The Blog

 

FUTURE TENSES


FUTURE TENSES (WILL AND GOING TO)

Future Tense
Türkçe’deki gelecek zamanın ifadesidir. Türkçe’de olmayan “will” ve “going to”
farkları ilk öğrenirken biraz zor gelse de, örneklerle birlikte iyi
çalışıldığında gayet basit olduğu görülecektir.

                   

 

WILL” FUTURE TENSE TABLO

(+)

(-)

(?)

I will play

I won’t play

Will I play?

You will play

You won’t play

Will you play?

He will play

He won’t play

Will he play?

She will play

She won’t play

Will she play?

It will play

It won’t play

Will it play?

We will play

We won’t play

Will we play?

They will play

They won’t play

Will they play?“GOING TO” FUTURE TENSE TABLO

(+)

(-)

(?)

I’m going to play

I’m not going to
play

Am I going to play?

You’re going to play

You aren’t going to
play

Are you going to
play?

He’s going to play

He isn’t going to
play

Is he going to play?

She’s going to play

She isn’t going to
play

Is she going to play?

It’s going to play

It isn’t going to
play

Is it going to play?

We’re going to play

We aren’t going to
play

Are we going to play?

They’re going to
play

They aren’t going to
play

Are they going to
play

 USE 1


“Will” to offer something

(Bir şey teklif etmek için)

 

“Will” often suggests that a speaker will do something voluntarily. A voluntary
action is one the speaker offers to do for someone else.


(Bir iş gönüllü olarak yapılacağı zaman “will” kullanılır. Bu gönüllü eylem konuşan kişinin karşısındakine yaptığı tekliftir.)


EXAMPLES:

A:
I’m really hungry. 

(Gerçekten çok açım.)

B: I’ll make some sandwiches.  (Sana biraz sandviç hazırlıyım.)

A: I’m so tired. I’m about to fall asleep.  (Çok yorgunum. Uyumak
üzereyim.)

B: I’ll get you some coffee.  (Sana biraz kahve getiriyim.)

A: The phone is ringing.  (Telefon çalıyor.)

B: I’ll get it.  (Ben bakarım.)USE 2

“Will” to Express a Promise


(Söz vermek için)

“Will” is usually used in promises.

 

(“Will” genellikle söz verirken kullanılır.)


EXAMPLES

I  will call you when I arrive.
(Varınca seni ararım.)

I promise I will not tell him about the surprise party. (Söz veriyorum. Ona sürpriz parti hakkında hiçbirşey söylemeyeceğim.)USE 3

“Be going to” to Express a Plan

(Bir plandan bahsederken)

“Be going to” expresses that something is a plan.

(“Be going to” yapılacak bir eylemin planlanmış olduğunu belirtir.

 


EXAMPLES

He is going to spend his vacation in Hawaii.
(Tatilini Hawai’de geçirecek.)

We are going to meet each other tonight at 6:00 PM. (Bu gece 6’da buluşacağız.)

A: Who is going to make John’s birthday cake. (John’un doğumgünü pastasını kim yapacak?)

B: Sue is going to make John’s birthday cake. (John’un doğungünü pastasını Sue yapacak.)


      
USE 4
“Will” or “Be Going to” to Express a Prediction

(Tahmin yürütürken “Will” veya “Be going to”)

Both “will” and “be going to” can express the idea of a general prediction about the future.

“Will” ve “Going to” gelecekle ilgili tahminde bulunurken kullanılabilir. Eğen
tahminimizi destekleyen çok açık bir kanıt varsa “be going to” kalıbı tercih
edilir. Bazı durumlarda her iki kullanım da tercih edilebilir.


EXAMPLES:

The year 2003 will be a very interesting year.
(2003 yılı çok ilginç bir
yıl olacak.)

The year 2003 is going to be a very interesting year. (2003 yılı çok ilginç bir yıl olacak.)

It will rain. (Yağmur yağacak)

It’s going to rain. (Yağmur yağacak. Eğer gökyüzü kara bulutlarla doluysa
ve yağmurun yağacağı kesin gibiyse “going to” kullanılır.)DİKKAT!

 

Özellikle “Will” Future Tense’li cümleleri Türkçeye farklı şekillerde çevrilebilir. Aşağıdaki örneklere bakınız.

I will go to Italy.
(İtalya’ya gideceğim.)

I will bring you an asprin.
(Sana bir asprin getiriyim.)

I will open the door.
(Kapıya ben bakarım.)


Kısaca söyleyen kişinin niyetine bağlı olarak anlam da değişir.

 TIME EXPRESSIONS IN FUTURE TENSE

 

Time expressions zaman belirten ifadelerdir ve İngilizce’de her zaman için farklı
ifadeler kullanılır. Özellikle sınavlarda cümlenin hangi tense
olduğunu anlamak için time expression’ların bilinmesi çok önemlidir.

next year/month/week/saturday (gelecek
yıl/ay/hafta/Cumartesi)

tomorrow (yarın)

soon (yakında)

in two minutes/four weeks (iki dakika/dört hafta içinde)

TEST ON FUTURE TENSE

1) Mother:The doorbell is ringing.

    Child: I…………….open

a) am going to
b) will          c) do
d) will do

2) Our tickets are ready. We
………………………… travel to Rome next week.

a) will       b) do
c) did           d) are going
to

3) Don’t hurry. I ………………….prepare the
suitcases.

a) will       b) am going to
c) do         d) did

4) If you don’t attend classes on time, I
……………… talk with your parents.

a) am going to
b) do         c) did
d) will

5) Hurry up. We ……………….miss the train.

a) are going to
b) do        c)will
d)did

6) Sue: What are you doing tonight?

   Mike: I ………………………. study for the
exam.

a) am going to        b) do
c) did          d) will

7) A) Can I help you?

     B) No , thanks . Sue
………………………. help me.

a) do        b) did
c) will        d) is going to

8) A) What the hell are you doing here?

   B) We ……………………… help you fight
your depression.

a) are going to        b)
will          c) do
d) did

9) ( The teacher is angry)

I ………………… tell your behaviour to your parents.

a) am going to       b) do
c) did          d) will

10)A) Don’t hesitate to call me.

     B) OK. I ………………… call you.

a) do        b) did
c) will        d) am going to

1) B 6) A
2) D 7) D
3) A 8) A
4) A 9) D
5) C 10) C

 

 

admin

İngilizce Öğretmeni

Leave a Comment

Your email address will not be published.