KDZ Ereğli İngilizce Özel Ders. İngilizce Öğretmeni Onur Kalafat. Hemen Ulaşın!

Home2-ELEMENTARY (A1)A1 Kelimeler

A1 Kelimeler

Gelin beraber A1 seviye İngilizce kelimeleri liste halinde görmeden önce A1 Seviye İngilizce kelimeleri öğrenelim.

İngilizce Renkler

 1. Red (Kırmızı) – [rɛd]
 2. Blue (Mavi) – [bluː]
 3. Green (Yeşil) – [ɡriːn]
 4. Yellow (Sarı) – [ˈjɛ.loʊ]
 5. Black (Siyah) – [blæk]
 6. White (Beyaz) – [waɪt]
 7. Brown (Kahverengi) – [braʊn]
 8. Purple (Mor) – [ˈpɝː.pl̩]
 9. Orange (Turuncu) – [ˈɒr.ɪndʒ]
 10. Pink (Pembe) – [pɪŋk]

Örnek Cümleler:

 • The sky is blue. (Gökyüzü mavi.)
 • My car is red. (Arabam kırmızı.)

Aile Üyeleri

Kelimeler

 1. Mother (Anne) – [ˈmʌð.ər]
 2. Father (Baba) – [ˈfɑː.ðər]
 3. Sister (Kız Kardeş) – [ˈsɪs.tər]
 4. Brother (Erkek Kardeş) – [ˈbrʌð.ər]
 5. Grandmother (Anneanne/Büyükanne) – [ˈɡræn.mʌð.ər]
 6. Grandfather (Dede/Büyükbaba) – [ˈɡrænˌfɑː.ðər]
 7. Aunt (Teyze/Hala) – [ænt]
 8. Uncle (Amca/Dayı) – [ˈʌŋ.kəl]
 9. Cousin (Kuzen) – [ˈkʌz.ən]
 10. Nephew (Erkek Yeğen) – [ˈnef.juː]
 11. Niece (Kız Yeğen) – [niːs]
 12. Child (Çocuk) – [tʃaɪld]
 13. Children (Çocuklar) – [ˈʧɪldrən]

Örnek Cümleler

 • My mother is a teacher. (Annem bir öğretmen.)
 • I have one sister and one brother. (Bir kız kardeşim ve bir erkek kardeşim var.)
 • My father works in an office. (Babam bir ofiste çalışıyor.)

Aile Üyeleri True/False Testi

1. Your father's sister is your grandmother. (Babanın kız kardeşi senin büyükannendir.)

True (Doğru)
False (Yanlış)

2. Your sister's son is your nephew. (Kız kardeşinin oğlu senin yeğenindir.)

True (Doğru)
False (Yanlış)

İngilizce Günlük Eşyalar ve Fonotik Okunuşları

Günlük yaşantımızda sıkça kullandığımız eşyaların İngilizce isimleri ve fonotik okunuşları aşağıda sıralanmıştır:

 • Table – [ˈteɪ.bəl]

  • Türkçe: Masa
 • Chair – [ʧeər]

  • Türkçe: Sandalye
 • Bed – [bed]

  • Türkçe: Yatak
 • Sofa – [ˈsəʊ.fə]

  • Türkçe: Koltuk
 • Lamp – [læmp]

  • Türkçe: Lamba
 • Door – [dɔːr]

  • Türkçe: Kapı
 • Window – [ˈwɪn.dəʊ]

  • Türkçe: Pencere
 • Clock – [klɑːk]

  • Türkçe: Saat (duvar saati)
 • Fridge – [frɪdʒ]

  • Türkçe: Buzdolabı
 • Oven – [ˈʌv.ən]

  • Türkçe: Fırın

Bu eşyalar, günlük hayatta evde sıkça karşılaştığımız temel objelerdir. İngilizce öğrenirken bu kelimeleri ve fonotik okunuşlarını öğrenmek, dil becerilerinizin gelişimine katkıda bulunacaktır. Eğlenerek öğrenmek için evinizde bu eşyaların üzerine etiketler yapıştırarak her gördüğünüzde İngilizce isimlerini tekrar edebilirsiniz!

