The Blog

pre

USE OF THE PRESENT CONTINUOUS TENSE

KULLANIM

USE OF THE PRESENT CONTINUOUS TENSE yazımızda İngilizce’de Present continues tense’in kullanımı hakkında bilgi bulabileceksiniz. Tutorial daha çok intermediate seviyesindedir.

a) Bu tense ile temel olarak içinde bulunduğumuz anda yapmakta olduğumuz eylemleri
anlatırız. Zamanı pekiştirmek için ise now, right now, at the moment, at present, still
gibi zaman zarflan kullanırız.

Mother is in the kitchen now. She is cooking dinner.

 • Where is your sister?
 • I think she is writing a letter in her room.

Listen! They are talking about us. Can you hear what they are saying?

b) Konuşmanın geçtiği sırada eylemi yapıyor olmasak bile, o sıralarda yapmakta
olduğumuz işleri de bu tense ile anlatırız ve nowadays, these days, this term, this year,
this month, this semester, at the moment
(“şu sıralar” anlamında) gibi zaman zarfları
kullanırız.

 • How many courses are you taking this term?
 • I’m taking five courses.
 • I haven’t seen Peter recently. Have you?
 • No, but I talked to him on the phone last Saturday. He is very busy these
  He is redecorating his house by himself.

c) Değişmekte olan durumları, olayları bu tense ile anlatırız.

“Everything is expensive. (Her şey pahalı.)” cümlesi, fiyatların o anki durumunu anlatır. Fakat, “Everything is getting more and more expensive. (Her şey gittikçe pahalılaşıyor.)” ifadesi, fiyatların sürekli değiştiğini, yükseldiğini gösterir.

It is cold. (Hava soğuk.)

It is getting colder. (Hava gittikçe soğuyor.)

The economic situation in Turkey is very bad. (Türkiye‘nin ekonomik durumu çok kötü.) The economic situation in Turkey is getting worse. (Türkiye’nin ekonomik durumu gittikçe kötüleşiyor.)

GET +SIFAT: FİİL        GET+ COMPARATIVE:Gittikçe daha çok

Get angry:kızmak     get angrier:gittikçe daha çok kızmak

Get cold:soğumak     get colder:gittikçe daha çok soğumak

d) Bu tense’i, “always” ve aynı anlamı veren benzer zarflarla (perpetually, repeatedly,
continually, forever, constantly) kullanarak, tekrarlanan eylemleri vurgulayabilir, ya da
yakınma ve hoşnutsuzluk ifade edebiliriz.

I’m always hearing strange things about him.

You’re always making mistakes. Be more careful.

You’re constantly smoking at the dinner table. Can’t you go somewhere else?

e) Bu tense’i, tomorrow, next week, next year, next summer gibi gelecek zaman
zarflarıyla, gelecekte yapmayı planladığımız eylemleri anlatmak için de kullanırız.

 

I’m meeting Ann next Saturday.

 They are giving a party next month.

She is leaving Istanbul in two days.

Örneklerde görüldüğü gibi, cümle yapı olarak şimdiki zamana, anlam olarak ise gelecek zamana aittir. Aynı kullanım Türkçe’de de vardır ve bu cümleleri Türkçe’ye, gelecek zaman ya da şimdiki zaman yapısında çevirmemiz mümkündür. Son örneği şu şekilde çevirebiliriz:

İki gün sonra İstanbul’dan ayrılıyor. (İki gün sonra İstanbul’dan ayrılacak

 

 USE OF THE PRESENT CONTINUOUS TENSE with Stative Verbs

Stative Verbs (non progressive) bu fiiler be+ing eki almazlar ama şimdiki zaman anlamıyla kullanılırlar

ı. DÜŞÜNMEYE İLİŞKİN FİİLLER (MENTAL STATE)

think *                    realize                     understand suppose                  notice                      feel believe                    recognize                doubt imagine                  know                      remember

forget                      mean want need prefer
2. DUYGU BELİKTEN FULLER (EMOTIONAL STATE)

love                         dislike                     loathe hate                        appreciate              fear like                          detest                     envy

mind                       wish care                         forgive desire
3. SAHİPLİK BİLDİREN FiiLLER (POSSESSION)

possess                  have *                     own

belong
4. DUYU FİİLLERİ (SENSE PERCEPTIONS)

see *                         hear                          smell*

taste *     feel *
5. DİĞER DURUM BİLDİREN FULLER

look *                      owe                         be * seem                       cost                         exist appear*                  weigh *                   advise

promise                    consist of refuse                      include contain                   sound

 

perizathoca

İngilizce Öğretmeni

2 Comments

 1. Alberto Carranza Aralık 10, 2017

  This is very interesting. Thanks for the useful information.

  • admin Aralık 24, 2017

   Thank you very much.

Leave a Comment

Your email address will not be published.