VOCABULARY 5

Neat:düzgün,derli toplu

Please keep your room neat and tidy.

(Lütfen odanı düzgün ve toplu tut.)

Necessarily:ille de,her zaman,mutlaka

That is not necessarily the best way to do it.

(Bu her zaman en iyi yol değil onu yapmak için.)

Necessity:gerek

There’s no necessity to write every word down.

(Her kelimeyi yazmana gerek yok.)

Needle:dikiş iğnesi

To thread a needle with cotton.

(İğneyi pamukla ipliğe çevirmek.)

Neglect:ihmal etmek

The house was in a state of total neglect.

(Evin tüm vasiyeti ihmal edilmiş.)

Negotiate:gürüşmek,pazarlık etmek

The one still negotiating with management about the pay claim.

(Ücret talebi hakkında onlar hale yönetimle pazarlık ediyorlar.)