Eşleştirme Alıştırması: İngilizce Günlük Eşyalar

Aşağıdaki İngilizce kelimeleri Türkçe karşılıklarıyla eşleştiriniz:

 • Table _____
 • Chair _____
 • Bed _____
 • Sofa _____
 • Lamp _____
 • Door _____
 • Window _____
 • Clock _____
 • Fridge _____
 • Oven _____

A) Fırın B) Kapı C) Saat (duvar saati) D) Buzdolabı E) Yatak F) Koltuk G) Pencere H) Sandalye I) Lamba J) Masa

Cevap Anahtarı:

 • Table – J
 • Chair – H
 • Bed – E
 • Sofa – F
 • Lamp – I
 • Door – B
 • Window – G
 • Clock – C
 • Fridge – D
 • Oven – A

İngilizce Gıda ve İçecekler

Gıdalar (Foods)

 • Bread – [brɛd]

  • Türkçe: Ekmek
 • Rice – [raɪs]

  • Türkçe: Pirinç / Pilav
 • Egg – [ɛɡ]

  • Türkçe: Yumurta
 • Chicken – [ˈʧɪkɪn]

  • Türkçe: Tavuk
 • Cheese – [ʧiːz]

  • Türkçe: Peynir
 • Fish – [fɪʃ]

  • Türkçe: Balık
 • Fruit – [fruːt]

  • Türkçe: Meyve
 • Vegetable – [ˈvɛdʒtəbl]

  • Türkçe: Sebze

İçecekler (Drinks)

 • Water – [ˈwɔːtər]

  • Türkçe: Su
 • Milk – [mɪlk]

  • Türkçe: Süt
 • Tea – [tiː]

  • Türkçe: Çay
 • Coffee – [ˈkɒfi]

  • Türkçe: Kahve
 • Juice – [ʤuːs]

  • Türkçe: Meyve suyu

Fill in the Blanks Exercise: English Food and Beverages

Fill in the blanks in the sentences below with the appropriate words.

 • I have a sandwich with _______ and chicken. (What is the English word for “ekmek”?)
 • I don’t eat meat, I am vegetarian. I prefer to eat _______. (What is the English word for “sebzeler”?)
 • In the morning, I usually drink a cup of _______. (What is the English word for “çay”?)
 • For breakfast, I usually eat scrambled _______. (What is the English word for “yumurta”?)
 • After my meal, I like to drink a glass of _______. (What is the English word for “meyve suyu”?)
 • I love seafood, especially _______. (What is the English word for “balık”?)
 • For my diet, I eat a lot of _______ and vegetables. (What is the English word for “meyve”?)
 • Before going to bed, I drink warm _______. (What is the English word for “süt”?)

Answer Key:

