View Post

Active and Passive Voice

In 9th Class, ENGLISH KNOWLEDGE, grammar, School English, UPPER INTERMEDIATE (B2), WORKSHEETS by idealist0 Comments

Active and Passive Voice   In the active voice, the subject of the sentence performs the action:   I                       aced                            the               exam.  Subject/actor            verb                            object/thing acted on   In …

View Post

A-AN-THE iNGİLİZCE BELİRTEÇLER (ARTICLES in ENGLISH)

In 10TH GRADERS, 11th graders, 9th Class, grammar, GRAMMAR POINTS, İTEC POSTS, School English by idealist0 Comments

Articles (a-an-the) (Belirteçler) a / an  “A-an” belirteçleri isimlerin önüne gelir ve onların bütün benzerleri içinden “herhangi bir“ tanesi olduğunu belirtmeye yarar. Örneğin bir grup insandan hiç ayrım yapmadan bir tanesini seçilir ise, bu seçilen kişi herhangi bir özelliği olmayan, bütün benzerleri içinden sadece herhangi biridir. Bir şey not almak için bir kimseden bir kalem istendiğinde, bu herhangi bir kalemdir. …

View Post

COMPARISON OF ADJECTIVES

In 10TH GRADERS, 7th Class, 8th Class, 9th Class, ENGLISH KNOWLEDGE, grammar, HIGH SCHOOL ENGLISH, SECONDARY SCHOOL ENGLISH SUBJECTS, TEACHER RESOURCES, Teog by idealist0 Comments

COMPARISON OF ADJECTIVES FORMING THE COMPARATIVE AND SUPERLATIVE Number of syllables Comparative Superlative one syllable + -er + -est tall taller tallest one syllable with the spelling consonant + single vowel + consonant: double the final consonant: fat fatter fattest big bigger biggest sad sadder saddest     Number of syllables Comparative Superlative two syllables + -er OR more + …

KOLAY İNGİLİZCE DERS NOTLARI (ALL IN ONE LINK)

In 2nd Class, 3rd Class, 4th Class, 5th Class, 6th Class, 7th Class, 8th Class, 9th Class, ENGLISH KNOWLEDGE, grammar, İTEC POSTS, KOLAY iNGİLİZCE DERS NOTLARI, Kolay İngilizce Ders Notları (Easy Englısh lesson notes), PRE-INTERMEDIATE (A2), PRIMARY SCHOOL EFL SUBJECTS, School English, SECONDARY SCHOOL ENGLISH SUBJECTS, TEACHER RESOURCES by idealist0 Comments

KOLAY İNGİLİZCE DERS NOTLARI (ALL IN ONE LINK) İNGİLİZCE DERS NOTLARI ALL IN ONE LINK-TIKLAYIN İNDİRİN İNGİLİZCE DERS NOTLARI ALL IN ONE LINK -TIKLAYIP-İNDİRİNİZ CONTENT IS LIKE THE FOLLOWING//İÇERİK AŞAĞIDAKİ GİBİDİR. İNGİLİZCE BASİT DÜZEYDE TÜM KONULARI İÇEREN 47 ADET WORD DOSYASINDAN OLUŞMAKTADIR. Referans olarak, kullanabileceğiniz gibi, istediğiniz zamanda istediğinizi çalışabilirsiniz. Ayrıca, İngilizce öğretmenleri için her konuyu içerdiğinden derslerde kullanılabilir. Blogger …

The present perfect continuous tense

In 9th Class, ENGLISH KNOWLEDGE, grammar, HIGH SCHOOL ENGLISH, İNGİLİZCE DERS NOTLARI/ENGLISH LESSON NOTES, İTEC POSTS, KOLAY iNGİLİZCE DERS NOTLARI, Kolay İngilizce Ders Notları (Easy Englısh lesson notes), Present Perfect Continues Tense, PRESENT TENSES, School English, TEACHER RESOURCES by idealist0 Comments

The  present perfect  continuous tense     Olumlu Cümle  (+)     Özne +have/has been + Fiil(ing)+ Nesne     Subject +have/has been+Verb(ing)+ Object   I         have      been working here for 9 years You’ve            been working here since 1995. We    have       been working here for 9 years They’ve           been working here since 1995. He     has been working here since 1995. …

The Present Perfect Tense

In 7th Class, 8th Class, 9th Class, ENGLISH KNOWLEDGE, grammar, HIGH SCHOOL ENGLISH, İNGİLİZCE DERS NOTLARI/ENGLISH LESSON NOTES, İTEC POSTS, KOLAY iNGİLİZCE DERS NOTLARI, Kolay İngilizce Ders Notları (Easy Englısh lesson notes), Present Perfect Tense, PRESENT TENSES, School English, SECONDARY SCHOOL ENGLISH SUBJECTS, TEACHER RESOURCES, Teog by idealist0 Comments

