Back To The Course

Haydi başlayalım (Let's Start)

BAŞLANGIÇ SEVİYESİ DEVAM (MORE ON BEGINNERS)

LEVEL 3 (ÇOK İYİ İLERLİYORUZ)

LEVEL 4

 • Present simple tense (Geniş zaman) ve kullanımı
 • Daily Routines (Günlük Rutinler)
 • Prepositions in/on/at
 • negatives and questions in present simple tense (Geniş zamanda olumsuz ve sorular)
 • Sıklık zarfları (adverbs of frequency)
 • İngilizce'de yer ve hareket edatları "to", "at", "at"

İŞ İNGİLİZCE'SİNE GİRİŞ (INTRODUCTION TO BUSINESS ENGLISH)

 • Selamlaşma ve iş görevleri hakkında informal tartışmalar
 • İngilizce mevsimler, aylar ve haftanın günleri
 • There is/ There are
 • Some / any
 • Kelime bilgisi // Office furniture
 • Yer Edatları // on, in, next to, in front of, and between
 • can // ability
 • Have // possesion

İngilizce’de Belirteçler (The use of determiners)

BELİRTEÇLER (DETERMINERS)
TEKİL OLANLAR THIS BU THAT ŞU
ÇOĞUL OLANLAR THESE BUNLAR THOSE ŞUNLAR

Yakında olan nesler için “this” tekillerde “these” çoğullarda

Uzakta olan neneler için “that” tekillerde “those” çoğullarda kullanılır

This is my car. Bu benim arabam.

That is his bike. Bu onun bisikleti.

These are our notebooks. Bunlar bizim defterlerimiz.

Those are his pens. Şunlar onların kalemleri.

Daha önceki bilgilerinizden “is” tekillerde, “are” çoğullarda kullanılıdığını biliyorsunuz.

ÖRNEK CÜMLELER (EXAMPLE SENTENCES)

 • This is a table. (Bu bir masadır.)
 • That is an apple. (Bu bir elmadır.)
 • These are their new computers. (Bunlar onların yeni bilgisayarları.)
 • Those are the old office personals. (Bunlar eski ofis personelleri.)

This is a bookshelf. bookshelf                                          These are bookselves.bookshelfbookshelfbookshelf

That is a keyboard.                                 keybord

Those are keyboards.                                        keybordkeybord