KDZ Ereğli İngilizce Özel Ders. İngilizce Öğretmeni Onur Kalafat. Hemen Ulaşın!

Homegrammarİngilizce Zamanlar Tablosu – All About Tenses –

İngilizce Zamanlar Tablosu – All About Tenses –

İngilizce zamanlar tablosu; İngilizce’de ki tüm zamanları özet halinde çalışmanız için hazırlandı. Burada İngilizce’de ki tüm zamanları olumlu, olumsuz ve soru şeklinde öğrenebilirsiniz. Daha sonra referans almak için yeniden çalışabilirsiniz. 

 

 

İngilizce’de temel olarak “present tense” (şimdiki zaman) ve “past tense”(geçmiş zaman) bulunur. Bunun yanında birde gelecek referansı (future)  vardır, fakat dilbilimciler tarafından zaman (tense) olarak adlandırılmaz. Bunun nedeni, geleceğin henüz oluşmamış olmasıdır. İngilizce Zamanlar Tablosu dersimizde tüm zamanları ayrıntısı ile öğrenebileceksiniz.

 

 

İngilizce Zamanlar Tablosu 1 (İngilizce Tenseler)

 

 

 Present Tenses (Şimdiki Zamanlar)  Past Tenses (Geçmiş Zamanlar) Future (Gelecek) 
 1.  Present Continuous Tense – Şimdiki Zaman. Şu anda devam eden olaylar.  5. Past Continuous Tense – Geçmişte devam eden olaylar.  9. Simple Future (will) – Planlanmamış gelecek. Anlık gelecek zaman referansları.
 2. Present Simple Tense – Geniş Zaman. Devamlı süre gelen olaylar.  6. Simple Past Tense – Basit geçmiş zaman. Geçmişte başlamış bitmiş eylemler.  10. Future GOING TO – Planlanmış gelecek. Yapmayı, oluşturmayı planladığımız eylemler.
 3. Present Perfect Tense – Geçmişte başlamış etkisi şu an devam eden olay ve eylemler  7. Past Perfect Tense – Geçmişte başlamış etkisi daha sonra geçmişte bitmiş şeyler.  11. Future Progressive  – Gelecekte devam eden olaylar.
 4. Present Perfect Continuous Tense – Geçmişte başlamış etkisi şuan belirli bir süre zarfında (continuous) devam eden olay ve eylemler  8. Past Perfect Continuous Tense – Geçmişte başlamış ve daha sonra geçmişte bitene kadar bir müddet devam etmiş şeyler.  12. Future Perfect – Gelecekte belli bir zamana kadar tamamlanmış olaylar.
     13. Future Perfect Continuous – Gelecekte bir zamana kadar tamamlanırken devam etmiş olan olaylar.

Comparison of Adjectives

COMPARISON OF ADJECTIVES COMPARISON OF ADJECTIVES FORMING THE COMPARATIVE...

Comparatives and Superlatives

Comparatives- Superlatives Comparatives- superlatives İngilizce’de iki veya daha şeyi...

İngilizce Düzensiz Fiiller

İngilizce düzensiz fiiller İngilizce’deki fiiller genellikle düzenli ve düzensiz...

ACTIVE and PASSIVE VOICE

The passive voice is sometimes used in English as...

Used to kullanımı

Used to kullanımı We use “used to” to talk...

B2 Seviye İngilizce Kelimeler

B2 Seviye İngilizce Kelimeler Seviye Tespit B2 Seviye İngilizce...

 

İngilizce zamanlar tablosu

 

İngilizce zamanlar tablosu

İngilizce Zamanlar Tablosu (Formüller) (Olumlu Yapılar)

  Tense İsmi Formülü
1 Present Continuous Tense (Şimdiki Zaman) Subject (özne) + am/is/are (to be – olmak fiili) + VERB(ing) (ing eklenmiş Fiil) + Compliment Part (tamamlayan cümle bölümü)
2 Simple Present Tense (Geniş Zaman) I/We/You/They + Verb + Compliment Part
He/She/It + Verb(s) + Compliment Part
3 Present Perfect Tense I/We/You/They + have + Verb(3) + Compliment Part
He/She/It + has + Verb(3) + Compliment Part
4 Present Perfect Continuous I/We/You/They + have + Verb(3) + Compliment Part
He/She/It + has + Verb(3)
5 Past Continuous Tense She/He/It + was + Verb(ing) + Compliment Part
I/We/You/They + were + Verb(ing) + Compliment Part
6 Simple Past Tense Subject + Verb(2) + Compliment Part
7 Past Perfect Tense Subject + had + Verb(3) + Compliment Part
8 Past Perfect Continuous Tense Subject + had + been + Verb(3) + Compliment Part
9 Simple Future (will) Subject + will + Verb(base form) + Compliment part
10 Future (going to) Subject + am/is/are + going to + Verb + Compliment part
11 Future Progressive Tense Subject + will + be + Verb(ing) + Compliment part
12 Future Perfect Tense Subject + will + have + Verb(3) + Compliment Part
13 Future Perfect Progressive Tense Subject + will + have + been + Verb(ing) + Compliment Part

