Modal verbs (Must and Should)

Modal verbs -must and should- dersimizde İngilizce’de zorunluluk ve tavsiye anlamı veren ve Türkçe’deki -meli, -malı eklerine karşılık gelen -must ve should- kiplerini öğreneceğiz. Must (Zorunluluk -meli, -malı) Kipi (Modalı) #Tüm öznel zamirlerden sonra aynı şekilde kullanılır.  I must ….. / you must……/ We must ……/ They must……./ He must ………/She must ……… /It must… Okumaya devam et Modal verbs (Must and Should)

THE COMPARATIVE AND SUPERLATIVE ADJECTIVES

THE COMPARATIVE AND SUPERLATIVE ADJECTIVES 1. Compare the jobs. Use the comparative form of the adjectives in brackets. Give your opinion e.g. firefighter / soldier (dangerous) I think a firefighter has got a more dangerous job than a soldier. flight attendant/ tour guide (easy) coach / architect (interesting) surgeon/vet (difficult) receptionist / cashier (boring) chemist… Okumaya devam et THE COMPARATIVE AND SUPERLATIVE ADJECTIVES

Irregular Verb Quizes

Irregular Verbs – Present Perfect Tense Quizes Irregular Verb Quiz 1 (Past Participle) Name______________________ Please choose the correct form of the PRESENT PERFECT of the verb indicated in the following sentences. Soon Ye _______________ (be) present for two weeks. Fernando _______________ (choose) to spend big money. Artemio _______________ (feel) bad after a party. Mien _______________… Okumaya devam et Irregular Verb Quizes

Comparatives- Superlatives

Comparatives- superlatives Comparatives- superlatives İngilizce’de iki veya daha şeyi karşılaştırken kullandığımız yapıdır. İki şeyi karşılaştırma Ahmet is shorter than Mehmet (Ahmet Mehmet’ten daha kısa) İkiden fazla şeyi karşılaştırken Mehmet is the tallest in the classroom. (Mehmet sınıfta en uzun.) Comparatives İki şeyi karşılaştırken kullandığımız yapıdır. Tek heceli yada kısa olarak adlandırabileceğimiz sıfatlar için kullanımı şu… Okumaya devam et Comparatives- Superlatives

TOO , SO, EITHER, NEITHER ile devrik cümle yapıları

TOO SO EITHER NEITHER ile devrik cümle yapıları TOO SO EITHER NEITHER ile devrik cümle yapıları konumuzda sizler için İngilizce’de ki devrik cümle yapılarının bir kısmını işleyeceğiz. İyi çalışmalar. When we use –so—instead of –too—we change the word order. 1)My Mother hasn’t eaten Japanese food so far , I have too  = My mother hasn’t… Okumaya devam et TOO , SO, EITHER, NEITHER ile devrik cümle yapıları

SHOULD – Tavsiye Kipi

SHOULD (ADVICE) (Should bir modaldır. yani Türkçe karşılığı bir kiptir. should kipini tavsiye vermek için kullanırız. ) SHOULD – Tavsiye Kipi konumuz A1-A2 düzey bir konudur. Örnek cümleler ve alıştırmalar içermektedir. We use should to give advice   Example Sentences *I should study at home. *You shouldn’t speak so loudly. *You should participate them *ShouldI be… Okumaya devam et SHOULD – Tavsiye Kipi