A2 LEVEL WORD LIST

1. abroad yurtdışı 40. cool serin 2. accept Kabul etmek 41. cost maliyet 3. accident kaza 42. cotton pamuk 4. adventure macera 43. couch kanepe 5. agree aynı fikirde olmak 44. cough öksürmek 6. anniversary yıldönümü 45. crazy deli 7. ant karınca 46. curious meraklı 8. area alan 47. customer müşteri 9. argue tartışmak 48. cut kesmek 10. arm kol 49. cute sevimli 11. backgammon tavla 50. damage zarar vermek 12. begin başlamak 51. dangerous tehlikeli 13. believe inanmak 52. dead ölü 14. bell Zil 53. decide karar vermek 15. bite ısırmak 54. deep derin 16. blanket battaniye 55. delete silmek 17. brain beyin 56. delicious lezzetli 18. bring Getirmek 57. describe tanımlamak 19. business iş 58. diamond elmas 20. busy Meşgül 59. die ölmek 21. cable kabolu yayın 60. direction yön 22. can -ebilmek 61. discover keşfetmek 23. cap kapak, başlık 62. discuss tartışmak 24. cash nakit para 63. disturb rahatsız etmek 25. catch yakalamak 64. drawer çekmece 26. chance şans 65. dream hayal 27. changing room soyunma odası 66. ear-ring küpe 28. chess satranç 67. elbow dirsek 29. chewing gum Sakız 68. elevator asansör 30. chin çene 69. enjoy Eğlenmek 31. choose seçmek 70. entertainment eğlence 32. climb tırmanmak 71. equal eşit 33. cloth Kumaş 72. escape kaçmak 34. collect toplamak 73. excellent mükemmel 35. complete tamamlamak 74. exhausted Bitkin 36. confused kafası karışık 75. expensive pahalı 37. connect bağlamak (i) (a) 76. experience deneyim 38. contact temas 77. explain açıklamak 39. cookies kurabiye 78. eyebrow kaş Bisküvi                                 79. eyelash kirpik   80. eyelid göz kapağı 121. intelligent akıllı 81. face yüz 122. introduce tanıştırmak 82. factory fabrika 123. invite davet etmek 83. fail başarısız ...
VIEW MORE