 • Bread
 • Vegetables
 • Tea
 • Egg
 • Juice
 • Fish
 • Fruit
 • Milk

İngilizce Yerler ve Binalar

 1. Airport (Havaalanı)
  Fonetik Okunuş: /ˈeərpɔːrt/
  Türkçe Anlamı: Havaalanı

 2. Bank (Banka)
  Fonetik Okunuş: /bæŋk/
  Türkçe Anlamı: Banka

 3. Hospital (Hastane)
  Fonetik Okunuş: /ˈhɒspɪtl/
  Türkçe Anlamı: Hastane

 4. Hotel (Otel)
  Fonetik Okunuş: /hoʊˈtel/
  Türkçe Anlamı: Otel

 5. Library (Kütüphane)
  Fonetik Okunuş: /ˈlaɪbreri/
  Türkçe Anlamı: Kütüphane

 6. Museum (Müze)
  Fonetik Okunuş: /mjuˈziːəm/
  Türkçe Anlamı: Müze

 7. Restaurant (Restoran)
  Fonetik Okunuş: /ˈrɛstrɒnt/
  Türkçe Anlamı: Restoran

 8. School (Okul)
  Fonetik Okunuş: /skuːl/
  Türkçe Anlamı: Okul

 9. Supermarket (Süpermarket)
  Fonetik Okunuş: /ˈsuːpərmɑːrkɪt/
  Türkçe Anlamı: Süpermarket

 10. Theater (Tiyatro)
  Fonetik Okunuş: /ˈθiːətər/
  Türkçe Anlamı: Tiyatro

 11. Cinema (Sinema)
  Fonetik Okunuş: /ˈsɪnəmə/
  Türkçe Anlamı: Sinema

 12. Church (Kilise)
  Fonetik Okunuş: /tʃɜːrtʃ/
  Türkçe Anlamı: Kilise

 13. Mosque (Cami)
  Fonetik Okunuş: /mɒsk/
  Türkçe Anlamı: Cami

 14. Park (Park)
  Fonetik Okunuş: /pɑːrk/
  Türkçe Anlamı: Park

 15. Zoo (Hayvanat Bahçesi)
  Fonetik Okunuş: /zuː/
  Türkçe Anlamı: Hayvanat Bahçesi

 16. Gallery (Galeri)
  Fonetik Okunuş: /ˈɡæləri/
  Türkçe Anlamı: Galeri

 17. Gym (Spor Salonu)
  Fonetik Okunuş: /dʒɪm/
  Türkçe Anlamı: Spor Salonu

 18. Stadium (Stadyum)
  Fonetik Okunuş: /ˈsteɪdiəm/
  Türkçe Anlamı: Stadyum

 19. Beach (Plaj)
  Fonetik Okunuş: /biːtʃ/
  Türkçe Anlamı: Plaj

 20. Bridge (Köprü)
  Fonetik Okunuş: /brɪdʒ/
  Türkçe Anlamı: Köprü

İngilizce Yerler ve Binalar Örnek Cümleler

 1. Airport: “My flight leaves from the airport at 8 PM.”
  (Uçuşum saat 8’de havaalanından kalkıyor.)

 2. Bank: “I need to go to the bank to withdraw some money.”
  (Biraz para çekmek için bankaya gitmem gerekiyor.)

 3. Hospital: “She works as a nurse in a hospital.”
  (O, bir hastanede hemşire olarak çalışıyor.)

 4. Hotel: “We booked a room in a hotel near the beach.”
  (Plaja yakın bir otelde oda rezerve ettik.)

 5. Library: “There are many books in the library.”
  (Kütüphanede çok sayıda kitap var.)

 6. Museum: “We visited a historical museum yesterday.”
  (Dün tarihi bir müzeyi ziyaret ettik.)

 7. Restaurant: “Let’s have dinner at my favorite restaurant.”
  (Akşam yemeğini benim favori restoranımda yiyelim.)

 8. School: “Children go to school to learn.”
  (Çocuklar öğrenmek için okula giderler.)

 9. Supermarket: “I buy my groceries from the supermarket.”
  (Market alışverişlerimi süpermarketten yapıyorum.)

 10. Theater: “There is a new play at the theater this weekend.”
  (Bu hafta sonu tiyatroda yeni bir oyun var.)

 11. Cinema: “We are going to the cinema to watch a movie.”
