THE PAST PERFECT TENSE

THE PAST PERFECT TENSE

Form

This tense is formed with “HAD” and the “PAST PARTICIPLE”.

(Bu zaman HAD ve V3 ile kurulur. V3 İngilizce’de bir fiilin 3. halidir.

Ex.    I had worked – I’d worked   (Düz Cümle)

          He had not worked – He hadn’t worked    (Olumsuz Cümle)

          Had they worked?    (Soru Cümlesi)
 

Sometimes we talk about something that happened in the past :
(Bazen biz geçmişte olup bitmiş eylemler hakkında konuşuruz.)

This is the starting point of the story. Then if we want to talk about things that happened before this time, we use the past perfect.

(Bu olayın başlangıç zamanı. Biz eğer bu zamandanda daha evvel gerçekleşen bir olaydan bahsediyorsak “THE PAST PERFECT TENSE” kullanırız.

 

Compare the past perfect and the past simple
(past Perfect tense ile Simple Past Tense i karşılaştırınız.)

 

but                           

But                            

 

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir