Back To The Course

Haydi başlayalım (Let's Start)

BAŞLANGIÇ SEVİYESİ DEVAM (MORE ON BEGINNERS)

LEVEL 3 (ÇOK İYİ İLERLİYORUZ)

LEVEL 4

 • Present simple tense (Geniş zaman) ve kullanımı
 • Daily Routines (Günlük Rutinler)
 • Prepositions in/on/at
 • negatives and questions in present simple tense (Geniş zamanda olumsuz ve sorular)
 • Sıklık zarfları (adverbs of frequency)
 • İngilizce'de yer ve hareket edatları "to", "at", "at"

İŞ İNGİLİZCE'SİNE GİRİŞ (INTRODUCTION TO BUSINESS ENGLISH)

 • Selamlaşma ve iş görevleri hakkında informal tartışmalar
 • İngilizce mevsimler, aylar ve haftanın günleri
 • There is/ There are
 • Some / any
 • Kelime bilgisi // Office furniture
 • Yer Edatları // on, in, next to, in front of, and between
 • can // ability
 • Have // possesion

“TO BE” filli ile sorular ve olumsuzlar (Questions and negatives with the verb “to be”

SORU YAPISI (QUESTION FORM)

Aşağıdaki tabloda göreceğiniz gibi “to be  (am, is, are)”  yani olmak fiili ile soru cümlesi yapmak için am, is are cümlenin başına gelir ve bu şekilde kurulmuş cümlelere yes veya no ile cevap verilebilir.

 

I am a teacher.

X

Am I a teacher?

 

They are workers.

X

Are they workers?

Örneklerdeki gibi özne ile (subject) am, is yada are yer değiştirirler

Yapı (form) İngilizce (English) Türkçe (Turkish)
olumlu (positive)–> I am a learner Ben bir öğrenenim.
soru (interrogative)–> Am I a learner? Ben bir öğrenenmiyim?
olumlu (positive)–> He is a teacher. O bir öğretmen.
soru (interrogative)–> Is he a teacher? O bir öğretmen mi?
olumlu (positive)–> She is a secretary. O bir sekreter.
soru (interrogative)–> Is she a secretary? O bir sekreter mi?
olumlu (positive)–> It is a rock. O bir kaya.
soru (interrogative)–> Is it a rock? O bir kayamı?
olumlu (positive)–> We are soldiers. Biz askerleriz.
soru (interrogative)–> Are we soldiers? Biz askerlermiyiz?
olumlu (positive)–> You are a worker. Sen bir işçisin.
soru (interrogative)–> Are you a worker? Sen bir işçimisin?
olumlu (positive)–> They are studenta Onlar öğrenciler.
soru (interrogative)–> Are they students? Onlar öğrencimiler?

OLUMSUZ YAPI (NEGATIVE FORM)

Normal (uzun) Kullanım Kısa Kullanım Türkçe Anlamı
I am not a robot I'm not a robot Ben robot değilim.
He is not a teacher He isn't a teacher O bir öğretmen değil.
She is not a secretary She isn't a secretary O bir sekreter değil.
It is not an office table It isn't an office table. O bir ofis masası değil.
We are not students. We aren't students. Biz öğrenci değiliz.
They are not computers They aren't computers. Onlar bilgisayar değil.
You are not a professor You aren't a professor. Sen bir profesör değilsin.

Tablodaki örneklerde de görüldüğü üzere am, is, are (to be–> olmak) fiillerinden sonra “not” getirilir. not-> bir ektir ve “değil” anlamına gelmektedir. Kısa yazılışlarıda tabloda mevcuttur.

YES/NO SORULARI

“am”, “is”, “are” (yani to be) olmak fiilinin başa getirilerek yapılan sorulara yes-no soruları denir. Bu sorulara;

 

Am I a teacher?

Yes, you are

yada

No, you aren’t          şeklinde cevap verilebilir.

ÖRNEKLER//EXAMPLES

Is he a worher?

Yes he is

Is she a secretary?

No, she isn’t

Are you a footballer?

No, I am not