Adjectives (Sıfatlar)

Adjectives (Sıfatlar) ADJECTIVES (Sıfatlar) FORM, FUNCTION and POSITION (Biçim, İşlev ve Konum) FORM Cinsiyet veya çoğulluk-tekillik durumuna göre biçimleri değişmez. İşaret sıfatları ...
VIEW MORE

Adjectives-comparasion of adjectives

Comparison of Adjectives   Regular adjectives- Tek heceli sıfatlar Positive                      Comparative             Superlative Tall                             taller                           the tallest Small                          smaller                        the smallest Short                   ...
VIEW MORE