 

Şimdi tüm bu fiil çekimlerini aşağıda ki İngilizce Zamanlar tablosu

İngilizce Zamanlar Tablosu

 

POSITIVE SENTENCES FORM

 

(Olumlu Cümle Yapısı)

NEGATIVE SENTENCES FORM

 

(Olumsuz Cümle Yapısı)

INTERROGATIVE SENTENCES FORM

 

(Soru Cümlesi Yapısı)

NEGATIVE QUESTION
SENTENCES FORMS

 

(Olumsuz Soru Cümle Yapısı)

PRESENT CONTINUOUS TENSE

 

(ŞİMDİKİ ZAMAN)

I am drinking tea.

 

(Ben çay içiyorum)

I am not drinking tea.

 

(Ben çay içmiyorum)

Are you drinking tea?

 

(Sen çay içiyor musun? )

Aren’t you drinking tea?

 

Sen çay içmiyor musun?

SIMPLE PRESENT TENSE

 

(GENİŞ ZAMAN)

I read book.

 

(Ben kitap okurum.)

I don’t read newspaper. (Ben gazete okumam.) Do you read book? (Sen kitap okur musun?) Don’t you read magazine? (Sen dergi okumaz mısın?)

PAST CONTINUOUS TENSE

 

(GEÇMİŞDE DEVAM EDEN OLAYLAR)

I was having breakfast.

 

(Ben kahvaltı yapıyordum.)

I wasn’t having breakfast.

(Ben kahvaltı yapmıyordum.)

Were you having breakfast?

(Sen kahvaltı yapıyor muydun?)

Weren’t you having breakfast?

(Sen kahvaltı yapmıyor muydun?)

SIMPLE PAST TENSE

 

(GEÇMİŞ ZAMAN)

I drank milk.

 

(Ben süt içtim.)

I didn’t drink milk.

 

(Ben süt içmedim.)

Did you drink milk?

 

(Sen süt içtin mi?)

Didn’t you drink milk?

 

(Sen süt içmedin mi?

WILL (FUTURE)

 

(GELECEK)

I will pick apple.

(Ben elma toplayacağım.)

I won’t pick apple.

(Ben elma toplamayacağım.)

Will you pick apple.

(Sen elma toplayacak mısın?)

Won’t you pick apple?

(Sen elma toplamayacak mısın?)

GOING TO (FUTURE)

 

(PLANLANMIŞ GELECEK)

I am going to visit Europe.

(Ben Avrupa’yı ziyaret edeceğim.)

I am not going to visit Asia.

(Ben Asya’yı ziyaret etmeyeceğim.)

Are you going to visit San Francisco?

(Sen San Fransisko’yu ziyaret edecek misin?)

Aren’t you going to visit San Fransisco?

 

Sen San Fransisko’yu ziyaret edecek misin?)

PRESENT PERFECT TENSE

 

(GEÇMİŞTE BAŞLAMIŞ ETKİSİ DEVAM EDEN OLAYLAR-

 

anlam olarak Türkçe tam  karşılığı yoktur. Yapı olarak Türkçe eş değeri bulunmuyor.)

I have drunk coffee.

 

(Ben kahve içtim.)

I haven’t drunk coffee.

 

(Ben kahve içmedim.)

Have you drunk coffee?

 

(Sen kahve içtin mi?

Haven’t you drunk coffee?

Sen kahve içmedin mi?)

PRESENT PERFECT CONTINUOUS TENSE

 

(GEÇMİŞTE BAŞLAMIŞ VE ETKİSİ DEVAM EDEN OLAYLAR )

I have been riding my car to home.

(Ben arabamı eve doğru sürüyordum.)

I haven’t been riding my car to home.

(Ben arabamı eve doğru sürmüyordum.)

Have you been riding your car to home?

(Arabanı eve doğru sürüyor muydun?)

Haven’t you riding your car to home?

(Arabanı eve doğru sürmüyor muydun?)

FUTURE CONTINUOUS

 

(GELECEKTE DEVAM EDEN OLAYLAR)

I will be playing computer games.

(Ben bilgisayar oyunu oynuyor olacağım.)

I won’t be playing computer games.

(Ben bilgisayar oyunu oynuyor olmayacağım.)

