Back To The Course

Haydi başlayalım (Let's Start)

BAŞLANGIÇ SEVİYESİ DEVAM (MORE ON BEGINNERS)

LEVEL 3 (ÇOK İYİ İLERLİYORUZ)

LEVEL 4

 • Present simple tense (Geniş zaman) ve kullanımı
 • Daily Routines (Günlük Rutinler)
 • Prepositions in/on/at
 • negatives and questions in present simple tense (Geniş zamanda olumsuz ve sorular)
 • Sıklık zarfları (adverbs of frequency)
 • İngilizce'de yer ve hareket edatları "to", "at", "at"

İŞ İNGİLİZCE'SİNE GİRİŞ (INTRODUCTION TO BUSINESS ENGLISH)

 • Selamlaşma ve iş görevleri hakkında informal tartışmalar
 • İngilizce mevsimler, aylar ve haftanın günleri
 • There is/ There are
 • Some / any
 • Kelime bilgisi // Office furniture
 • Yer Edatları // on, in, next to, in front of, and between
 • can // ability
 • Have // possesion

“to be” filli // İngilizce olmak fiili am, is, are

“to be”  filli // İngilizce olmak fiili am, is, are

I am a student.

Ben bir öğrenciyim.

I am…….
You are a student.

Sen bir öğrencisin.

You are……
He is a student.

O bir öğrenci.

He is…….
She is a student.

O bir öğrenci.

She  is…….
It is a cat.

O bir kedi.

It  is……
We are students.

Biz öğrenciyiz.

We are……
They are students. 

Onlar öğrenciler

They are…..

.

(Tekiller-Singulars)

I am………………

He is……………….

She is……………….

It is…………………


(Çoğullar-Plurals)

We are………………

You are………………..

They are…………………

Örnek Cümleler (Example Sentences)

 • I am a teacher. (Ben bir öğretmenim.)
 • You are a worker. (Sen bir işçisin.)
 • He is a dentist. (O bir dişçi.)
 • She is a secretary. (O bir secreter.)
 • It is a dog. (O bir köpek.)
 • We are officers. (Biz memuruz.)
 • They are soldiers. (Onlar askerler.)
 • I am a computer scientist. (Ben bir  bilgisayar bilimcisiyim.)
 • You are army officers. (Siz ordu memurlarısınız.)
 • Ali is an accounted. (Ali bir muhasebeci.)
 • Ayşe is a cashier. (Ayşe bir kasiyer.)
 • Ahmet and Mehmet are chefs. (Ahmet ve Mehmet aşçılar.)
 • You are a fireman. (Sen bir itfaiyecisin.)
 • You are firemen. (Siz itfaiyecisiniz.)
 • Arda is a policeman. (Arda bir polis memuru.)
 • Arda and Akif are policemen. (Arda ve Akif polisler.)