The Blog

İngilizce Bağlaçlar

İngilizce Bağlaçlar

İngilizce Bağlaçlar-Toplam 77 tane bağlaç. İngilizce Bağlaçlar konusu, cümle kurmanızı, formal ve akademik dil kullanımlarında daha iyi olmanızda size yardımcı olacaktır.

BAĞLAÇLAR

    1- Hence =  bu yüzden
    2- During = – boyunca
    3- By the time = -dığında = when, -e kadar = until
    4- As = çünkü, den dolayı
    5- In view of =  gözönüne alındığında
    6- While = -e rağmen
    7- Yet =  ancak
    8- As a result =  sonuç olarak
    9- Conversely =  aksine
    10- If it hadn’t been for =  olmasaydı
    11- Scarcely …. when…. =  -ar … maz
    12- As long as =  eğer/müddetçe
    13- So =  dolayısıyla
    14- Despite = -e rağmen
    15- Before  = -den önce
    16- not only . . . but also =  sadece..değil aynı zamanda ..da
    17- Whether … or not =  ister … ister….
    18- whether . . . or =  ister..ister
    19- Hardly …. when …. =  -ar … maz
    20- If it weren’t for =  olmasa
    21- Just as = -tam … ki
    22- Because =  çünkü, den dolayı
    23- Su pposing (that) =  farzet ki
    24- Thus =  bu yüzden
    25- Barely …. when …. =  -ar … maz
    26- as well as = -e ek olarak ayrıca
    27- As a result of = -ın sonucu olarak
    28- either . . . or =  ya..ya da/ne..ne de
    29- As a ceonsequence =  sonuç olarak
    30- Therefore =  bu yüzden
    31- For fear that = lest
    32- Neither… nor = ne..ne de
    33- As if = As though = … miş gibi
    34- On account of = -den dolayı
    35- Though  = -e rağmen
    36- Notwithstading = -e rağmen
    37- Although = -e rağmen
    38- in addition =  dahası
    39- Lest =  korkusuyla
    40- Without+isim = -siz/sız
    41- What if =  Ya …. sa ?
    42- When  = – dığı zaman
    43- So that =  sın diye
    44- Seeing that =  madem ki, den dolayı
    45- moreover = dahası
    46- On condition that = şartıyla
    47- The instant = -ar … maz
    48- The moment = -ar … maz
    49- Until = -e kadar
    50- Nevertheless =  ancak
    51- Providing (that) =  eğer/şartıyla
    52- After  = -den sonra
    53- Since = -den beri
    54- While = -iken
    55- Immediately = -ar … maz
    56- So long as =  eğer/müddetçe
    57- Provided (that) =  eğer/şartıyla
    58- As = -iken
    59- No sooner …. than = -ar … maz
    60- By virtue of = -den dolayı
    61- Nonetheless =  ancak
    62- On the contrary =  aksine
    63- Besides =  dahası, -e ek olarak
    64- what is more =  dahası
    65- In contrast to = -ın aksine
    66- Inasmuch as = -den dolayı
    67- Even if  = -sa bile
    68- But for =  without
    69- For = -dır, -lığına
    70- Because of = -den dolayı
    71- Unless =  medikçe/mezse
    72- Otherwise = yoksa
    73- Whereas = -e rağmen
    74- If only =  keşke
    75- As soon as = -ar … maz
    76- On the other hand =  öte yandan
    77- For =  çünkü

admin

İngilizce Öğretmeni

Leave a Comment

Your email address will not be published.