KDZ Ereğli İngilizce Özel Ders. İngilizce Öğretmeni Onur Kalafat. Hemen Ulaşın!

Homegrammar

grammar

Showing 1 - 10 of 11 results
A1 Level Grammar Test A1 Level Grammar Test 1. Choose the correct verb form: “I _____ a student.” a) is...
Prepositions are words that show the relationship between a noun or pronoun and other words in a sentence. They usually...
İngilizce Modals Konu Anlatımı Modalların tüm öznel zamirlerde kullanımı aynıdır. Örneğin 3. tekil şahıslardan sonra -s takısı almazlar. Tüm modal...
Simple Past Tense Konu Anlatımı – Cümle Çeşitleri Simple Past Tense Olumlu Cümle Subject (özne) + Verb2 (Fiilin ikinci hali)...
İngilizce Konuşma Kursu ₺1,500.00 İngilizce zamanlar tablosu; İngilizce’de ki tüm zamanları özet halinde çalışmanız için hazırlandı. Burada İngilizce’de ki tüm...
Past Perfect Tense Grammar In Context A Surprise Reunion It was a typical sunny day when John decided to visit...
Used to kullanımı We use “used to” to talk about past habits and for the events we generally do (Used to...
İngilizce düzensiz fiiller İngilizce’deki fiiller genellikle düzenli ve düzensiz fiiller olmak üzere iki kategoriye ayrılır. Düzenli fiiller, genellikle geçmiş zaman...
Comparatives- Superlatives Comparatives- superlatives İngilizce’de iki veya daha şeyi karşılaştırken kullandığımız yapıdır. İki şeyi karşılaştırma Ahmet is shorter than Mehmet...
COMPARISON OF ADJECTIVES COMPARISON OF ADJECTIVES FORMING THE COMPARATIVE AND SUPERLATIVE anlatımız İngilizce ve pre-intermeiate (a2) seviyesindedir COMPARISON OF ADJECTIVES...

Categories