KDZ Ereğli İngilizce Özel Ders. İngilizce Öğretmeni Onur Kalafat. Hemen Ulaşın!

Home3- ELEMENTARY A1-A2Gerund infinitive Konu Anlatımı
Gerund Infinitive

Gerund infinitive Konu Anlatımı

Table of Contents

Gerund infinitive (TÜRKÇE ANLATIM) 

B1 Seviyesi Öğrenciler İçin Gerund ve Infinitive Konu Anlatımı

Gerund infinitive – Gerund infinitive – Gerund infinitive – Gerund infinitive -gerund infinitive

Giriş

İngilizce’de iki fiili birlikte kullanmak istediğimizde karşımıza çıkan bir konu olan gerund ve infinitive, kullanım şekilleri ve anlamları bakımından farklılıklar gösterir. Bu konu, B1 seviyesindeki öğrenciler için önemli bir zorluk oluşturabilir. Bu nedenle, bu konu hakkındaki temel bilgileri doğru bir şekilde öğrenmek önemlidir.

Gerund

Gerund, bir fiilin -ing eki alarak isim görevi gördüğü biçimdir. Cümlede özne, nesne, dolaylı tümleç gibi farklı görevlerde kullanılabilir.

Örnekler:

 • Özne: Dancing is my hobby. (Dans etmek benim hobimdir.)
 • Nesne: I like playing games. (Oyun oynamayı severim.)
 • Dolaysız tümleç: I gave her a gift for helping me. (Bana yardım ettiği için ona bir hediye verdim.)

Infinitive

Infinitive, bir fiilin “to” edatı ile birlikte kullanılan biçimidir. Cümlede özne, nesne, dolaylı tümleç gibi farklı görevlerde kullanılabilir.

Örnekler:

 • Özne: To learn English is my goal. (İngilizce öğrenmek benim hedefimdir.)
 • Nesne: I want to go to the cinema. (Sinemaya gitmek istiyorum.)
 • Dolaysız tümleç: I helped him to find his way. (Ona yolunu bulmasına yardım ettim.)

Gerund ve Infinitive Arasındaki Farklar

Gerund ve infinitive, kullanım şekilleri ve anlamları bakımından farklılıklar gösterir.

Kullanım şekilleri bakımından farklar:

 • Gerund genellikle fiillerin ardından kullanılır.
 • Infinitive ise fiillerin ardından, isimlerin ardından veya sıfatların ardından kullanılabilir.

Anlam bakımından farklar:

 • Gerund, genellikle eylemin kendisiyle ilgili bir durumu ifade eder.
 • Infinitive ise genellikle eylemin amacını veya sonucunu ifade eder.

Örnekler:

 • Gerund:
  • I like swimming. (Yüzmeyi severim.)
  • Swimming is good for your health. (Yüzmek sağlığınız için iyidir.)
 • Infinitive:
  • I go to the gym to swim. (Yüzmek için spor salonuna giderim.)
  • I am going to swim in the sea. (Denizde yüzeceğim.)

Bazı Gerund ve Infinitive Kullanım Kuralları

 • Bazı fiillerin ardından hem gerund hem de infinitive kullanılabilir. Bu fiillerin ardından gerund veya infinitive kullanılmasının anlamında bir değişiklik olmaz.

Örnekler:

 • Gerund:
  • I enjoy reading books. (Kitap okumaktan zevk alıyorum.)
  • I enjoy to read books. (Kitap okumaktan zevk alıyorum.)
 • Infinitive:
  • I stopped smoking. (Sigarayı bıraktım.)
  • I stopped to smoke. (Sigarayı bırakmak için durdum.)
 • Bazı fiillerin ardından gerund kullanılması durumunda eylemin kendisiyle ilgili bir durum ifade edilir. Infinitive kullanılması durumunda ise eylemin amacı veya sonucu ifade edilir.

Örnekler:

 • Gerund:
  • I am tired of working. (Çalışmaktan yoruldum.)
  • I am looking forward to going on vacation. (Tatile gitmeyi dört gözle bekliyorum.)
 • Infinitive:
  • I started to learn English. (İngilizce öğrenmeye başladım.)
  • I finished to write my homework. (Ödevimi bitirdim.)
 • Bazı fiillerin ardından infinitive kullanılması zorunludur.

Örnekler:

 • Infinitive:
  • I have to go to work. (İşe gitmem gerekiyor.)
  • I want to go to the cinema. (Sinemaya gitmek istiyorum.)

Özet

Gerund infinitive

Gerund ve infinitive, İngilizce’de iki fiili birlikte kullanmak istediğimizde karşımıza çıkan önemli bir konudur. Bu konu hakkındaki temel bilgileri doğru bir şekilde öğrenmek, B1 seviyesindeki öğrenciler için önemli bir gerekliliktir

Gerund ve infinitive ile özne oluşturma

Gerund ve infinitive, özne olarak kullanılabilir. Bu durumda, özne genellikle eylemi gerçekleştiren kişiyi veya nesneyi ifade eder.

