The Blog

ST (1)

SENTENCE STRUCTURE –CÜMLE YAPISI

İngilizce cümle beş ana öğeden oluşur :

Subject: özne   Verb:fiil     Object:nesne   Complement: tümleç    Adverbial:zarf tümleci

İngilizce cümleleri beş farklı şekilde oluşturabiliriz. Özne ve nesne her zaman isim görevi gören kelimelerden oluşur;isimler,zamirler ve bir ismi gösteren kelime grupları. Her cümle mutlaka bir özne ile başlamalı ve bir fiile sahip olmalıdır.

  • Subject+verb

Birds        fly

My students        are studying

Something           happened

  • Subject + verb + object

I       need       a  rest

You      are learning        English

  • Subject + verb  +   complement

This piano        is        heavy

It         was      a big problem

  • Complement (tümleç) sıfat veya isim öbeği olabilir ve sıklıkla BE fiilinden sonra ve appear, become,get,feel,look,seem,stay ve sound kelimelerinden sonra gelebilir.

 

  • Subject+ verb +adverbial

It         is       on my foot

Their house        is      nearby

The train       goes       through the tunnel

  • Adverbial(zarf tümleci) çoğunlukla edatlarla birlikte kullanılır

 

  • Subject +   verb     +    object   +   object

It        is giving        me        backache

David        bought    Melanie      a present

  • Give ve send kelimelerinden sonra iki nesne kullanabiliyoruz.

perizathoca

İngilizce Öğretmeni

Leave a Comment

Your email address will not be published.