The Blog

SPT

Simple Present Tense

Kullanımı (Usage): Her zaman doğru olan olaylar için Simple Present Tense kullanırız. Simple Present Tense Türkçe’de geniş zamanın karşılığıdır. (We use Simple Present Tense for the facts that every time true.)

Simple Present Tense (Basit Geniş Zaman)

(Yapı-Structure)

I do my homework every evening. -> (Ben her akşam ev ödevimi yaparım.)->Her zaman doğru olan bir gerçek şu anda geçmişte yada gelecekte değilde her zaman gerçekleşiyor.)

 

 • İngilizce cümle yapısı her zaman

Özne (+) Fiil (+) Nesne      şeklindedir.

 • The sentences structure for every tense in English is

Subject (+) Verb (+) Object

 

Bu Simple Present Tense (Basit Geniş Zaman) içinde aynıdır.

Simple Present Tense’te I/We/You/They öznelerinden sonra fiilin yalın hali kullanılır.

He/She/It Öznelerinden sonra ise fiile -s takısı eklenir.

 

 

It is the same for Simple Present Tense

We use bare form of verbs after I / We /You / They

and we add -s to the verb after the He / She / It subject pronouns

 

OLUMLU (POSITIVE) OLUMSUZ (NEGATIVE) SORU (INTERROGATIVE)
I/WE/YOU/THEY I WORK……..
WE WORK……
YOU WORK……..
THEY WORK……
I DON’T WORK……..
WE DON’T WORK …….
YOU DON’T WORK ……..
THEY DON’T WORK …….
DO I WORK…….?
DO WE WORK……..?
DO YOU WORK……..?
DO THEY WORK……..?
HE/SHE/IT HE WORKS……
SHE WORKS…….
IT WORKS……
HE DOESN’T WORK ……..
SHE DOEN’T WORK ……..
IT DOESN’T WORK ……
DOES HE WORK……..?
DOES SHE WORK………?
DOES IT WORK………?

 

OLUMLU YAPI

I listen to music everyday. (Ben hergün müzik dinlerim.)

We do our homework in the evenings. (Biz akşamları ev ödevi yaparız.)

You use your computer every morning to look at your mails. (Her zabah e-postalarına bakmak için bilgisayarını kullanıyorsun.)

They participate all of the events in the school. (Onlar okuldaki her etkinliğe katılıyorlar.)


He listens to teacher. (O öğretmenini dinler.)

She prepares her school bag every morning. (O her sabah okul çantasını hazırlar.)

It barks all nights. (O her gece havlar.)
SORU YAPMAK İÇİN (TO MAKE A QUESTION)

Do I read book before sleeping?(Uyumadan önce kitap okurmuyum?)

Do you listen to your teacher at every lesson? (Öğretmenini her ders dinlermisin?)

Do we use our own computers? (Biz kendi bilgisayarlarımızımı kullanırız?)

Do they drink tea? (Onlar çay içerler mi?)


Does he listen to you? (O seni dinler mi?)

Does she speak in German? (O Almanca konuşur mu?)

Does it bark all night in the garden? (O her gece bahçede havlar mı?
OLUMSUZ CÜMLE YAPMA İÇİN (TO MAKE NEGATIVE)

I don’t smoke. (Ben sigara içmem.)

We don’t listen him. (Biz onu dinlemeyiz.)

You don’t drink tea. (Sen çay içmezsin.)

They don’t participate our team generally. (Onlar genellikle bizim takıma katılmazlar.)


He doesn’t smoke. (O sigara içmez.)

She doesn’t drink tea. (O çay içmez.)

It doesn’t make noise at nights. (O geceleri ses yapmaz.)

We do not add -s to the verbs in negatives and questions. We use does / doesn’t instead 

3. Tekil Şahıslar He/She ve It için Kullanımlarda

for third person singular (HE/SHE/IT)

 • Verbs ending in -y : the third person changes the -y to -ies:
  fly –> flies, cry –> cries (-y ile biten fiillerde 3. tekil şahısta -y, -ies olur)
  Exception: if there is a vowel before the -y:
  play –> plays, pray –> prays (Eğer -y den önce bir sesli varsa bu bir istisnadır)
 • Add -es to verbs ending in:-ss, -x, -sh, -ch: Sonu -ss, -x, -sh, -ch biten fiile ise -es takısı alır
  he passes, she catches, he fixes, it pushes

KONU İLE İLGİLİ SORULARINIZI SORUN

Konu ile ilgili soru surun

PPT, PDF YADA WORD DOSYASI OLARAK İNDİRİN

admin

İngilizce Öğretmeni

Leave a Comment

Your email address will not be published.