KDZ Ereğli İngilizce Özel Ders. İngilizce Öğretmeni Onur Kalafat. Hemen Ulaşın!

Home2-ELEMENTARY (A1)A1 Seviye İngilizce Test (gramer)
A1 Seviye İngilizce Test

A1 Seviye İngilizce Test (gramer)

A1 Level Grammar Test

A1 Level Grammar Test

1. Choose the correct verb form: “I _____ a student.”
2. Fill in the blank: “She has two _____.”
3. What is the plural form of ‘child’?
4. Choose the correct preposition: “They are going to the park _____ foot.”
5. Complete the sentence: “_____ you speak English?”
6. Find the mistake: “He don’t like apples.”
7. Choose the correct question form: “_____ is your name?”
8. Fill in the blank with the correct ‘to be’ form: “It _____ cold today.”
9. Which word correctly completes the sentence: “She _____ a book every night.”
10. Choose the correct possessive pronoun: “This is _____ pen.” (talking about a pen belonging to a man)
Bu içerik yapay zeka yazılımı ChatGPT 4.0 (Pro) Openai uygulamsına hazırlatılmış ve testin doğruluğu İngilizce öğretmeni Onur Kalafat tarafından doğrulanmıştır. İngilizce öğreniminizde başarılar dileriz.

Ayrıca öğrenci velisi olan sevgili büyüklerimizin bu içeriğe bir göz gezdirmesi iyi olabilir. Çocuğunuzun Anadil Seviyesinde İngilizce Öğrenmesi İçin Ne Yapabilirsiniz? | by Cagri Mentes | Türkçe Yayın | Medium. Teşekkür ederim. İngilizce öğretmeni Onur Kalafat.

Share:

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories

You May Also Like

İngilizce düzensiz fiilleri aşağıda ki bağlantıdan çalışabilirsiniz. English Web – İngilizce Düzensiz Fiiller Testi İngilizce Düzensiz Fiiller Testi Testi Değerlendir
Gelin beraber A1 seviye İngilizce kelimeleri liste halinde görmeden önce A1 Seviye İngilizce kelimeleri öğrenelim. İngilizce sayılar ve renkler İngilizce...
İngilizce Arkadaşlar ve onlarla yapılan aktiviteler hakkında konuşma. İngilizce Arkadaş Diyalogları İngilizce Arkadaş Selamlaşma Diyalogları Diyalog 1: Türkçe Çevirisi: Diyalog...