İngilizce Modals Konu Anlatımı – Number 1 tutorial

İngilizce Modals Konu AnlatımıV

İngilizce Modals Konu Anlatımı Modalların tüm öznel zamirlerde kullanımı aynıdır. Örneğin 3. tekil şahıslardan sonra -s takısı almazlar. Tüm modal lar kendilerinden sonra bir gerçek fiil alırlar. Example: She can drink her coffee in the class. Modallar “not” eki alarak olumsuz cümlelerde kullanılabileceği gibi, özne ile yer değiştirip soru cümlesi oluşturabilirler. Can, may, might, could… Okumaya devam et İngilizce Modals Konu Anlatımı – Number 1 tutorial

PRONUNCIATION RESOURCES ACROSS THE WEB

PRONUNCIATION RESOURCES ACROSS THE WEB You will need these resources to improve your English pronunciation About.com—Pronunciation Techniques http://esl.about.com/od/pronunciationtechniques/Pronunciation_Techniques.htm The website provides some articles and pronunciation practice on different aspects of pronunciation, like stress, intonation, and the segmental parts. Lesson plans focusing on pronunciation for teachers are also available on this website. ESL Pronunciation Work Page http://www.e-pron.com/ It… Okumaya devam et PRONUNCIATION RESOURCES ACROSS THE WEB

Punctuation Marks with Examples and Their Usage

  Punctuation marks are symbols that are used to aid the clarity and comprehension of written language. Some common punctuation marks are the period, comma, question mark, exclamation point, apostrophe, quotation mark and hyphen. Punctuation Marks with Examples and Their Usage Punctuation Mark Symbol Definition Example apostrophe ‘ An apostrophe is used as a substitute… Okumaya devam et Punctuation Marks with Examples and Their Usage