The Blog

THE QUANTIFIERS (Miktar Belirticiler)

THE QUANTIFIERS (Miktar Belirticiler)

1) İsimden once gelirler.

2) Geldikleri ismin çoğul, tekil yada sayılamayan olmasına göre yüklem alırlar.

3) Bazı niceleyiciler her zaman “of” ile kullanılırlar.[1]

a couple of  books (bir çift/bir-kaç kitap)

a majority of (the/my/these) books (Bu kitapların bir çoğunluğu)

a number of books (bir sürü kitap)

plural
a lot of  / lots of books / milk (bir sürü kitap/süt)

plenty of books / milk (bol miktarda kitap/süt)

plural / uncountable
A good deal of milk (çok miktarda süt)

A great deal of milk (çok miktarda süt)

A great amount of milk (çok miktarda süt)

uncountable

 

4) Bazı niceleyiciler of’lu ve of’suz kullanılma özelliğine sahiptirler. Bunlar of’lu iken zamirdirler.

All (of) my books / milk

Both (of) my books

Half (of) my books / milk / apple

All books                                            plural/uncountable

Both books                                        plural

Half an hour/my books/this milk                                                           plural/singular/uncountable

Several of these[2] books

Few of these books

A few of these books

Many of these books

Most of these books

Each of these books

Neither of these two books

Either of these two books

Some of these books

Any of these books

None of my books/milk                                               plural/uncountable

Several books                plural

Few books                      plural

A few books                   plural

Many books                   plural

Most books                    plural

Each apple                     singular

Neither apple                 singular

Either apple                   singular

Some books[3]                  plural

Any books[4]                     plural

No book / milk / apple  plural/singular/uncountable

A little of this milk

Little of this milk

Much of this milk

A little milk                    uncountable

Little milk                      uncountable

Much milk                      uncountable

 

NOTE 1: Kendilerinden sonra gelen of’la birleşirken Possessive/demonstritive adjective/definite article’lardan birisi kullanılmalı. (of+my/this/the)

 • Some of the people (not some of people or some the people)
 • Most of these people (not most of people or most these people)
 • None of my teachers (not none of teachers or none my people)

 

NOTE 2: Bu quantifier’larda of ile sadece belirlenmiş isimler nicelenir. Tüm cins nicelenmek istendiğinde of’lu yapı kullanılmaz.

 • Some people (bazı insanlar) some of my people (halkımın bir kısmı)
 • most people (çoğu insan) Most of these people (bu insanların çoğu)
 • no teachers (hiçbir öğretmen) None of my teachers (öğretmenlerimin hiçbirisi)
 • all milk (tüm sütler) all of the mik (sütün tamamı)

 

5) Bazı niceleyiciler hiçbir zaman of almaz.

No milk/apple/books

every

Many an apple[5]

s  No milk can be found round here. (no one of yapılarak olur)

s  Every teacher can solve such a problem. (every one of yapılarak olur)

s  Many a man has died in the battle. (Epey bir adam savaşta öldü)

6) Niceleyicilerin başlarındaki “a” onları tekil yapamaz. Niceledikleri ismin durumuna göre yüklem tekil veya çoğul olur.

 • We have a lot of milk.
 • A couple of people have asked you.

 

7) Bazı niceleyiciler sadece tekil isimlerle kullanılırlar.

one apple

neither apple

either apple

each apple

[6]every apple

many a(n) = a large number of                    Many a good man has been destroyed by alcoholic drink.

8) Bazıları sadece çoğullarla kullanılırlar.

two, three, etc   

few / (quite) a few

both

a couple of

a (large) number of

several                                                            several books (birkaç kitap)

(a great/good) many

9) Bazıları sadece sayılamayanlarla.

A little/little

Much

A good/great deal of       [a…deal of]

A vast quantity of            [a…quantity of]

A great/large amount of [a…amount of]

A little/little milk (biraz/az süt)

Much milk (çok süt)

A good/great deal of milk (çok bol miktarda süt)

A vast quantity of milk (çok bol miktarda süt)

A great/huge/large amount of milk (çok bol miktarda süt)

10) Bazıları hem sayılamayan hem de çoğullarla kullanılır.

None of

Some

Any

A lot of / lots of

Most

All

Plenty of

None of the milk/books

Some milk/books

Any milk/books

A lot of/lots of milk/books

Most milk/books

All milk/books

Plenty of milk/books

11) Bazıları hem sayılamayan hem çoğul hem de tekillerle kullanılır.

no

half

all (informal, gramerce yanlış)

No milk/books/apple

Half of the milk/books/apple

All of the milk/books[7]

11) Bazıları yanlarında isim olmaksızın tek başlarına zamir olarak kullanılabilirler. Bkz madde 4. Bazıları daha çok nesne konumunda bulunur: a lot / lots, none

 • Some cars have four doors, but some have two. (…some of them have two)
 • A few of the shops were open but most were closed. (…most of them were closed.)
 • Half of this money is mine, and half is yours. (…half of it is yours.)

 

12) Üçü kendisinden sonra “of” kullanmaksızın the/this/my ‘lı cümlelerle birleşebilir.

 • All (of) the money Both (of) the teachers.     Half (of) these people.

[1] Örneklerde tekil için apple, çoğul için book ve sayılamayan için milk kullanılmıştır.

[2] Possessive / pronoun / determiner’ dan birisi kullanılmalıdır. (my/this/the) Örneklerde sadece biri verildi.

[3] Some tekil bir isimle bilinmeyen biri anlamında kullanılır. Bkz. Some and any

[4] Any tekil bir isimle herhangi bir anlamında kullanılabilir.

[5] Yapı tekil ancak anlam çoğuldur.

[6] Every bir şeyin ne kadar sık gerçekleştiğini belirtmek için çoğulla kullanılır. Bkz. Each / every

[7] All my apple yaygın olarak kullanılır ancak gramerce yanlış olarak değerlendirilir. Yerine the whole kullanılmalıdır.

perizathoca

İngilizce Öğretmeni

Leave a Comment

Your email address will not be published.