The  Present Perfect  Tense Olumlu Cümle  (+)   Özne +have/has+ Fiil(3)+ Nesne + Zaman İfadesi   Subject +have/has+Verb(3)+ Object + Time Expression   I        have       worked            30 hours                      this week You   have       studied             hard                 this year We    have       worked            well                 today They have        talked               carefully                      today He     …

a/an – the

In 8th Class, 9th Class, ENGLISH KNOWLEDGE, grammar, GRAMMAR POINTS, HIGH SCHOOL ENGLISH, İTEC POSTS, PRE-INTERMEDIATE (A2), School English, SECONDARY SCHOOL ENGLISH SUBJECTS, TEACHER RESOURCES, Teog by idealist0 Comments

a/an – the   A ve An nerelerde kullanılır? her sıradan tekil isim önüne, I bought a new house. To be fiilinden sonraki sıradan tekil isimlerin önüne gelir. My father is an engineer. Belirli bazı tabirlere, To make a noise, make a mistake, have a headache. Sayılamayan isimlerin önüne gelmez. We have got a new furniture.   The belgili tanıtıcı …

View Post

So – Such

In 7th Class, 8th Class, 9th Class, ENGLISH KNOWLEDGE, grammar, GRAMMAR POINTS, HIGH SCHOOL ENGLISH, İTEC POSTS, PRE-INTERMEDIATE (A2), School English, SECONDARY SCHOOL ENGLISH SUBJECTS, Teog by idealist0 Comments

So – Such   So sıfat ve zarfla birlikte ama isim olmadan kullanılır.   Zeynep is so clever. You drive so fast. He is so silly. She is so beautiful. They are so rich.       Such a/ an  bir sıfat ve tekil olan isimin önüne gelir. Such bir sıfat ve çoğul olan sayılan isimin ve sayılamayan isimin önüne …

View Post

ADVERBS

In 7th Class, 8th Class, 9th Class, ENGLISH KNOWLEDGE, grammar, GRAMMAR POINTS, Homeworks, İNGİLİZCE DERS NOTLARI/ENGLISH LESSON NOTES, İTEC POSTS, KOLAY iNGİLİZCE DERS NOTLARI, Kolay İngilizce Ders Notları (Easy Englısh lesson notes), PRE-INTERMEDIATE (A2), School English, SECONDARY SCHOOL ENGLISH SUBJECTS, TEACHER RESOURCES, Teog by idealist0 Comments

ADVERBS   Sıfatlar isimlerin nitelik ve niceliklerini açıklarken, zarflar ise fiillerin durumunu açıklar. Regular adverbs – (Düzenli zarflar) Adjective                                             Adverb Slow                My car is slow.           slowly             I drive slowly. Careful                                                carefully Beautiful                                              beautifully Careless                                               carelessly Noisy                                                  noisily Regular                                                regularly Irregular adverbs – (Düzensiz zarflar) Adjective                                             Adverb Hard                                                    …

SINGULAR AND PLURAL NOUNS

In 10TH GRADERS, 7th Class, 8th Class, 9th Class, ENGLISH KNOWLEDGE, grammar, GRAMMAR POINTS, INTERMEDIATE (B1), School English, SECONDARY SCHOOL ENGLISH SUBJECTS, TEACHER RESOURCES by idealist0 Comments

SINGULAR AND PLURAL NOUNS REGULAR NOUNS Most singular nouns form the plural by adding -s. EXAMPLES Singular Plural boat boats house houses cat cats river rivers A singular noun ending in s, x, z, ch, sh makes the plural by adding-es. EXAMPLES Singular Plural bus buses wish wishes pitch pitches box boxes A singular noun ending in a consonant and then y makes the plural …

C1 LEVEL WORD LIST (TRUSTED SOURCE)

In 10TH GRADERS, 11 MYD, 11th graders, 9th Class, ENGLISH KNOWLEDGE, HIGH SCHOOL ENGLISH, INTERMEDIATE (B1), VOCABULARY by idealist0 Comments

C1 LEVEL WORD LIST (TRUSTED SOURCE) 1. abstract   Soyut 2. abuse   k√∂t√ºye kullanmak, istismar etmek 3. accordance   uyum, ahenk 4. accurate   do_ru 5. acknowledge   Kabul etmek 6. acquire   Elde etmek 7. acquisition   Edinim 8. adequate   Yeterli 9. adjacent   biti_ik 10. allocate   pay etmek, b√∂l√º_t√ºrmek 11. ally   m√ºttefik 12. antibody …

B2 LEVEL WORD LIST (TRUSTRED SOURCE)

In 10TH GRADERS, 11th graders, 6th Class, 7th Class, 8th Class, 9th Class, ENGLISH KNOWLEDGE, School English, Teog, VOCABULARY by idealist0 Comments

  B2 LEVEL WORD LIST DOWNLOAD account                                 hesap accounts payable              ödenecek hesaplar accounts receivable           alacak hesaplar accuse                                suçlamak achievement                      başarı adjust                                 ayarlamak admit                                 kabul etmek advertise                             Reklam yapmak advocate desteklemek affair                                             Iş,mesele,ilişki agreement                          anlaşma agriculture tarım aim                                     Amaç aisle                                    koridor allowance                           Düzenli sağlanan para,harçlık ambassador                         …