The Blog

SENTENCES CONNECTORS/CÜMLE BAĞLAÇLARI

SENTENCES CONNECTORS/CÜMLE BAĞLAÇLARI

SENTENCES CONNECTORS/CÜMLE BAĞLAÇLARI ve TÜRKÇE ANLAMLARI

SENTENCES CONNECTORS/CÜMLE BAĞLAÇLARI konusunu bilmeniz akademic çeviriler yapabilmenizi kolaylaştırdığı gibi, akademik makaleler yazmanızdada size yardımcı olacaktır. Ayrıca gramer bilginizi pekiştirirken, soru çözme kapasitenizi yükseltebilir.

1 in view of the fact that …den dolayı, çünkü
2 in as much as …den dolayı, çünkü
3 on the ground that …den dolayı, çünkü
4 seeing that …den dolayı, çünkü
5 for the reason that …den dolayı, çünkü
6 given that …den dolayı, çünkü
7 seeing as …den dolayı, çünkü
8 rather than …den ziyade
9 in the event that …durumunda, eğer
10 irrespective of …e bakılmaksızın
11 regardless of …e bakılmaksızın
12 as for …e gelince, …ile ilgili olarak
13 as regards …e gelince, …ile ilgili olarak
14 as to …e gelince, …ile ilgili olarak
15 regarding …e gelince, …ile ilgili olarak
16 with regard to …e gelince, …ile ilgili olarak
17 with respect to …e gelince, …ile ilgili olarak
18 as opposed to …e karşıt olarak,
19 in company with …ile bağlantılı olarak
20 in conjunction with …ile bağlantılı olarak
21 together with …ile birlikte
22 in connection with …ile ilgili olarak
23 in respect of …ile ilgili olarak
24 pertaining to …ile ilgili olarak
25 relating to …ile ilgili olarak
26 with reference to …ile ilgili olarak
27 concerning …ile ilgili olarak
28 as far as …. is concerned …ilgilendirdiği kadarıyla
29 instead of …ın yerine
30 in order for someone to V1 …mek için
31 in order to V1 …mek için
32 so as for someone to V1 …mek için
33 so as to V1 …mek için
34 as if …miş gibi
35 as though …miş gibi
36 no matter+Q.W. …yaparsa yap…
37 with the aim of …amacıyla
38 with the intention of …amacıyla
39 with the purpose of …amacıyla
105 if it weren’t for …olmasa
106 if it hadn’t been for …olmasaydı
124 just as …tıpkı…gibi
40 to be truthful  açık konuşmak gerekirse
41 to be fair  açıkçası
42 to be frank  açıkçası
43 to be honest  açıkçası
44 to speak candidly  açıkçası
45 as a substitute alternatif olarak
46 as an alternative alternative olarak
47 in fact aslında, gerçekten de
48 by the same token aynı şekilde
49 likewise aynı şekilde
50 similarly aynı şekilde
51 stated quite simply  basitçe anlatılırsa
52 worded plainly  basitçe anlatılırsa
53 in other words başka bir deyişle
54 to put it in a different way başka bir şekilde söylemek gerekirse
55 speaking personally  bence
56 correspondingly benzer şekilde
57 in the same way benzer şekilde
58 even so böyle olsa bile
59 in the interim bu arada
60 in the mean time bu arada
61 meanwhile bu arada
62 parenthetically bu arada
63 by the way bu arada, akılma gelmişken
64 in the intervening time bu arada, bu esnada
65 for this reason bu nedenden dolayı
66 accordingly bu yüzden, bu bağlamda
67 instead bunun yerine
68 to be more precise daha açık söylemek gerekirse
69 afterwards daha sonra
70 rather daha ziyade
71 put in another way  diğer bir deyişle
72 loosely speaking  genel anlamda/ genel konuşulursa
73 speaking generally  genel anlamda/ genel konuşulursa
74 altogether genel olarak
75 for the most part genel olarak
76 in general genel olarak
77 on the whole genel olarak
78 when all’s said and done genel olarak
79 generally speaking genel olarak söylemek gerekirse
80 broadly speaking  genelde/ genele konuşulursa
81 to tell the truth gerçeği söylemek gerekirse
82 in actual fact gerçekte
83 if truth be told gerçekte
84 in actuality gerçekte
85 in effect gerçekte
86 in point of fact gerçekte
87 in reality gerçekte
88 to be sure gerçekte
89 undoubtedly gerçekte
90 as a matter of fact gerçekten de
91 indeed gerçekten de
92 as it appears  görünüşe göre
93 mind you  hatırlarsan(ız)
94 all things considered herşey düşünüldüğünde, genel olarak
95 above all herşeyin ötesinde
96 speaking frankly  işin doğrusu
97 that’s why işte bu yüzden
98 putting it crudely  kabaca anlatılırsa
99 put bluntly  kabaca anlatırsak
100 to be precise  kesin konuşmak gerekirse/ tam olarak
101 all in all kısaca =in short
102 putting it mildly  kısacası
103 to put it briefly kısacası
104 after all ne de olsa
107 for instance örneğin
108 such as örneğin
109 to illustrate örneğin
110 in particular özellikle
111 specifically özellikle
112 for now şimdilik
113 for the time being şimdilik
114 as a final point sonuç olarak
115 finally sonuç olarak
116 in the end sonuç olarak
117 last but not least sonuç olarak
118 lastly sonuç olarak
119 to conclude sonuç olarak
120 to end with sonuç olarak
121 in conclusion sonuç olarak
122 for the moment şu an için, şimdilik
123 to be exact tam olarak söylemek gerekirse
125 it pains me to tell you  üzülerek söylüyorum ki
126 i.e. (id est) yani
127 namely yani
128 that is yani
129 that is to say yani
130 be that as it may yine de
131 still yine de
132 all the same yine de
133  
134  
135  
136  
137  
138  
139  
140  
   
   
   
   
   
   
   
   

 

admin

İngilizce Öğretmeni

Leave a Comment

Your email address will not be published.