Back To The Course

Haydi başlayalım (Let's Start)

BAŞLANGIÇ SEVİYESİ DEVAM (MORE ON BEGINNERS)

LEVEL 3 (ÇOK İYİ İLERLİYORUZ)

LEVEL 4

 • Present simple tense (Geniş zaman) ve kullanımı
 • Daily Routines (Günlük Rutinler)
 • Prepositions in/on/at
 • negatives and questions in present simple tense (Geniş zamanda olumsuz ve sorular)
 • Sıklık zarfları (adverbs of frequency)
 • İngilizce'de yer ve hareket edatları "to", "at", "at"

İŞ İNGİLİZCE'SİNE GİRİŞ (INTRODUCTION TO BUSINESS ENGLISH)

 • Selamlaşma ve iş görevleri hakkında informal tartışmalar
 • İngilizce mevsimler, aylar ve haftanın günleri
 • There is/ There are
 • Some / any
 • Kelime bilgisi // Office furniture
 • Yer Edatları // on, in, next to, in front of, and between
 • can // ability
 • Have // possesion

sahiplik sıfatları;(possessive adjectives) my, your, his, her etc

SAHİPLİK SIFATLARI (POSSESSIVE ADJECTIVES)
MY BENİM
YOUR SENİN / SİZİN
HIS ONUN (ERKEKLERDE)
HER ONUN (BAYANLARDA)
ITS ONUN (CANSIZ VE HAYVANLARDA)
OUR BİZİM
THEIR ONLARIN
ÖRNEKLER (EXAMPLES)
MY BOOK
BENİM KİTABIM
YOUR BOOK
SENİN KİTABIN
HIS BOOK
ONUN KİTABI
HER BOOK
ONUN KİTABI
ITS BOOK
ONUN KİTABI
OUR BOOK
BİZİM KİTABIMIZ
THEIR BOOK
ONLARIN KİTABI
ÖRNEK CÜMLELER (EXAMPLE SENTENCES)
THIS IS MY BOOK
BU BENİM KİTABIM
THIS IS YOUR BOOK
BU SENİN KİTABIN
THIS IS HIS BOOK
BU ONUN KİTABI
THIS IS HER BOOK
BU ONUN KİTABI
THIS IS ITS MEAT
BU ONUN ETİ
THIS IS OUR BOOK
BU BİZİM KİTABIMIZ
THIS IS THEIR BOOK
BU ONLARIN KİTABI