English numbers-İngilizce Sayılar

Rakam ve Sayılar   One Two Three Four Five Six Seven Eight Nine Ten   11.     Eleven   ( ilevın) 12.     Twelve (tvelf) 13.     Thirteen 14.     Fourteen 15.     Fifteen 16.     Sixteen 17.     Seventeen 18.     Eighteen 19.     Nineteen                             En çok karıştırılanlar sonu teen ve ty ile bitenlerdir. 20.     Twenty            ( Tventi)   21. Twenty one 30. […]

Continue Reading