Posts tagged "adverbs in English"

ADVERBS

ADVERBS   Sıfatlar isimlerin nitelik ve niceliklerini açıklarken, zarflar ise fiillerin durumunu açıklar. Regular adverbs-(Düzenli zarflar) Adjective                                           Adverb Slow               My car ...
VIEW MORE