The Blog

Modal verbs. (Must and Should)

Modal verbs. (Must and Should)

İngilizce dilbilgisinde kullanılan modal kelimeleri, CÜMLEYE BECERİ, TAVSİYE,ZORUNLULUK
OLASILIK BENZERİ gibi anlamlar da katan yardımcı fiillerdir. Her biri cümleye kendilerine özgü anlamlar
katar. Can, could, may, might, must, shall, should, ought to, will, would İngilizce dilbilgisinde en sık rastladığımız
modallardır. 

MUST


You mustn’t drive without wearing a seatbelt
Bir şeyin GEREKLİ YA DA ZARURİ olduğu durumlarda” MUST” kullanılır.
I must stop smoking. (Sigarayı bırakmalıyım.)
You must visit us today. (Bugün bizi ziyaret etmelisin.)
They must study harder. (Daha sıkı ders çalışmalılar.)
You must not smoke indoor. (Kapalı yerlerde sigara içmemelisin.)
You must do your homework. (Ev ödevini yapmalısın.)
You are ill,you must see the doctor. (Hastasın,doktora görünmelisin.)
Children must keep their rooms tidy. (Çocuklar odalarını toplu tutmalıdır.)
Must he play in this match? (O bu maçta oynamak zorunda mı?)

olumlu / olumsuz /soru şekli

özne yardımcı fııl esas fııl
I must go home.
You must visit us.
We must stop now.
I mustn’t forget my keys.

 

Students mustn’t be late.
Must I complete the project by this week?
Zamanlara gore kullanımı


şimdiki zaman I must play football.
geçmiş zaman I had to play football.
gelecek zamam I will have to play football.
Exercise “must”
Visitors must not smoke. (present) I mustn’t forget Tara’s birthday. (future)
You must be quiet at the cinema. Laura must take a taxi at the airport.
They must be careful with the prices. You mustn’t play with knives. It’s dangerous
Must they buy a guide of the USA? They mustn’t break expensive objects.
Jenny, you mustn’t play in the street! Must you come to school on time.?
She has a big problem. We must help her. The meeting is at 9:00. You mustn’t be late.
This letter is not for you. You mustn’t read it. You mustn’t play with knives. It’s dangerous.
I must speak English well. I love it. I must get up at 5:00. I want to go fishing.


SHOULD


You shouldn’t smoke so much.
TAVSİYE GEREKTIREN DURUMLARDA karşımızdaki kişiye söylememiz gereken şeyleri ”Should” ile
ifade ederiz. Bu yapıdan sonra fiilin birinci hali kullanılır.
SHOULD “Genel Yapısı”

özne yardımcı fiil esas fiil
He should go to bed.
He should not go to bad.

 

shouldn’t
Should he go to bed?

Yapılması kesinlikle ZORUNLU OLMAYAN bir gereklilik (escapable obligation)
He should study more, (but he doesn’t.) (Daha çok çalışması gerekir.) (Ama çalışmıyor.)
My radio doesn’t work. I should buy a new one. (Radyom çalışmıyor. Yeni bir tane alsam iyi olacak.)
We should wait for them, (Onları beklememiz gerekir.) (Beklersek iyi olacak.)
I shouldn’t eat so much . (Bu kadar çok yememem gerekir.)
You look bad. You should see a doctor. (Kötü görünüyorsun. Doktora gitmelisin.)
You shouldn’t drink cold water. (Soğuk su içmemelisin.)
We should be careful when we cross streets. (Caddeleri geçerken dikkatli olmamız gerekir).
“Should have” (geçmiş zaman biçimi)
I should have set my alarm clock.
İş işten geçtikten sonra tavsiye ya da öğüt vermek için kullanılır
He should have played better. (Daha iyi oynaması gerekirdi.)
You shouldn’t have said that. (Bunu söylememeliydin ederdin,)
You should have told them the truth. (Onlara gerçeği söylemeliydim)
You shouldn’t have gone there – it was a mistake. (Oraya gitmemeliydin.O bir hataydı)
Exercise “should or should have”
They should have cut these trees before. He shouldn’t have married so young.
You should go and see a doctor. His friend shouldn’t have smoked so much.
Children shouldn’t eat too many sweets. Paige should have worked. She has a bad mark.
People should eat five fruit every day. Should I wait for her or not?
They should do more exercise. I don’t think they should get married.
In the forest you shouldn’t light a fire for barbecue. Today you should take warm clothes, it’s cold.
I should take some exercise if I want to feel fine. I think they should replace him

admin

İngilizce Öğretmeni

4 Comments

 1. idealist Haziran 6, 2017

  Harika bir anlatım olmuş. Teşekkürler co-admin:)

  • İlhan Türkoğlu Haziran 6, 2017

   Rica ederim beğendiğinize sevindim :))

 2. idealist Haziran 6, 2017

  Beraber güzel işler çıkaracağımıza inanıyorum:)

  • İlhan Türkoğlu Haziran 6, 2017

   Aynen bende :))

Leave a Comment

Your email address will not be published.