THE PAST PERFECT TENSE

THE PAST PERFECT TENSE

Past perfect tense
Past perfect tense

Past Perfect Tense Definition :(Past Perfect Tense tanımı)

Geçmişte başlamış ve etkisi geçmişte beliri bir zaman kadar olmuş bitmiş eylemlerden bahsederken kullanılır.

We use it for the actions, events or any other thing, that begins in the past, and ends before a certain time in the past.

Kardeşim buraya vardığında, ben oradan ayrılmıştım bile.
When my brother arrived here, I had already left from there.
Simple past (Geçmiş zaman) – Past Perfect (geçmişte başlamış, etkisi süren zaman)

Gördüğümüz gibi cümlenin bir kısmı “Simple Past Tense” te, diğer kısmı Past perfect tense ile kurulmuştur.

Form (Yapı)

Bu zaman HAD ve V3 ile kurulur. V3 İngilizce’de bir fiilin 3. halidir.

This tense is formed with “HAD” and the “PAST PARTICIPLE”.

Ex.    I had worked – I’d worked   (Düz Cümle)

          He had not worked – He hadn’t worked    (Olumsuz Cümle)

          Had they worked?    (Soru Cümlesi)

Past Perfect Tense Olumlu Yapı Örnekler (Positive Form)

İngilizce (in English)Türkçe (in Turkish)
I had finished my job.Ben görevimi bitirmiştim.
He had already got on the plane.O uçağa çoktan binmişti.
She had written her thesis.O tezini yazmıştı.
We had looked at him.Biz ona bakmıştık.
You had been here.Sen burada bulunmuştun.
They had played Play Station.Onlar Play Station oynamıştı.

Past Perfect Tense Olumsuz Yapı Örnekler (Negative Form)

İngilizce (in English)Türkçe (in Turkish)
I hadn’t finished my job.Ben görevimi bitirmemiştim.
He hadn’t got on the plane yet.O uçağa daha binmemişti.
She hadn’t written her thesis.O tezini yazmamıştı.
We hadn’t looked at him.Biz ona bakmamıştık.
You hadn’t been here.Sen burada bulunmamıştın.
They hadn’t played Play Station.Onlar Play Station oynamamıştı.

Past Perfect Tense Soru Yapısı Örnekleri (Interrogative Form)

İngilizce (in English)İngilizce kısa cevapTürkçe (in Turkish)Türkçe kısa cevap
Had I finished my job? Yes, you had / No, you hadn’tBen görevimi bitirmiş miydim? Evet bitirmiştin – Hayır bitirmemiştin
Had he got on the plane yet?Yes, he had / No, he hadn’tO uçağa henüz binmiş miydi? Evet binmişti – Hayır binmemişti
Had she written her thesis?Yes, she had / No, she hadn’tO tezini yazmış mıydı? Evet yazmıştı – Hayır, yazmamıştı
Had we looked at him?Yes, you had / No, you hadn’tBiz ona bakmış mıydık?Evet bakmıştık – Hayır bakmamıştık
Had you been here?Yes, I had / No, you hadn’tSen burada bulunmuş muydun?Evet bulunmuştum – Hayır bulunmamıştım
Had they played Play Station.Yes, they had / No, they hadn’t Onlar Play Station oynamış mıydı?Evet oynamıştı – Hayır oynamamıştı.

Formula of Past Perfect Tense

Positive form:
subject (+)had (+)V3 (+)Object
ÖznehadFiilin 3. haliNesne
I hadplayedtennis.

Past perfect tense’te en temel olumlu cümle yapısı bu şeklide. Bununla beraber nesne kullanımı cümlenin geçişli yada geçişsiz olmasından etkilendiği gibi, Time Adverb (zaman zarfı) kullanımı değişik yerlerde değişik şekillerde olmakta.

Negative Form:
subject (+)had not (hadn’t)V3 (+)Object
Öznehad ve olumsuzluk eki “not”Fiilin 3. haliNesne
Ihadn’tplayedtennis.

Olumsuz yapının, olumlu yapıdan tek farkı “had” den sonra kullanılan “not” ekidir. kısa şekilde “n’t” olarak “had”‘e bitişik yazılıyor. “hadn’t”

Interrogative Form:
Auxilary verb SubjectV3 (+)Object?
Yardımcı FiilÖzneFiilin 3. haliNesne?
HadIplayedtennis?
Past Perfect Tense
Past Perfect Tense

Past Perfect Tense Time Adverbs (Zaman Zarfları)

Past perfect tense Türkçe’de tam anlam karşılığı olmayan bir zamandır) Past perfect tense te temelde 3 zaman zarfı vardır. Fakat liste bununla ibaret değildir. Bu 3 zaman zarfı

  • just
  • already
  • yet

“just” ve “yet” henüz anlamındadır. farkları “just” olumlu cümlelerde “had” ile “v3 -fiilin 3. hali arasında kullanılır. “yet” ise olumsuz ve soru cümlelerinde yine henüz anlamında fakat cümlenin sonunda kullanılır.

“already” zaten, çoktan anlamında olumlu cümlelerde kullanılır.

  • I had just finished my paper. (Kağıdımı heniz bitirmiştim.)
  • I han’t finished my paper yet. (Kağıdımı henüz bitirmemiştim.)
  • Had you finished your paper yet? (Kağıdını henüz bitirmiş miydin?
  • I had already finished my paper. (Kağıdımı zaten bitirmiştim.)

Bununla beraber “Past Perfect Tense” te sıklıkla “ever” ve ” never” zaman zarfları kullanılır.

Have you ever been to New York, while you were in USA?No, I had never been to New York.
Had she ever studied German in her university years?No, he never.

Yardımcı Bağlantılar

Dersimizin akabinde şu bağlantıda ki Past Perfect tense alıştırmalarını çözebilirsiniz.

Ayrıca şu Wiki sayfasına bir göz atmanızı öneririz.

Ayrıca web sitemizde bulunan tüm İngilizce zamanlar konumuzla bilgilerinizi revize edebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.