The Blog

Going to Future tense
(Past)

Kullanımı

  • Aldığımız ve yapacak olduğumuz ama yapmadığımız gelecekle ilgili kararlarımızda kullanılır.
  • Kesin yapılacak olan ama yapılmayan gelecekle ilgili niyetlerde.

 

 

Olumlu Cümle  (+)

Özne +was were going to+ FiiI+ Nesne + Zaman İfadesi

Subject +was, were going to+Verb+ Object + Time Expression

I        was        going to phoneher tommorrow.

You  were       going to comehere tommorrow

We   were        going to visitthem tommorrow

They were        going to buya new car tommorrow

He       was       going to sellhis PC tommorrow

She      was       going to tellme tommorrow

It          was       going to writethis paper tommorrow

I was gonna do my homework.

 

 

 

WH- Questions

  • Whatwere you gonna do?

I was gonna study English .

  • Where were you gonna go ?

I was gonna go to Mugla City .

  • Whom  were you gonna phone?

I was gonna phone  my mother.

  • Who was gonna run?

Murat was gonna run.

  • How was she gonna come here?

She was gonna come by plane.

 

admin

İngilizce Öğretmeni

Leave a Comment

Your email address will not be published.