grammar

İngilizce Modals Konu Anlatımı – Number 1 tutorial

İngilizce Modals Konu Anlatımı – Number 1 tutorial

İngilizce Modals Konu Anlatımı Modalların tüm öznel zamirlerde kullanımı aynıdır. Örneğin 3. tekil şahıslardan sonra -s takısı almazlar. Tüm modal lar kendilerinden sonra bir gerçek fiil alırlar. Example: She can drink her coffee in the class. Modallar “not” eki alarak olumsuz cümlelerde kullanılabileceği gibi, özne ile yer değiştirip soru cümlesi oluşturabilirler. Examples: I can not…

Simple Past Tense Konu Anlatımı

Simple Past Tense Konu Anlatımı

Simple Past Tense Konu Anlatımı 15 yıllık öğretmenlik hayatımda en çok sevdiğim derslerde bir tanesi. Simple past tense İngilizce de basit geçmiş zaman olarak adlandirılır. Past Tense İngilizce’deki iki zamandan bir tanesidir. Bu zamanlardan biri present tense ve diğeri past tense dir. Present tense şimdiki zaman anlamına gelir. Present kelimesi aynı zamanda hediye anlamına gelmektedir….

İngilizce Zamanlar Tablosu – All About Tenses –

İngilizce Zamanlar Tablosu – All About Tenses –

İngilizce zamanlar tablosu; İngilizce’de ki tüm zamanları özet halinde çalışmanız için hazırlandı. Burada İngilizce’de ki tüm zamanları olumlu, olumsuz ve soru şeklinde öğrenebilirsiniz. Daha sonra referans almak için yeniden gelebilirisiniz. İngilizce’de temel olarak present (şu an) ve past (geçmiş) zamanlar vardır. Bunun yanında birde gelecek (future) kipi vardır, fakat dilbilimciler tarafından zaman olarak adlandırılmaz. Bunun…

THE PAST PERFECT TENSE

THE PAST PERFECT TENSE

THE PAST PERFECT TENSE Past Perfect Tense Definition :(Past Perfect Tense tanımı) Geçmişte başlamış ve etkisi geçmişte beliri bir zaman kadar olmuş bitmiş eylemlerden bahsederken kullanılır. We use it for the actions, events or any other thing, that begins in the past, and ends before a certain time in the past. Kardeşim buraya vardığında, ben…

-ed and -ing Adjectives

-ed and -ing Adjectives

-ed and -ing Adjectives -ed and -ing adjectives konusu A2 düzeyi İngilizce öğrenenlerin çalışması için faydalı olabilecek bir içeriktir. Bir gramer konusudur ve İngilizce ile daha fazla içli, dışlı olduğunuzda daha  rahat anlayabileceğiniz ve kullanımını daha rahat yapabileceğiniz bir konudur. İyi çalışmalar. fascinating (büyüleyici)                       fascinated (büyülenmiş) exciting (heyecan verici)                      excited (heyecanlı) amusing (eğlenceli)                              amused (…