  (Bir film izlemek için sinemaya gidiyoruz.)

 12. Church: “The church is very old and beautiful.”
  (Kilise çok eski ve güzel.)

 13. Mosque: “The mosque is open for prayers five times a day.”
  (Cami, günde beş kez namaz için açıktır.)

 14. Park: “We can have a picnic in the park.”
  (Parkta piknik yapabiliriz.)

 15. Zoo: “The zoo has many different animals.”
  (Hayvanat bahçesinde birçok farklı hayvan var.)

 16. Gallery: “I saw some interesting paintings in the gallery.”
  (Galeride bazı ilginç resimler gördüm.)

 17. Gym: “He goes to the gym every morning.”
  (Her sabah spora gider.)

 18. Stadium: “The football match will be in the stadium.”
  (Futbol maçı stadyumda olacak.)

 19. Beach: “The beach is very crowded in summer.”
  (Plaj yazın çok kalabalık oluyor.)

 20. Bridge: “We walked across the bridge in the evening.”
  (Akşamüstü köprünün üzerinden yürüdük.)

İngilizce yerler ve binalar alıştırmalar ve cevap anahtarı

 1. I go to the ________ to read books. (library/kitchen)
 2. We need to visit the ________ to get some medicine. (hospital/restaurant)
 3. My father works in a big ________ downtown. (office/hotel)
 4. They are building a new ________ near our house. (school/bridge)
 5. Can you meet me at the ________ at 5 PM? (cinema/airport)

Doğru/Yanlış

 1. You can watch a movie in a theater. (Doğru/Yanlış)
 2. People usually go to a gym to swim. (Doğru/Yanlış)
 3. A mosque is a place where people eat. (Doğru/Yanlış)
 4. You can borrow books from a supermarket. (Doğru/Yanlış)
 5. A hospital is a place where doctors and nurses work. (Doğru/Yanlış)

Eşleştirme

 1. Museum – a. A place where people play sports
 2. Bank – b. A place where you can see animals
 3. Zoo – c. A place where you can see historical items
 4. Gym – d. A place where you can deposit money
 5. Park – e. A place with a lot of trees and playgrounds

Boşluk Doldurma Alıştırması Cevapları

 1. I go to the library to read books.
 2. We need to visit the hospital to get some medicine.
 3. My father works in a big office downtown.
 4. They are building a new school near our house.
 5. Can you meet me at the cinema at 5 PM?

Doğru veya Yanlış Alıştırması Cevapları

 1. You can watch a movie in a theater. (Yanlış)
 2. People usually go to a gym to swim. (Yanlış)
 3. A mosque is a place where people eat. (Yanlış)
 4. You can borrow books from a supermarket. (Yanlış)
 5. A hospital is a place where doctors and nurses work. (Doğru)

Eşleştirme Alıştırması Cevapları

 1. Museum – c. A place where you can see historical items
 2. Bank – d. A place where you can deposit money
 3. Zoo – b. A place where you can see animals
 4. Gym – a. A place where people play sports
 5. Park – e. A place with a lot of trees and playgrounds

