Back To The Course

Haydi başlayalım (Let's Start)

BAŞLANGIÇ SEVİYESİ DEVAM (MORE ON BEGINNERS)

LEVEL 3 (ÇOK İYİ İLERLİYORUZ)

LEVEL 4

 • Present simple tense (Geniş zaman) ve kullanımı
 • Daily Routines (Günlük Rutinler)
 • Prepositions in/on/at
 • negatives and questions in present simple tense (Geniş zamanda olumsuz ve sorular)
 • Sıklık zarfları (adverbs of frequency)
 • İngilizce'de yer ve hareket edatları "to", "at", "at"

İŞ İNGİLİZCE'SİNE GİRİŞ (INTRODUCTION TO BUSINESS ENGLISH)

 • Selamlaşma ve iş görevleri hakkında informal tartışmalar
 • İngilizce mevsimler, aylar ve haftanın günleri
 • There is/ There are
 • Some / any
 • Kelime bilgisi // Office furniture
 • Yer Edatları // on, in, next to, in front of, and between
 • can // ability
 • Have // possesion

"a" ve "an" kullanımı (use of "a" and "an")

İngilizce’de “a/an” bir anlamında kullanılmaktadır. Bu dilde pratik bir söyleyiş özelliği sağlamaktadır. a/an’nin kullanımlarına aşağıdaki tabloda bakınız.

KURAL (YAPI) ÖRNEKLER
a Sesli harfle başlayan kelimelerden önce a computer (bir bilgisayar), a pen (bir kalem), a glass (bir bardak)
an sessiz harfle başlayan kelimelerden önce an apple (bir elma), an umbrella (bir şemsiye), an orange (bir portakal)
İngilizce’deki sesli harfler a (ey), e (i), i ( ay), o (o), u (yu) ve bazı durumlarda h (eych)
İngilizce’deki sessiz harfler b, c, d, f ,g , (h), j, k,l,m,n, p,q,r,s,t,v,w,x,v, y, z (h->bazı durumlarda sesli bazen sessiz olur)

ÖRNEKLER (EXAMPLES)

 • a tree (bir agaç)
 • a lighter (bir çakmak)
 • a cigarette (bir sigara)
 • a letter (bir metup)
 • a book (bir kitap)
 • a notebook (bir defter)
 • a teacher (bir öğretmen)

ÖRNEKLER (EXAMPLES)

 • an office (bir ofis)
 • an ipad (bir ipad)
 • an accounted (bir muhasabeci)
 • an e-mail (bir e-posta)
 • an otomobile (bir otomobil)
 • an architect (bir mimar)
 • an engineer (bir mühendis)

istisnalar

a uniform ( e yuniform) ->bir üniforma

a university student (e yuniversiti student) -> bir üniversite öğrencisi

an hour (en our) -> bir saat

(İngilizce’de u, y ve h harfleri yarı sesli, yarı sessizdir. Bunlar değişik lehçelerde değişik kullanımları olabilmekle beraber yukarıdaki örnekler her zaman böyledir.

a/an Cümle İçinde Örnekler
a / Cümle İçinde
Türkçe anlam
an / Cümle İçinde
Türkçe anlam
I am a teacher
Ben bir öğretmenim
I am an architect
Ben bir mimarım
There is a table here
Burada bir masa var.
There is an orange on the table
Masanın üztünde bir portakal var.
She is a hardworker
O sıkı çalışan birisi
She is an engineer.
O (bayan) bir mühendis.
There is a pencil on the table.
Masanın üstünde bir kalem var.
There is an apple on the table
Masanın üstünde bir elma var
He is a worker
O bir işçi.
He is an officer.
O bir ofis çalışanı.
It is a dog.
O bir köpek.
It is an elephant.
O bir fil.
That a stone.
Şu bir taş
That is an eagle.
O bir kartal