Will you be playing computer games?

(Sen bilgisayar oyunu oynuyor olacak mısın?)

Won’t you be playing computer games?

(Sen bilgisayar oyunu oynuyor olmayacak mısın?)

FUTURE PERFECT TENSE

 

(GELECEKTE BELLİ BİR ZAMANDAN ÖNCE BİTMİŞ OLAYLAR)

I will have finished my work.

(Ben işimi bitirmiş olacağım.)

I won’t have finished my work.

(Ben işimi bitirmiş olmayacağım.)

Will you have finished your work?

(Sen işini bitirmiş olacak mısın?)

Won’t you have finished your work?

(Sen işini bitirmiş olmayacak mısın?)

FUTURE PERFECT CONTINUOUS TENSE

 

(GELECEKTE BELLİ BİR ZAMANDAN ÖNCE BİTMİŞ OLAYLAR)

I will have been creating my game.

(Ben oyunumu yaratıyor olmuş olacağım.)

I won’t have been creating my game.

(Ben oyunumu yaratıyor olmuş olmayacağım.)

Will you have been creating your game?

(Sen oyununu yaratıyor olmuş olacak mısın?)

Won’t you have been creating your game?

(Sen oyununu yaratıyor olmuş olmayacak mısın?)

PAST PERFECT TENSE

 

(GEÇMİŞTE BULUNDUĞUMUZ ZAMANDAN DAHA ÖNCE BİR ZAMANDA TAMAMLANMIŞ OLAYLAR)

I had written my thesis.

(Ben tezimi birmiş idim.)

I hadn’t finished my thesis.

(Ben tezimi bitirmemiş idim.)

Had you finished your thesis?

(Sen tezini bitirmiş miydin?)

Hadn’t you finished your thesis?

(Sen tezini bitirmemiş miydin?

PAST PERFECT CONTINUOUS TENSE

 

(GEÇMİŞTE BELLİ BİR ZAMANDAN ÖNCE TAMAMLANMIŞ OLAYLAR)

I had been drinking tea.

 

(Ben çay içiyor idim.)

I hadn’t been drinking tea.

 

(Ben çay içmiyor idim.)

Had you been drinking tea?

 

(Sen çay içiyor muydun?)

Hadn’t you been drinking tea?

 

(Sen çay içmiyor muydun?)

İngilizce zamanları tablo şeklinde verdiğimiz İngilizce zamanlar tablosu dersimize devam ediyoruz. Sevgili dil öğrencileri. İngilizce zamanlar özet tablo ile birlikte aşağıda verdiğim sitemizde geçen konulara göz atmanızı öneririz

3. Tekil Kişiler (3rd Person Singular) ve Çoğulların Tense kullanımları

İngilizce Zamanlar Tablosu dersimize devam ederken am, is, are (to be fiillerinin) -olmak- fiilinin ve have/has yardımcı fiilinin kullanımını öğreneceğiz.

Present Continuous Tense (Şimdiki Zaman)

He is drinking juice. (O meyva suyu içiyor.) He isn’t drinking juice. (O meyva suyu içmiyor.) Is he drinking juice? (O meyva suyu içiyor mu?

She is drinking juice.

It is drinking juice.

We are drinking juice. (Biz meyva suyu içiyoruz.) We aren’t drinking juice. (Biz meyva suyu içmiyoruz.) Are we drinking juice? (Biz meyva suyu içiyor muyuz?

You are ….. (Yukarıdakinin aynısı gibi çekimlenir. – Hem sen (2. tekil kişi) ve hem siz (2. çoğul kişi) olarak Sen ve Siz anlamlarında kullanılır.)

They are …. (Yukarıdakinin aynısı gibi çekimlenir. – Onlar anlamına gelmektedir.)

Simple Present Tense (Geniş Zaman)

He studies. (O çalışır.)  He doesn’t study. (O çalışmaz.) Does he study? (O çalışır mı?)

She ………..(Yukarıdakinin aynı ile çekimlenir.)

It ………….(Yukarıdakinin aynı ile çekimlenir.)

*Simple present tense’te he/she/it öznelerinden sonra fiile -s takısı eklenir.)

We study….

They study ……

(We, you, they öznelerinden sonra fiil yalın halde kullanılır.)

Bunların haricinde Perfect Tense’lerde kullanılan “have”, “has” tense modalları (yardımcı fiilleri) vardır ki;

I,We,You,They den sonra have

He, She, It den sonra has şekli ile kullanılırlar

Future perfect Tense’lerde ki will den sonra ise her zaman sadece “have” şeklinde kullanılır.