İngilizce Taşıma Araçları

 1. Kelimeler

  1. Car (Araba)
   Fonetik Okunuş: /kɑːr/
   Türkçe Anlamı: Araba

  2. Bus (Otobüs)
   Fonetik Okunuş: /bʌs/
   Türkçe Anlamı: Otobüs

  3. Train (Tren)
   Fonetik Okunuş: /treɪn/
   Türkçe Anlamı: Tren

  4. Bicycle (Bisiklet)
   Fonetik Okunuş: /ˈbaɪsɪkl/
   Türkçe Anlamı: Bisiklet

  5. Motorcycle (Motosiklet)
   Fonetik Okunuş: /ˈmoʊtərsaɪkl/
   Türkçe Anlamı: Motosiklet

  6. Boat (Tekne)
   Fonetik Okunuş: /boʊt/
   Türkçe Anlamı: Tekne

  7. Ship (Gemi)
   Fonetik Okunuş: /ʃɪp/
   Türkçe Anlamı: Gemi

  8. Truck (Kamyon)
   Fonetik Okunuş: /trʌk/
   Türkçe Anlamı: Kamyon

  9. Van (Van)
   Fonetik Okunuş: /væn/
   Türkçe Anlamı: Van

  10. Taxi (Taksi)
   Fonetik Okunuş: /ˈtæksi/
   Türkçe Anlamı: Taksi

  Örnek Cümleler

  1. Car: “My father drives a car to work.” (Babam işe araba sürerek gidiyor.)

  2. Bus: “The bus stops at the next station.” (Otobüs bir sonraki istasyonda duracak.)

  3. Train: “We traveled to the city by train.” (Şehre trenle seyahat ettik.)

  4. Bicycle: “She rides her bicycle to school every day.” (Her gün okula bisikletiyle gidiyor.)

  5. Motorcycle: “He bought a new motorcycle last week.” (Geçen hafta yeni bir motosiklet aldı.)

  6. Boat: “We took a boat trip around the island.” (Adanın etrafında tekne turu yaptık.)

  7. Ship: “The ship is sailing to Europe.” (Gemi Avrupa’ya doğru yelken açıyor.)

  8. Truck: “The truck is delivering goods to the store.” (Kamyon mağazaya mal teslim ediyor.)

  9. Van: “They use a van for their delivery service.” (Teslimat servisi için bir van kullanıyorlar.)

  10. Taxi: “I’ll take a taxi to the airport.” (Havaalanına taksiyle gideceğim.)

  Alıştırmalar

  Boşluk Doldurma Alıştırması

  1. I want to buy a ________ to travel around the city. (bicycle/truck)
  2. The ________ is very crowded during rush hours. (bus/train)
  3. We are planning a sea journey on a ________. (ship/car)
  4. He delivers parcels using his old ________. (van/bicycle)
  5. There’s a ________ station near my house. (train/taxi)

  Doğru veya Yanlış Alıştırması

  1. You can ride a motorcycle on the water. (Doğru/Yanlış)
  2. A car typically has four wheels. (Doğru/Yanlış)
  3. Buses can fly in the sky. (Doğru/Yanlış)
  4. Boats are used to travel on rivers and seas. (Doğru/Yanlış)
  5. A truck is smaller than a bicycle. (Doğru/Yanlış)

  Eşleştirme Alıştırması

  1. Motorcycle – a. A vehicle with two wheels
  2. Taxi – b. A vehicle for carrying many passengers
  3. Ship – c. A large vehicle used for long sea journeys
  4. Bus – d. A vehicle for hire with a driver
  5. Bicycle – e. A vehicle used for quick deliveries in the city
 1. Gym – a. A place where people play sports
 2. Park – e. A place with a lot of trees and playgrounds

Boşluk Doldurma Alıştırması Cevapları

 1. I want to buy a bicycle to travel around the city.
 2. The bus is very crowded during rush hours.
 3. We are planning a sea journey on a ship.
 4. He delivers parcels using his old van.
 5. There’s a train station near my house.

Doğru veya Yanlış Alıştırması Cevapları

 1. You can ride a motorcycle on the water. (Yanlış)
 2. A car typically has four wheels. (Doğru)
 3. Buses can fly in the sky. (Yanlış)
 4. Boats are used to travel on rivers and seas. (Doğru)
 5. A truck is smaller than a bicycle. (Yanlış)

Eşleştirme Alıştırması Cevapları

 1. Motorcycle – a. A vehicle with two wheels
 2. Taxi – d. A vehicle for hire with a driver
 3. Ship – c. A large vehicle used for long sea journeys
 4. Bus – b. A vehicle for carrying many passengers
 5. Bicycle – e. A vehicle used for quick deliveries in the city

Share:

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories

You May Also Like

A1 Level Grammar Test A1 Level Grammar Test 1. Choose the correct verb form: “I _____ a student.” a) is...
İngilizce düzensiz fiilleri aşağıda ki bağlantıdan çalışabilirsiniz. English Web – İngilizce Düzensiz Fiiller Testi İngilizce Düzensiz Fiiller Testi Testi Değerlendir
İngilizce Arkadaşlar ve onlarla yapılan aktiviteler hakkında konuşma. İngilizce Arkadaş Diyalogları İngilizce Arkadaş Selamlaşma Diyalogları Diyalog 1: Türkçe Çevirisi: Diyalog...