The Blog

YDS (İNGİLİZCE BAĞLAÇLAR – CÜMLE BAĞLAÇLARI- TRANSITIONS

İNGİLİZCE BAĞLAÇLAR 2
CÜMLE BAĞLAÇLARI
TRANSITIONS

 

İngilizce’de cümleleri anlam bakımından birbiren bağlamak için “Transition” bağlaç grubu kullanılır. Bu bağlaç türünün yapısal özelliği (Gramer) şu şekildedir:

CÜMLE.BAĞLAÇ,CÜMLE

Yani; Transition bağlaçları iki cümle arasına gelerek onları anlam bakımından bağlar ve Transition bağlaç türünden hemen sonra virgül kullanmak şarttır. Daha iyi anlaşılması için aşağıda bazı örenkler vereceğim:
a) BUT (CONJUNTION)= AMA, FAKAT :  He studied hard, but he could not pass
b) HOWEVER (TRANSITION) = AMA, FAKAT = He studied hard. However, He could not pass.
********** DİKKAT ! NOKTALAMA İŞARETLERİ SİZE KPDS, TOEFL, ÜDS GİBİ SINAVLARDA İP UCU OLACAKTIR. MUTLAKA DİKKAT EDİN ******

TRANSITION BAĞLAÇLARINI ÖĞRENMEK
Bu bağlaçlar yapısal açıdan aynıdır. yani hepsi iki cümle arasına girer, önlerinde nokta ve kendilerinden sonra virgül kullanılır. Bu bağlaçları anlamları balımından öğrenirseniz hem günlük yaşamda, hem işinizde ve hem de sıvalarda soruları kolayca çözmede başarılı olursunuz.

ÖNEMLİ NOT:
Paragraf tamamlama, cümle tamamlama, Verilen cümlenin eş anlamı, çeviri soruları gibi soru türlerini yapabilmek için mutlaka bağlaçları iyi bilmek gerekir.

ZITLIK (CONTRAST)

however, on the other hand , conversely, in contrast, nonetheless, nevetheless, even so, inspite of this I woked hard. However, I could not pass

 

SONUÇ (BUNDAN DOLAYI)

therefore, as a consequence, as a result, consequently, for this reason, thus, hence, accordingly I did not study hard. Therefore, I failed

 

İLAVE FİKİR (DAHASI)

Also, In addition, further, furthermore, moreover, more and more, besides Jane is a lawyer. Besides, she is a mother to two children

 

SIRALAMA

First, second, third…
Firstly, secondly, thirdly…

 

ZAMANA GÖRE SIRALAMA

At first, afterwards, later, then, in the meantime, meanwhile I had breakfast this morning. Afterwards, I left for work

 

ÖRNEKLENDİRME

For example, for instance, to illustrate There are huge cities in Turkey. For example, İstanbul is one of the biggest cities in the world.

FOR EXAMPLE + CÜMLE GELİR**
SUCH AS + İSİM ( ………. such as İstanbul, Ankara and İzmir)

BENZERLİK

Similarly, correspondingly, in the same way Long vecilhes  drive slow down in the city centre. Simirlarly, other viechles must also keep slow

 

admin

İngilizce Öğretmeni

Leave a Comment

Your email address will not be published.