İngilizce Zamanlar Tablosu (Present Tense Zaman Zarfları)

İngilizce zamanlar tablosu dersimizin bu bölümünde, İngilizce’deki tüm zamanlardaki zaman zarflarını tablo halinde öğreneceğiz.

Present Tenses Time Adverbs (Şimdiki Zamanlar Zaman Zarfları)

Present Continuous Tense
(Şimdiki Zaman)
now (Şimdi)
at the moment (Şu anda)
at present (Şu anda)
Present Simple Tense
(Geniş zaman)
always (daima)
usually (genellikle)
sometimes(bazen)
rarely (nadiren)
never (asla)
Present Perfect Tense
(Perfect Zaman)
just (henüz)
already (zaten)
yet (hiç)
ever (hiç)
never (asla)
before (önce)
Present Perfect Continuous Tense
(Şimdiki Perfect Devam Eden Zaman)
since (-den beri)
for (…için)

Present Continuous Tense Zaman Zarfları Örnek Kullanımlar

Genellikle cümlenin sonunda kullanılırlar

  • I am doing house work now. (Şimdi ev işi yapıyorum)

  • Ayşe is cleaning her room at the moment. (Ayşe şu anda odasını temizliyor.)

  • What are you doing at present? (Şu an ne yapıyorsun?)

Present Simple Tense Zaman zarfları Örnek Kullanımlar

Frequency Adverbs (Sıklık Zarfları)

İngilizce’de frequency adverbs (sıklık zarflarını) özne ile fiil arasında kullanırız.

  • I always get up on time. (Ben daima zamanında kalkarım.)

  • She always eats her vegetables at noon. (O daima sebzelerini öğleyin yer.)

  • Aylan sometimes studies in Summer times.(Aylan yaz zamanları bazen çalışır.)

  • He rarely gets up late. (O nadiren geç kalkar.)

  • Jack never tidies her table.(Jack masasını asla düzenlemez.)

İngilizce zamanlar tablosu

 

İngilizce zamanlar tablosu

Present Perfect Tense Zaman Zarfları Örnek Kullanımlar

I have just finished my homework. (Ödevimi henüz bitirdim.)

I haven’t finished my homework yet. (Ödevimi henüz bitirmedim.)

I have already finished my homework. (Ödevimi zaten/çoktan bitirdim.)

İngilizce Zamanlar Tablosu (Past Tense Zaman Zarfları))

Past Tenses Time Adverbs (Geçmiş Zamanlar Zaman Zarfları)

Past Continuous Tense
(Geçmişte Devam Eden)
ago (önce)
Yesterday (dün)
Simple Past Tense
(Basit Geçmiş Zaman)
ago (önce)
yesterday (dün)
Past Perfect Tense
(Geçmiş Perfect Zaman)
since (-den bu yana)
(for) (…için)
Past Perfect Continuous Tense
Geçmişte Devam Eden Eden
Zaman)
since (-den bu yana)
for ( …için)

İngilizce Zamanlar Tablosu (Future Zaman Zarfları)

Simple Future (will)
(Planlanmamış Gelecek)
tomorrow (yarın)
the day after tomorrow (yarından sonra)
next day (gelecek gün)
next week (Gelecek hafta)
Future (going to)
(Planlanmış Gelecek)
tomorrow (yarın)
the day after tomorrow (yarından sonra)
next day (gelecek gün)
next week (Gelecek hafta)
Future Continuous
(Gelecekte Devam Eden)
tomorrow (yarın)
the day after tomorrow (yarından sonra)
next day (gelecek gün)
next week (Gelecek hafta)
Future Perfect
(Gelecekte Perfect)
tomorrow (yarın)
the day after tomorrow (yarından sonra)
next day (gelecek gün)
next week (Gelecek hafta)
Future Perfect Continuous
(Gelecekte Perfect Devam Eden)
tomorrow (yarın)
the day after tomorrow (yarından sonra)
next day (gelecek gün)
next week (Gelecek hafta)

İngilizce zamanlar tablosu dersimize burada şimdilik son veriyoruz. Öğrenme sürecinizde her zaman yanınızda olacağız. Buna emin olabilirsiniz.

Wikipedia sitesinde bulunan bu makale belki ilginizi çekebilir. https://en.wikipedia.org/wiki/Uses_of_English_verb_forms

Share:

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories

You May Also Like

A1 Level Grammar Test A1 Level Grammar Test 1. Choose the correct verb form: “I _____ a student.” a) is...
İngilizce öğrenmeye yeni başladıysanız, İngilizce temel ifadeler hakkında bilgi sahibi olmanız önemlidir. İlk adım genellikle kendinizi tanıtmaktır. İsim, yaş, meslek...
Prepositions are words that show the relationship between a noun or pronoun and other words in a sentence. They usually...