (büyüleyici)
fascinated (büyülenmiş)


exciting(heyecan verici)
excited (heyecanlı)


amusing (eğlenceli)
amused ( eğlenmiş)


amazing (şaşırtıcı)
amazed (şaşırmış)


astonishing (şaşırtıcı)
astonished (şaşkın)


shocking (şok edici)
shocked(şaşkına dönmüş)


disgusting(iğrenç,berbat)
disgusted (bıkkın,bezgin)


embarrassing(utandırıcı)
embarrassed(mahçup,utangaç)


confusing (kafa karıştırıcı)
confused (kafası karışmış,şaşkın)

 

* Sonu -ed, -ing ile biten pek çok sıfat vardır. Örneğin; interesting, interested, boring, bored gibi. a) Sonu -ed ile biten sıfatlar insanlar için kullanılır ve insanların içlerinde hissettikleridir.

 

I am interested. (İlgiliyim, ilgi duyuyorum.)

She is bored. (onun canı sıkkın.)

They are surprised. (Onlar şaşkın.)

 

b) Sonu -ing ile biten sıfatlar ise hem insanlar hem de nesneler için kullanılabilir. Genelde bizim dışarıdan algıladıklarımızdır.

 

Her job is very interesting. (Onun işi çok ilginç.)

She is a very boring person. (O çok sıkıcı bir kişi.)

c) “-ed” eki ise kelimeye pasif bir anlam katar. Yani söz konusu isim fiilden etkilenendir. Düzensiz fiilerde fiilin üçüncü hali kullanılır.

A broken chair (Kırık sandalye)

A stolen car (Çalıntı araba)

A murdered person (Öldürülen kişi)

d) Ayrıca –ing veya –ed kullanılması bir eylemin devam mı ediyor yoksa bitmiş mi olduğunu belirtmektedir.

Turkey is a developing country. (Türkiye gelişmekte olan bir ülkedir.)

 

The USA is a developed country. ( Amerika gelişmiş bir ülkedir.)


fascinating (büyüleyici)
fascinated (büyülenmiş)


exciting(heyecan verici)
excited (heyecanlı)


amusing (eğlenceli)
amused ( eğlenmiş)


amazing (şaşırtıcı)
amazed (şaşırmış)


astonishing (şaşırtıcı)
astonished (şaşkın)


shocking (şok edici)
shocked(şaşkına dönmüş)


disgusting(iğrenç,berbat)
disgusted (bıkkın,bezgin)


embarrassing(utandırıcı)
embarrassed(mahçup,utangaç)


confusing (kafa karıştırıcı)
confused (kafası karışmış,şaşkın)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

admin

İngilizce Öğretmeni

Leave a Comment

Your email address will not be published.