Örnekler:

 • Gerund:
  • Swimming is my favorite sport. (Yüzmek en sevdiğim spordur.)
  • Teaching is a challenging profession. (Öğretmenlik zor bir meslektir.)
 • Infinitive:
  • To learn English is my goal. (İngilizce öğrenmek benim hedefimdir.)
  • To help others is my passion. (Başkalarına yardım etmek benim tutkumdur.)

Gerund ve infinitive ile nesne oluşturma

Gerund ve infinitive, nesne olarak kullanılabilir. Bu durumda, nesne genellikle eylemin ne olduğunu ifade eder.

Örnekler:

 • Gerund:
  • I like playing video games. (Oyun oynamayı severim.)
  • I am good at speaking English. (İngilizce konuşmada iyiyim.)
 • Infinitive:
  • I want to go to the cinema. (Sinemaya gitmek istiyorum.)
  • I need to study for the exam. (Sınav için çalışmam gerekiyor.)

Gerund ve infinitive ile dolaylı tümleç oluşturma

Gerund ve infinitive, dolaylı tümleç olarak kullanılabilir. Bu durumda, dolaylı tümleç genellikle eylemden etkilenen kişiyi veya nesneyi ifade eder.

Örnekler:

 • Gerund:
  • I bought a gift for helping me. (Bana yardım ettiğin için sana bir hediye aldım.)
  • I am tired of working. (Çalışmaktan yoruldum.)
 • Infinitive:
  • I asked him to help me. (Bana yardım etmesini istedim.)
  • I am looking forward to going on vacation. (Tatile gitmeyi dört gözle bekliyorum.)

Gerund ve infinitive ile yüklem oluşturma

Gerund ve infinitive, yüklem olarak kullanılabilir. Bu durumda, yüklem genellikle eylemin amacını veya sonucunu ifade eder.

Örnekler:

 • Gerund:
  • Her hobby is dancing. (Her hobisi dans etmektir.)
  • His aim is to become a doctor. (Hedefi doktor olmaktır.)
 • Infinitive:
  • I need to go to the doctor. (Doktora gitmem gerekiyor.)
  • I want to learn English. (İngilizce öğrenmek istiyorum.)

Gerund ve infinitive ile diğer yapılar

Gerund ve infinitive, diğer yapılarla birlikte de kullanılabilir. Örneğin, gerund, sıfat, zarf veya isim tamlaması olarak kullanılabilir.

Örnekler:

 • Sıfat:
  • The dancing girl is very beautiful. (Dans eden kız çok güzel.)
 • Zarf:
  • I am enjoying reading this book. (Bu kitabı okumaktan keyif alıyorum.)
 • İsim tamlaması:
  • The act of dancing is a form of exercise. (Dans etme eylemi bir egzersiz biçimidir.)

Gerund ve infinitive ile ilgili pratik yapmak

Gerund ve infinitive ile ilgili pratik yapmak için aşağıdaki alıştırmaları yapabilirsiniz:

 • Gerund ve infinitive ile cümleler kurun.
 • Gerund ve infinitive ile ilgili cümleleri çevirin.
 • Gerund ve infinitive ile ilgili kelimeleri ve ifadeleri öğrenin.

Bu alıştırmalar, gerund ve infinitive kullanımını daha iyi anlamanıza ve bu konuyu daha başarılı bir şekilde kullanmanıza yardımcı olacaktır.

Gerund Infinitive Quiz

Gerund infinitive

1. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir?

I like __.

 • A. to play football
 • B. playing football
 • C. playing
 • D. to play

Cevap: B

Açıklama: Bu cümlede bir hobinizden bahsediyorsunuz. Hobiler genellikle gerund ile ifade edilir. Bu nedenle, doğru cevap playing football olacaktır.

2. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir?

I am tired __.

 • A. of
 • B. to
 • C. playing
 • D. playing football

Cevap: A

Açıklama: Bu cümlede bir eylemin sonucundan bahsediyorsunuz. Bu durumda, gerund genellikle of ile kullanılır. Bu nedenle, doğru cevap of olacaktır.

3. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir?

I stopped __.

 • A. to smoke
 • B. smoking
 • C. to playing football
 • D. playing football

Cevap: B

Açıklama: Bu cümlede bir eylemi bırakmaktan bahsediyorsunuz. Bu durumda, gerund genellikle kullanılır. Bu nedenle, doğru cevap smoking olacaktır.

4. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir?

I want __.

 • A. to learn English
 • B. learn English
 • C. learning English
 • D. learn

Cevap: A

Açıklama: Bu cümlede bir istekten bahsediyorsunuz. Bu durumda, infinitive genellikle kullanılır. Bu nedenle, doğru cevap to learn English olacaktır.

5. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir?

I am going __.

 • A. to play football
 • B. playing football
 • C. play football
 • D. play

Cevap: A

Açıklama: Bu cümlede bir eylemin amacından bahsediyorsunuz. Bu durumda, infinitive genellikle kullanılır. Bu nedenle, doğru cevap to play football olacaktır.

Bu sorular, gerund ve infinitive kullanımını anlamanıza yardımcı olacaktır. Daha fazla pratik yapmak için, kendi cümlelerinizi oluşturarak veya çevrilmiş cümleleri inceleyerek de bu konuyu daha iyi öğrenebilirsiniz.

Gerund Infinitive Grammar in Context

Gerund infinitive

Aşağıda ki okuma parçasını okuyun ve Gerund ile infinitive kullanımlarına dikkat edin.

The Boy Who Wanted to Learn

Once upon a time, there was a boy named Peter who wanted to learn everything. He loved to read books, watch documentaries, and talk to people about their experiences. He was always asking questions and looking for new things to learn.

One day, Peter was walking in the forest when he came across a wise old man. The old man was sitting on a rock, meditating. Peter sat down next to him and asked, “How can I learn everything?”

The old man smiled and said, “The first step is to learn to listen. When you listen, you are open to new information and experiences. You can learn from anyone, anywhere, at any time.”

Peter thought about this for a moment. He realized that he was often too busy talking to listen. He decided to start paying more attention to what others had to say.

The next day, Peter was at school when he heard a girl talking about her dream of becoming a doctor. Peter had never thought about being a doctor before, but he was intrigued. He asked the girl about her dream, and she told him all about her passion for helping people.

Peter was inspired by the girl’s story. He realized that he wanted to learn more about medicine. He started studying hard in school and volunteering at a local hospital.

Over time, Peter learned a lot about medicine. He also learned a lot about himself. He realized that he was passionate about helping others. He decided to become a doctor, and he went on to have a successful career.

Aşağıda Gerund ve infinitive kullanımları koyu yazılmıştır.

The Boy Who Wanted to Learn

Once upon a time, there was a boy named Peter who loved to learn everything. He loved to read books, watch documentaries, and talk to people about their experiences. He was always asking questions and looking for new things to learn.

One day, Peter was walking in the forest when he came across a wise old man. The old man was sitting on a rock, meditating. Peter sat down next to him and asked, “How can I learn everything?”

The old man smiled and said, “The first step is to learn to listen. When you listen, you are open to new information and experiences. You can learn from anyone, anywhere, at any time.”

Peter thought about this for a moment. He realized that he was often too busy talking to listen. He decided to start paying more attention to what others had to say.

The next day, Peter was at school when he heard a girl talking about her dream of becoming a doctor. Peter had never thought about being a doctor before, but he was intrigued. He asked the girl about her dream, and she told him all about her passion for helping people.

Peter was inspired by the girl’s story. He realized that he wanted to learn more about medicine. He started studying hard in school and volunteering at a local hospital.

Over time, Peter learned a lot about medicine. He also learned a lot about himself. He realized that he was passionate about helping others. He decided to become a doctor, and he went on to have a successful career.

Gerund infinitive – Gerund infinitive – Gerund infinitive – Gerund infinitive

Gerund Infinitive ile ilgili Extra Kaynaklar

 • British Council – Gerund and Infinitive
  • Bu linkte, gerund ve infinitive ile ilgili temel bilgiler ve örnekler yer alıyor. Ayrıca, gerund ve infinitive ile ilgili bazı dinleme metinleri de bulunuyor.
 • BBC Learning English – Gerund and Infinitive
  • Bu linkte, gerund ve infinitive ile ilgili bazı günlük dilde kullanılan kalıplar ve örnekler yer alıyor. Ayrıca, gerund ve infinitive ile ilgili bazı dinleme metinleri de bulunuyor.
 • Englishpod – Gerund and Infinitive
  • Bu linkte, gerund ve infinitive ile ilgili bazı diyaloglar ve örnekler yer alıyor. Ayrıca, gerund ve infinitive ile ilgili bazı dinleme metinleri de bulunuyor.

Share:

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories

You May Also Like

A1 Level Grammar Test A1 Level Grammar Test 1. Choose the correct verb form: “I _____ a student.” a) is...
İngilizce düzensiz fiilleri aşağıda ki bağlantıdan çalışabilirsiniz. English Web – İngilizce Düzensiz Fiiller Testi İngilizce Düzensiz Fiiller Testi Testi Değerlendir
İngilizce Aile Üyeleri 1. Family (Aile) 2. Geniş Aile 3. Eş ve Çocuklar İngilizce Aile Üyeleri Örnek Cümleler: Alıştırma 1:...